Home
PDF Imprimare Email

 Manuela Nevaci

CS I, dr. Hab. Manuela Nevaci

 

LISTA LUCR?RILOR ?TIIN?IFICE

C?R?I ?I CAPITOLEN LUCR?RIDE SPECIALITATE

     I. Carte de autor unic, bazat? pe teza de doctorat

 

1. Verbul n aromn?. Structur? ?i valori, Editura Academiei Romne, Bucure?ti, 2006, 280 p. ISBN (10) 973-27-1463-8; ISBN (13) 978-973-27-1463-6-8. (worldcat.org)

 

     II. Carte de autor unisau coautor (monografie,sintez?, studiu lingvistic,studiu filologic, dic?ionar ?tiin?ific), publicat? la o editur? acreditat?

 

 

a) de unic autor

 

2. Graiul aromnilor f?r?ero?i din Dobrogea, Editura Cartea Universitar?(editur? acreditat? CNCS: B),Bucure?ti, 2007, 238 p. ISBN  978-973-731-566-3; edi?ia a II-a, rev?zut? ?i ad?ugit?, Editura Universitar?(editur? acreditat? CNCS: B),Bucure?ti, 2011, 248  p.ISBN  978-606-591-265-6. (worldcat.org)

3. Identitate romneasc? n context balcanic, Bucure?ti, 2013, Editura Muzeul Na?ional al literaturii romne (colec?ia Aula Magna, editur? editur? acreditat? CNCS:  B), 271 p. ISBN. 978-973-167-151-2.

4. Dialectele aromn ?i meglenoromn. Studiu sincronic, Editura Universitar? (editur? acreditat? CNCS: B), Bucure?ti, 2013, 231 p. ISBN 978-606-591-742-2.

 5. Scriitori aromni de ieri ?i de azi. Antologie de texte ?i studiu filologic, Editura universitar? (editur? acreditat? CNCS: B), Bucure?ti, 2013, 288 p. ISBN 978-606-591-741-5.

 

b) coautor

6. Nicolae Saramandu, Manuela NevaciSinteze de dialectologie romn?, Editura Universitar? (editur? acreditat? CNCS: B), Bucure?ti, 2013, 292 p. (n colaborare cu Nicolae Saramandu). ISBN 978-606-591-740-8.

7. Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Multilingvism ?i limbi minoritare n Romnia, Editura Qual-Media, Cluj-Napoca, 2009 (n colaborare cu Nicolae Saramandu). ISBN 978-606-92176-8-9. (worldcat.org, EBSCO).

8. Nevaci, Manuela (coord.), Carmen-Irina Floarea, Ionu? Gean?, Teodora Toroipan, Convergen?e lingvistice balcano-romanice n dialectele romne?ti sud-dun?rene, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2017.ISBN 978-606-16-0921-5.

 

   II. A Coautor llucr?ri fundamentalsau de referin?? (dic?ionare, atlase, enciclopedii, tratate)

 

9. Atlasul lingvistic romn pe regiuni. Sintez?, vol. II, 2012 (coordonator: Nicolae Saramandu; coautor; colectiv de autori: Verginica Barbu Mititelu, Mihaela Mariana Morcov, Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu, Daniela R?u?u, Dana Mihaela Zamfir),  Editura Academiei Romne, 527 p. ISBN 978-973-27-2018-9.

10. Atlas Linguarum Europae (ALE). Volume I. Neuvime fascicule. Commentaires, Bucure?ti, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2015, 504 p. [(colectiv de autori: Luchia Antonva, Michel Contini, Federica Cugno, Libue ?imrov, Przemys?aw D?bowiak, Iliyana Garavalova, Ana Ko?eva, Joep Kruijsen, Manuela Nevaci, Nicolae Saramandu, Milena ipkov, Joica kofic, Jadwiga Waniakowa, Seosamh Watson). (coordonator, n colaborare cu Nicolae Saramandu, Ionu? Gean?). ISBN 978-606-16-0579-8.

11. Atlas Linguarum Europae (ALE).Volume I. Neuvime fascicule. Cartes Linguistiques Europennes, Bucure?ti, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2015, 243 p. + 10 h?r?i lingvistice [(colectiv de autori: Luchia Antonva, Michel Contini, Federica Cugno, Libue ?imrov, Przemys?aw D?bowiak, Iliyana Garavalova, Ana Ko?eva, Joep Kruijsen, Manuela Nevaci, Nicolae Saramandu, Milena ipkov, Joica kofic, Jadwiga Waniakowa, Seosamh Watson) (coordonator, n colaborare cu Nicolae Saramandu, Ionu? Gean?).. ISBN 978-606-16-0580-4.

 

II. B. Editor la lucr?ri fundamentalsau de referin?? (dic?ionare, atlase, enciclopedii, tratate)

 

12. Nicolae Saramandu, Atlasul lingvistic al dialectului aromn, Editura Academiei Romne, 2014, LIII p. + 470 p. + 60 ilustra?ii + hart? [Saramandu, Nicolae (autor), Nevaci, Manuela (editor]. ISBN 978-973-27-2466-8.

13. Atlas Linguarum Europae (ALE). Volume I. Huitime fascicule. Commentaires, Bucure?ti, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2014, 273 p. (coeditor, n colaborare cu Nicolae Saramandu, Carmen-Ioana, Radu, Ionu? Gean?). ISBN 978-606-16-0421-0.

14. Atlas Linguarum Europae (ALE).Volume I. Huitime fascicule. Cartes Linguistiques Europennes, Bucure?ti, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2014, 120 p. + 10 h?r?i lingvistice (coeditor, n colaborare cu Nicolae Saramandu, Ionu? Gean?). ISBN 978-606-16-0456-2.

 

III. Curs sau  manual universitar

 

15. Curs de aromn?. Descrierea dialectului. Texte. Glosar, Editura Universitar? (editur? acreditat? CNCS: B),Bucure?ti, 2011, 220 p. ISBN 978-606-591-242-7.

16. Cultur? ?i tradi?ii aromne. Carti di aleadziri, Editura Universitar?, Bucure?ti, 2009, 150 p. (n colaborare cu Mioara Gospodin ?i Angela Fuduli). ISBN 978-973-749-590-7.

 

IV. Editarea unei  opere ?tiin?ificesau literare;traducerea ?idotarea  cuaparatcritic (note ?i/saucomentarii)a uneiopere ?tiin?ifice(publicat?la o editur? acreditat?)

        

17. Studii aromne ?i mglenoromne / Nicolae Saramandu (autor), Editura Ex Ponto (editur? acreditat? CNCSIS), Constan?a, 2003, 258 p + 2 h?r?i (coeditor, n colaborare cu Mirela Zelca) ISBN 973-644-238-1.

18 . Lucr?rile primului Simpozion Interna?ional de Lingvistic?, Editura Universit??ii, Bucure?ti (editur? acreditat? CNCS: B), 2008, (coeditor, n colaborare cu Nicolae Saramandu ?i Carmen Ioana Radu), 480 p. ISBN 978-973-737-542-1. (worldcat.org)

19. Lucr?rile celui de al II-lea Simpozion Interna?ional de Lingvistic?, Editura Universit??ii (editur? acreditat? CNCS: B), Bucure?ti, 2009 (coeditor, n colaborare cu Nicolae Saramandu ?i Carmen Ioana Radu), 606 p. ISSN 2066-7973. (worldcat.org)

 20. Lucr?rile celui de al III-lea Simpozion Interna?ional de Lingvistic?, Editura Universit??ii (editur? acreditat? CNCS: B), Bucure?ti, 2010 (coeditor, n colaborare cu Nicolae Saramandu ?i Carmen Ioana Radu), 626 p. ISSN 2066-7973

 21. Studia linguistica et philologica. Omagiu profesorului Nicolae Saramandu la 70 de ani, Editura Universit??ii (editur? acreditat? CNCS: B), Bucure?ti, 2011, 881 p.

ISBN 978-606-16-0055-7. (worldcat.org; Catalogul Bibliotecii Na?ionale a Republicii Moldova)

22. Convergen?e lingvistice, Editura Universit??ii (editur? acreditat? CNCS: B), Bucure?ti, 2012 (coeditor, n colaborare cu Nicolae Saramandu ?i Carmen Ioana Radu), 532 p. ISBN 978-606-16-0208-7.

23. Dic?ionarul dialectului aromn general ?i etimologic. Dictionnaire aroumain (macdo-roumain), gnral et tymologique / Tache Papahagi (coeditor, n colaborare cu Nicolae Saramandu), Editura Academiei Romne (editur? acreditat? CNCS: B), 1435 p + 25 p. (studiu introductiv al editorilor). ISBN 978-973-27-2343-2.

 

 

V. Colaborator llucr?ri interna?ionale constituind elementealeunor serii ?tiin?ifice fundamentale publicatla edituri str?ine de prestigiu

 

1. The Structure and the Evolution of the Verbal Forms in Aromanian,  n volumul interna?ional colectiv ?????  ? ???????? ????? ?????????? ????? ?? ????????, Editura Academiei  Ruse de ?tiin?e, St. Petersburg, 2005, p. 167-172. ISBN 5-02-026992-1. (worldcat.org).

2. Aspetti del condizionale nell aromeno,n volumul interna?ional colectiv Les catgories verbales dans les langues romanes,  (eds. Aseen Tchaouchev, Elena Meteva, Malinka Velinova), CU Romanistika,Sofia, 2010, p. 108-118. ISBN 954-354-003-9 .

3. Aspetti semantici e morfologici delladattamento dei verbi aromeni dorigine turca, n volumul interna?ional colectiv Les catgories verbales dans les langues romanes,  (eds. Aseen Tchaouchev, Elena Meteva, Malinka Velinova), CU Romanistika,Sofia, 2010, p. 108-118 (n colaborare cu Mirela Zelca). ISBN 954-354-003-9.

 4. The South-Danubian Romanian Dialects from the Spatial Perspective, n volumul  La romanit orientale, autor: Nicolae Saramandu, Editura Gunter Narr-Verlag, Tbingen, 2008, p. 190-205, 262 p. ISBN 978 -973-27-1759-2.

5. Laroumain : aspects ethnographiques dans un dialecte roumain parl dans les Balkans, n volumul interna?ional colectiv, din seria  I proverbi meteorologici. Ai confini dellEuropa romanza , Edizone dell Orso, Alessandria, 2011, p. 201-216 (coord. Prof. univ. dr. Jose Gargallo Enrique Gill, Universitatea din Barcelona), 317 p. ISBN 978-88-6274-283-2.

 

2. ACTIVITATE DE CERCETARE

2.1. Articole, studii, comunic?ri, recenzii

 

2.1.1.  Articole, studii, comunic?ri, recenziin reviste indexate n bazelede dateinterna?ionale, revisteclasificatede CNCSca A sau B, volume ale  unor conferin?esau congrese interna?ionale

a) Articole, studii n reviste indexate n bazelede dateinterna?ionale, revisteclasificatede CNCSca A sau B

a) Articole, studii n reviste indexate n bazelede dateinterna?ionale, revisteclasificatede CNCSca A sau B

1. Aspecte ale contactului lingvistic romno-slav, cu referire la morfologia verbului n aromn?, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i Dialectologie, XXII-XXIII, 2003-2004, p. 217-222. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

2.Forme ?i valori ale modurilor nepersonale n aromn?, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXVI, 2007, p. 179-195. ISSN 0071-6855. ( ERIH-NAT).

3. Schimb?ri de conjugare la verbele mo?tenite de aromn? din latin?, n revista Analele ?tiin?ifice ale Universit??ii Ovidius Constan?a, seria Filologie, XIV, 2003,  p. 225-234. ISSN 1224-1784. (CNCSIS B, CEEOL).

4. Dezvoltarea gndirii critice prin intermediul metodelor activ-participative n lec?iile de comunicare, n   revista Analele ?tiin?ifice ale Universit??ii Ovidius Constan?a, seria Filologie, XIV, 2003,  p. 329-336. ISSN 1224-1784. (CNCSIS B, CEEOL).

5. Observa?ii privind structura ?i evolu?ia conjunctivului n aromn?, n revista Annales Universitatis Apulensis. Philologica, 5/2004, tom I, Alba Iulia, p. 329-334. ISSN 1582-5523.      (CNCSIS B).

6. Aspecte privind ncadrarea mprumuturilor verbale n sistemul flexionar al aromnei, n revista Analele ?tiin?ifice ale Universit??ii Al. I. Cuza din Ia?i, Sec?iunea III, Lingvistic?. Ia?i,  2003-2004, p. 401-405. ISSN 1221-8448. (CNCSIS B).

7. Participiul n aromn?. Forme ?i valori, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Studii ?i cercet?ri lingvistice, XLVIII, nr.1, 2007, p. 141-155, ISSN 0039-405X. (ERIH-NAT).

8. Ternary Deictic System in Aromanian, n revista interna?ional? Dialectologia et Geolinguistica, Bamberg, Germania, vol. 15, 2007, p. 71-76. ISSN 0942-4040. (ISI, worldcat.org).

9. Denumiri pentru trifoi n limbile romanice, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Studii ?i cercet?ri lingvistice, LIX, nr. 2, 2008, p. 471-478. ISSN 0039-405X. (ERIH-NAT).

10. Cartes linguistiques motivationelles. De lALE lAliR et aux atlas linguistiques nationaux, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne  Revue Roumaine de Linguistique, LIII, nr. 1-2, 2008, p.78-90 (n colaborare cu Nicolae Saramandu). ISSN 0035-3957. (ISI).

11. The Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal Aspects, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne  Revue Roumaine de Linguistique, LIV, nr. 1-2, 2009, p.137-150 (n colaborare cu Aida Todi). ISSN 0035-3957. (ISI).

12. Cercet?ri recente de teren la aromnii din Balcani, n revista interna?ional? Acta Linguistica Petropolitana, Tom V, vol. 1, Editura Academiei  Ruse de ?tiin?e, Sankt-Petersburg, 2009, p. 78-92. ISBN 978-5-02-025577-7. (ISI).

13. Sisteme de scriere utilizate n limba publica?iilor aromne?ti actuale, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXVII, 2009, p. 29-36. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

14. Cum?tr? pe baza ALRR. Sintez?, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXVIII, 2009, p. 159-163. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

15. Enqutes sur laroumain parl aujourdhui en Albanie, n revista interna?ional?  fromId= Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " title="Golinguistique n 11">Golinguistique ,  n 11/2009, Service Ellug, Universit Stendhal, Grenoble, p. 223-237. ISBN : 978-2-84310-158-8. ISSN 0761-9081. (CNRSAERES).

16. Leag?n n ALRR. Sintez?. Digitalizare ?i aspecte geolingvistice, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXX, 2011, p. 150-155 (n colaborare cu Carmen Ioana Radu). ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

17. Quelques aspects ethnolinguistiques rflchis dans le parler des aroumains f?r?ero?i, n revista academic? Revue des tudes sud-est-europennes, XLIX, 1-4, 2011, p. 309-319. ISSN 0035-2063. (CNCSIS B+).

18. Conjugation Changes in the Evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in Verbs of Latin Origin, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Revue Roumaine de Linguistique, 2012 (n colaborare cu Aida Todi), p. 374-384. ISSN 0035-3957. (ISI, SCOPUS).

19. Recent Researches amongst Aromanians from the Republic of Macedonia, n revista interna?ional? Dialectologia et Geolinguistica, Bamberg, Germania, vol. 21/2012, 2013, p. 20-34 (ISI). ISSN 0942-4040.

20. Cercet?ri recente de teren la aromnii din Peninsula Balcanic?,  n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXXI, 2012, p. 63-78. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

21. Graiurile aromne?ti din Peninsula Balcanic?. Situa?ia actual?,  n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXXII, 2013, p. 103-128. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

22. Words for DANDELION in Romance, Germanic, Slavic and Baltic Languages, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXIII, 2014, p. 33-50.ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

23. Aspectul verbal n dialectul meglenoromn, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXIII, 2014, p. 123-129. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

24. Denumiri pentru trifoi n limbile romanice, germanice ?i slave, pe baza materialelor din Atlas Linguarum Europae, nrevista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXXIV, Bucure?ti, 2015, p. 118 132. ISSN 0071-6855. (n colaborare cu Ionu? Gean?) (ERIH-NAT).

25. Aspecte ale p?trunderii cuvintelor de origine greac? n graiurile dacoromne ?i n dialectul aromn (pe baza ALRR. Sintez? ?i ALAR), n nrevista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXXIV, 2015, p. 96-117. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

26. Considera?ii privind subordonarea la nivelul frazei n dialectul aromn, n Fonetic? ?i dialectologie, XXXV, 2016, p. 155162. (n colaborare cu Ionu? Gean?) ISSN 0071-6855. (ERIH-PLUS).

27. Un nou proiect: Convergen?e lingvistice balcano-romanice n dialectele romne?ti sud-dun?rene. Perspectiv? geolingvistic?,  n  revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXXV, 2016,  p. 217223 ISSN 0071-6855. (n colaborare cu Ionu? Gean?, Carmen Irina Floarea, Teodora-Nicoleta Toroipan (ERIH-PLUS).

28. O cercetare sociolingvistic? asupra dialectului aromn, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialecologie, XXXV, 2016, p 145154. ISSN 0071-6855. (ERIH-PLUS).

29. An Overview of Romance and Balkan Elements in the Vocabulary and Morphosyntax of South-Danubian Romanian Dialects (cu Ionu? Gean?), n Romnia Orientale, la lingua rumena, prospettive e punti di vista, a cura di Nicoleta Ne?u 29, Roma, 2016.

30. Cercet?ri de geografie lingvistic? n dialectele romne?ti sud-dun?rene,  n Analele Universit??ii Ovidius din Constan?a / The Annals of Ovidius University Constanta, Seria Filologie / Philology, 2016, p. 425438.        

31. Concordan?e lingvistice ntre dialectul istroromn ?i celelalte dialecte ale limbii romne, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXXVI, Bucure?ti, 2017, p. 92-105. ISSN 0071-6855. (ERIH-PLUS). 

b) Articole, studii, comunic?rin volume ale  unor conferin?esau congrese interna?ionale

32. The Framing of  the Loaned and  Derived Verbs in Macedo-romanian, n volumul interna?ional colectiv 4-th International Conference of  Phd. Students, University of Miskolc Press, Miskolc, 2003, p. 199-204. ISBN 963 661 583 3 ; ISBN 963 661 587 X. (worldcat.org).

33. Identitatea prin limb? ?i modele lingvistice, n volumul interna?ional colectiv Limba ?i literatura romn? n spa?iul etnocultural dacoromnesc ?i n diaspora, Editura Trinitas, Ia?i, 2003, p. 72-76. ISBN 973-8179-79-3.

34. Anglicisme n publica?ii adresate tinerilor, n volumul colectiv Aspecte ale dinamicii limbii romne actuale. Actele celui de-al doilea Colocviu al Catedrei de limba romn?, II, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2003, p. 389-394. ISBN 973-575-702-8; 973-575-825-3.

35. Termeni de origine englez? n limba romn? actual? art? ?i cinematografie, n volumul interna?ional colectiv Lucr?rile ?tiin?ifice ale Simpozionului ?tiin?ific Interna?ional Multidisciplinar Universitaria ROPET. Filologie, Editura Universitas, Petro?ani, 2004, p. 22-27 (n colaborare cu Aida Todi). ISBN 973-8260-69-8.

36. Neologisme romanice n publica?ii aromne?ti din Republica Macedonia, n volumul interna?ional colectiv Spa?iul lingvistic ?i literar romnesc din perspectiva integr?rii europene, Editura Alfa, Ia?i, 2004, p. 302-309. ISBN 973-8278-49-x. (worldcat.org).

37. Considera?ii istorice ?i lingvistice asupra termenilor vlah ?i valah, n volumul interna?ional colectiv Spa?iul lingvistic ?i literar romnesc din perspectiva integr?rii europene, Editura Alfa, Ia?i, 2004 p. 134-139 (n colaborare cu Aida Todi). ISBN 973-8278-49-x. (worldcat.org).

38. Tradi?ie ?i inova?ie n evolu?ia sistemelor ortografice n aromn?, n volumul colectiv Tradi?ie ?i inova?ie n studiul limbii romne. Actele celui de al 3-lea Colocviu al Catedrei de limba romn?, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2004, p. 545-551. ISBN 973-575-916-0. (world.cat).

39. Valori ale conjunctivului n aromn?, n volumul interna?ional colectiv Limba romn? structur? ?i func?ionare. Actele celui de al 4-lea Colocviu al Catedrei de limba romn?, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2005, p. 741-747. ISBN 978-973-737-090-2.

40. Aspecte lingvistice ale globaliz?rii: terminologia economic? n limba romn? actual?, n volumul interna?ional colectiv Economy and globalisation, II, Academica Brncu?i Publishing House, TrguJiu, 2005, p. 433-438 (n colaborare cu Aida Todi). ISBN 973-8436-97-4.

41. Evolu?ia formelor de perfect ?i de participiu n dacoromn? ?i aromn?, n volumul colectiv Cercet?ri de limb? ?i literatur?, tom XXII, Sibiu, 2005, p. 37-46, (volumul conferin?ei ?tiin?ifice na?ionale de la  Facultatea de Litere, Istorie ?i Jurnalistic?, Universitatea  Lucian Blaga , Sibiu, 27-28 aprilie 2002). ISSN 00255-0539.

42. The Structure and the Evolution of Periphrastic Perfect Forms in Aromanian and Daco-Romanian, n volumul interna?ional colectiv MICROCAD International Scientific Conference, University of Miskolc Press, Miskolc, 2005, p.133-138 (n colaborare cu Aida Todi). ISBN 963 661 646 9 ; ISBN 963-661-664-7. (worldcat.org).

43. Graiurile aromnei actuale n perspectiv? spa?ial? (pe baza atlaselor lingvistice), n volumul interna?ional colectiv Comunicare intercultural? ?i integrare european?, Editura Alfa, Ia?i, 2006, p. 259-272 (n colaborare cu Nicolae Saramandu). ISBN (10) 973-8953- 07-3; ISBN (10) 978-973-8953- 07-2. 

44. Sistemul deictic ternar n aromn?, n volumul interna?ional colectiv Limba romn? aspecte sincronice ?i diacronice. Actele celui de al 5-lea Colocviu al Catedrei de limba romn?, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2006, p. 635-639. ISBN 978-973-737-198-0; ISBN 973-737-198-4.

45. Aspecte privind infinitivul ?i participiul n aromn?, n volumul interna?ional colectiv Lucr?rile celui de al XII-lea Simpozion Na?ional de Dialectologie, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2006, p. 221-234. ISBN 973-7867-73-4; ISBN 978-973-7867-73-5.

46. H?r?i lingvistice motiva?ionale (pe baza ALE ?i ALiR), n volumul interna?ional colectiv Limba romn? stadiul actual al cercet?rii. Actele celui de al 6-lea Colocviu al Catedrei de limba romn?, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2007,  p. 695-700 (n colaborare cu Nicolae Saramandu). ISBN 978-973-737-350-2.

47. Aspecte lingvistice privind aromna vorbit? n Republica Macedonia, n volumul interna?ional colectiv Lucr?rile primului Simpozion Interna?ional de Lingvistic?, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2008, p. 91-104 (n colaborare cu Carmen-Ioana Radu). ISBN 978-973-737-542-1. (worldcat.org).

47. Codex Dimonie un text religios aromnesc vechi. Probleme de editare, n volumul interna?ional colectiv Lucr?rile celui de-al XIII-lea Simpozion Interna?ional de Dialectologie, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 134-146. ISBN 973-7867-73-4; 978 973-7867-73-5.

49. Denumiri pentru LIVRE n limbile romanice (pe baza Atlasului Limbilor Romanice), n volumul interna?ional colectiv Lucr?rile celui de al II-lea Simpozion Interna?ional de Lingvistic?, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2009, p. 78-90. ISSN 2066-7973. (worldcat.org).

50.  Rolul distinctiv al accentului n limba romn? din perspectiv? istoric? ?i dialectal?, n volumul interna?ional colectiv Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba romn?. Limba romn?: teme actuale, Bucure?ti, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2009, p. 747-754 (n colaborare cu Aida Todi). ISBN 978-973-737-754-8.

51. Romanic vs. balcanic, n volumul interna?ional colectiv XXX. Romanistentag. Romanistik in der Gesellschaft, Frank & Timme.Verlag fr wissenschaftliche Literatur, Berlin,  2009, p. 123-127 (n colaborare cu Nicolae Saramandu). ISBN 978-3-86596-195-2. ISSN 1869-0394.

52. Schimb?ri recente n graiul aromnilor f?r?ero?i,nvolumul interna?ional colectivLucr?rile celui de al III-lea Simpozion Interna?ional de Lingvistic?, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2010, p.113-119. ISSN 2066-7973.

53. Cuvinte din vocabularul p?storesc al f?r?ero?ilor,n volumul interna?ional colectiv Identitate, etnicitate, limb? n sud-estul Europei. Comunic?rile Simpozionului Rela?iile Rusiei cu Romnia ?i ??rile sud-estului European, (ed. C?t?lina V?t??escu, Zamfira Mihail; redactor Manuela Nevaci),Institutul de studii sud-est europene, Editura Bibliotecii Metropolitane, Bucure?ti, 2011, p.104-111. ISBN 178-606-833-709-8.

54. Aspecte etnolingvistice la aromnii f?r?ero?i, n volumul interna?ional colectiv Lucr?rile celui de-al XIV-lea Simpozion interna?ional de dialectologie, Editura Argonaut Scriptor, Cluj-Napoca, 2012, p. 292-306. ISBN 978-973-109-354-3; ISBN 978-606-92174-2-9.

55. Aspecte motiva?ionale n harta CAHIER din Atlas linguarum Europae, n volumul  interna?ional colectiv Lucr?rile celui de-al XIV-lea Simpozion interna?ional de dialectologie, Editura Argonaut Scriptor, Cluj-Napoca, 2012, p. 307-318. (n colaborare cu Carmen-Ioana Radu). ISBN 978-973-109-354-3; ISBN 978-606-92174-2-9.

56. Etymological aspects regarding the map leag?n in ALRR. Sintez?, n Convergen?e lingvistice, Editura Universit??ii, Bucure?ti, 2012 (ed. Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci  ?i Carmen Ioana Radu), 532 p. (n colaborare cu Carmen-Ioana Radu). ISBN 978-606-16-0208-7. (Editur? acreditat? CNCS: B). ISBN 978-992-814-614-4.

57. Aspekte gjuhesore dhe etnografike te kontaktit te arumuneve me shqiptaret, n  Lindhet kulturore dhe historike shqiptaro-rumune (editori: Ali Jashari, Viorel St?nil?, Anyla Maxhe, Daniela Stoica), Editura Shtpia Botuese, Kor, 2014, p.70-81. ISBN 978-992-814-614-4.

58. Aromnii din Siracu ?i Aminciu (Me?ovo Pind, Grecia). Elemente lingvistice ?i etnografice, n Lucr?rile celui de al XV-lea Simpozion Interna?ional de dialectologie, Cluj-Napoca, 13-14 septembrie 2012, Editura Argonaut/Scriptor, Cluj-Napoca, 2014, p. 247-262. ISBN 978-973-109-517-2; ISBN 978-606-8539-09-6.

59. Conceptul de dialect mixture ?i cel de grai de contact  ilustrate cu graiurile aromne?ti vorbite n Cru?ova, Mulovi?te ?i Me?ovo n vol. interna?ional Limba romn?: varia?ie sincronic?, varia?ie diacronic?. Al 12-lea colocviu interna?ional al departamentului de lingvistic? (ed. Raluca Br?escu, Carmen Mrzea-Vasile, Ariadna ?tef?nescu), Editura Universit??ii, Bucure?ti, 2013. ISBN 978-606-16-0342-8.

60. Sisteme  de  scriere  n  dialectul  aromn (cu  referire  la  scrierile  din  secolul al  XVIII-lea), n Sincronie ?i diacronie n studiul limbii romne. Actele celui de al 13-lea Colocviu interna?ional al Departamentului de lingvistic?, Bucure?ti, 13-14 decembrie, Zafiu, Rodica, Dragomirescu, Adina, Nicolae, Alexandru (editori), Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2014, p. 297-302. ISBN 978-606-16-0534-7.

61. Concordan?e lingvistice ntre dialectul aromn ?i limba albanez?, n vol. interna?ional colectiv Integrare european? / identitate na?ional?; plurilingvism /multiculturalitate limb? ?i cultur? romn?: evalu?ri, perspective (European Integration / National Identity; Plurilingualism / Multiculturality Romanian Language and Culture Evaluation, Perspectives), Lumini?a Boto?ineanu, Ofelia Ichim (eds.), Roma, Italia, ARACNE Editrice, Colec?ia Danubiana, ISBN 978-88-548-7812-9.

62. Aspecte lingvistice ale contactului aromnilor cu albanezii, n acad. Sala, Marius, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov (ed.), Lucr?rile celui de-al cincilea simpozion interna?ional de lingvistic?, Bucure?ti, 27-28 septembrie 2013, Bucure?ti, Editura Univers Enciclopedic Gold, [2015], p. 142-143.

63. Concordan?e lingvistice europene (pe baza Atlasului limbilor Europei), n n Pavel, Eugen, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi (ed.), Caietele Sextil Pu?cariu, II. Actele Conferin?ei Interna?ionale Zilele Sextil Pu?cariu, Edi?ia a II-a, Cluj-Napoca, 10-11 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Editura Scriptor, 2015, p. 292-301 (+ 7 h?r?i) (cu Nicolae Saramandu).

64. Concordan?e lingvistice pe baza Atlasului lingvistic al dialectului aromn ?i a Atlasului lingvistic romn pe regiuni. Sintez?, n Vlasin, Veronica Ana, Dumitru Lo?on?i, Nicolae Mocanu (ed.), Lucr?rile celui de al XVI-lea Simpozion Interna?ional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 1112 septembrie 2014), Cluj-Napoca, Editura Argonaut / Editura Scriptor, 2016, p. 340351 + 7 h?r?i lingvistice (cu Nicolae Saramandu).

65. Romance and Balkan Concordances in Aromanian and Meglenoromanian Dialects, n ??????? ?? ?????????????? ???????? ??????????? ?? ????????? ?? ????????? ???? ????. ??????? ????????? (?????, 15 16 ??? 2017 ?.). ?. 2. ????????????, ??????, ????? ???????? (???.). ?????: ???????? ?? ????????? ????, 2017, p. 153-160. (n colaborare cu Irina-Carmen Floarea) ISBN 978-954-924-899-9.

66. Nevaci, Manuela  (n colaborare cu ????? ????????-????????, ?????? ?????????? - ???????? ?? ????????? ????) n ???????? ?? ?????????? ???????? (Taraxacum) ? ?????????? ? ??????, n ??????? ?? ?????????????? ???????? ??????????? ?? ????????? ?? ????????? ???? ????. ??????? ????????? (?????, 15 16 ??? 2017 ?.). ?. 1. ????????????, ??????, ????? ???????? (???.). ?????: ???????? ?? ????????? ????, 2017. ISBN 978-954-924-899-9, p. 222-235.

 

II. Articole, studii, comunic?ri  n: Analele/Buletinele/Anuarele ?tiin?ifice ale universit??ilor, Academiei Romne, volume colective, omagiale, in memoriam,revisteclasificateC; reviste ?tiin?ificenecotate

67. Evolu?ia formelor de perfect simplu n aromn?, n revista Philologos. Revist? de lingvistic? general? ?i romneasc?, I, 2005, nr. 1-2,  Ia?i, p. 73-78. ISSN 1841-0103.

68. Con?tiin?a romanit??ii ?i con?tiin?a romnit??ii la aromni, n volumul interna?ional colectiv Studii de dialectologie, istoria limbii ?i onomastic?. Omagiu domnului Teofil Teaha (coordonare: Maria Marin, Daniela R?u?u), Bucure?ti, 2011, Editura Academiei Romne, p. 409-414, ISBN 978-973-27-2093-6.

69. Valori ale prezentului n aromn?, n volumul interna?ional colectiv Studii lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Gabriela Pan? Dindelegan, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2007, p. 211-220. ISBN 978-973-737-312-0.

70. Formule de mul?umire n dialectul aromn, n volumul interna?ional colectiv Studia linguistica et philologica. Omagiu profesorului Nicolae Saramandu la 70 de ani, Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2011 (editor: Manuela Nevaci), p. 629-634. ISBN 978-606-16-0055-7.

71. Unitatea etnic? ?i lingvistic? a aromnilor cu dacoromnii (pe baza surselor bibliografice), n Modernitate?i interdisciplinaritate n cercetarea lingvistic?. Omagiu doamnei profesor Liliana Ionescu-Rux?ndoiu (ed. Mihaela Constantinescu, Gabriela Stoica, Oana U??-B?rbulescu),  Bucure?ti,Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2012, p. 391-398. ISBN 978-606-16-0099-1.

72. Dialectul aromn din Balcani n context european, n volumul Polychronion. Omagiu Profesorului Nicolae-?erban Tana?oca la 70 de ani, Editura Academiei Romne, Bucure?ti, 2012, p. 353-360. ISBN 978-973-27-2213-8.

73. Considera?ii asupra aromnei actuale: graiul gr?mostean, n volumul omagial Cuvinte potrivite. Omagiu Doamnei Maria Marin (ed. Daniela R?u?u, Adrian Rezeanu, Dana Mihaela Zamfir), Editura Academiei Romne, 2013.

74. Prenume la aromnii din Balcani, n ??????????? ? ????????????. ??????? ?? ??????? ?? ???? ?? ????. ?-? ????? ???????? ?? ????? 75 ?????? ?? ???????, edited by Mirjana Aleksoska-Chkatroska, co-edited by Joana Hadi-Lega Hristoska, ??????, ???????: ???????? ???????? ????? ???????, 2014, p. 531-538 ISBN 978-608-234-025-8.

75. Recent dialectal researches at the Aromanians from Balkan area, n Studi linguistici in onore di Lorenzo Massobrio, a cura di F. Cugno, L. Mantovani, M. Rivoira, S. Specchia, Torino, Istituto dell'Atlante Linguistico Italiano, 2014. p. 699-707. ISBN 978-88-98051-09-0.

 76. Romanic vs balcanic n structura formelor pronominale din dialectele romne?ti sud-dun?rene, n, Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu doamnei profesoare Gabriela Pan? Dindelegan, la aniversare (ed. Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu), Editura Univesrit??ii din Bucure?ti, 2017, p. 303-310.ISBN978-606-16-0846-1.

77. Romanic vs balcanic n exprimarea complementului circumstan?ial de loc n dialectul aromn, n Lingvistic? general?, lingvistic? formal?, lingvistic? computa?ional?. Omagiu profesorului Emil Ionescu la 60 de ani, (ed. coord. Verginica Barbu Mititelu et alii) Editura Univesit??ii din Bucure?ti, 2017, p. 127-136. ISBN 978-606-16-0873-7.

 

III. Recenzin reviste indexate n bazelede dateinterna?ionale, reviste clasificatede CNCS ca A sau B, volume ale  unor conferin?sau congrese interna?ionale

1. Noi contribu?ii la studierea aromnei ?i meglenoromnei (recenzie la: Nicolae Saramandu, Studii aromne ?i meglenoromne, Constan?a, 2003), n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXII-XXIII, 2003-2004. p 360-362. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

2. Nicolae Saramandu, Aromna vorbit? n Dobrogea. Texte dialectale. Glosar, 562 p. + 1 hart?, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXXII, 2013, p. 223-225. ISSN 0071-6855. ( ERIH-NAT).

IV. Cronici

1. A 41-a Reuniune anual? a proiectului Atals Linguarum Europae (ALE), Durrs, Albania, 7-11 mai 2008, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXVII, 2008,  p. 217-218, ISSN 0071-6855. (n colaborare Carmen-Ioana Radu).

2. The 42nd ALE Editorial Board Meeting, Glasgow (June 25th - 27th, 2009), n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie XXVIII, 2009, p. 228-231, ISSN 0071-6855. (n colaborare Carmen-Ioana Radu).

3. The 43th ALE Editorial Board Meeting, Cracow, June 24th 26th, 2010, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie XXIX, 2010, p. 238-243, ISSN 0071-6855. (n colaborare Carmen-Ioana Radu).

4. Al patrulea Simpozion Interna?ional de Lingvistic?, Bucure?ti, 5-6 noiembrie 2010, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie, XXX, 2011,  p. 211-215, ISSN 0071-6855. (n colaborare Carmen-Ioana Radu).

5. The 44th ALE Editorial Board Meeting, Leeuarden, June 23th 25th, 2011, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie XXXI, 2012,  p. 258-261, ISSN 0071-6855. (n colaborare Carmen-Ioana Radu).

6. The 45th ALE Editorial Board Meeting, Riga, June 24th 26th, 2012, n revista Sec?iei de filologie ?i literatur? a Academiei Romne Fonetic? ?i dialectologie XXXII, 2013 p. 231-235, ISSN 0071-6855. (n colaborare Carmen-Ioana Radu).

7. Minutes of the 46th Atals Linguarum Europae Editorial Board Meeting, Bayonne, May 28th 30th, 2013, n Fonetic? ?i dialectologie XXXIII, Bucure?ti: Editura Academiei Romne, 2014, p. 199-201. ISSN 0071-6855. (n colaborare Carmen-Ioana Radu).

8. Minutes of the 47th Atlas Linguarum Europae, Editorial Board Meeting, Marburg, June 36, 2014 (cu Manuela Nevaci), n Fonetic? ?i dialectologie, XXXIV, Bucure?ti, 2015, p. 271(n colaborare cu Ionu? Gean?).

9. Stagii de cercetare efectuate n Anglia (Londra ?i Cambridge) ?i n Irlanda de Nord,  n Fonetic? ?i dialectologie, XXXV, 2016, p. 247248. (n colaborare cu Ionu? Gean?).

10. Minutes of the Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium. The 48th Editorial Board Meeting, Sofia, 1013 June 2015, n Fonetic? ?i dialectologie, XXXV, 2016, p. 245247. (n colaborare cu Ionu? Gean?).

11. Minutes of the 49th Editorial Board Meeting of Atlas Linguarum Europae, Londonderry, Northern Ireland, n Fonetic? ?i dialectologie, XXXVI, Bucure?ti, 2017, p. 256-267. (n colaborare cu Ionu? Gean?).

 

V. Studii,eseuri,articolepe temeliterarepublicate nreviste de  specialitate, necotate CNCS

 Institutul de Lingvistic? Iorgu Iordan Al. Rosetti 40 de ani de existen??, 1961-2001, n  Institutul de Lingvistic? Iorgu Iordan Al. Rosetti- 60 de ani de existen?? 1949-2009, (coordonare Ioana Vintil? R?dulescu), Editura Univers Enciclopedic, Bucure?ti, 2009 (n colaborare cu Nicolae Saramandu), p. 29-42. ISBN 978-973-637-193-6.

 

LISTA COMUNIC?RILOR ?TIIN?IFICE

a) Comunic?ri sus?inute la reuniuni ?tiin?ifice interne ?i ateliere de lucru interne

1. Evolu?ia formelor de perfect simplu n aromn? ?i n dacoromn? (Conferin?a ?tiin?ific? na?ional?,  Facultatea de Litere, Istorie ?i Jurnalistic?, Universitatea  Lucian Blaga , Sibiu, 27-28 aprilie 2002).

2. Aspecte  ale contactului lingvistic slavo-romn, cu referire la morfologia verbului n aromn? (Conferin?a na?ional? Lingua Pax-Multilingvism, multiculturalism, Facultatea de Limbi ?i Literaturi Str?ine, Universitatea din Bucure?ti, 13-15 mai 2004).  

3. Adaptarea mprumuturilor din domeniul economico-financiar (Colocviul Tratamentul neologismelor n limba romn? n mileniul III, Universitatea din Bucure?ti, 23-24 septembrie 2004) (n colaborare cu Aida Todi).

4. Ritualuri pastorale la aromni (Colocviile Br?iloiu, Institutul de Etnografie ?i Folclor Constantin Br?iloiu, Bucure?ti, 20-22 noiembrie, 2005).

5. Aspecte metodologice privind metodele activ-participative n ciclul primar (Conferin?a na?ional? Psihologia cu fa?a spre viitor, Universitatea Ovidius, Constan?a, 4-6 mai 2006).

 6. Participare n calitate de profesor formator invitat de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii la Atelierul ?tiin?ific pentru cursul de Cultur? ?i civiliza?ie aromn?, organizat la Constan?a de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii (12-14 octombrie 2007).

7. AL 40-lea Colocviu al Atlasului limbilor Europei (ALE) (Struga 18-22 aprilie 2007). Comentariu lingvistic la harta cahier, la Atelierul de lingvistic? al Institutului de Lingvistic? Iorgu Iordan-Al. Rosetti, Bucure?ti, 4 iunie 2007, (n colaborare cu Nicolae Saramandu, Carmen Radu). 

8. Atlas Linguarum Europae. Stadiul actual al cercet?rilor, la Atelierul de lingvistic? al Institutului de Lingvistic? Iorgu Iordan-Al. Rosetti, Bucure?ti, 5 mai 2010, (n colaborare cu Nicolae Saramandu, Carmen Radu). 

9. Participare cu interven?ie la conferin?a de finalizare a proiectului Multilingvism ?i dialog intercultural n Uniunea European?. O viziune romneasc?, Institutul European, Bucure?ti, decembrie 2007, (coordonator: conf. univ. dr. Radu Carp; n colaborare cu Radu Carp, Mariana Nicolae, Camelia Runceanu, Nicolae Saramandu).

 

b) Comunic?ri sus?inute la reuniuni ?tiin?ifice interna?ionale ?i ateliere de lucru interna?ionale

10. Identitatea prin limb? ?i modele lingvistice (Simpozionul interna?ional Limba ?i literatura romn? n  spa?iul etnocultural dacoromnesc ?i n diaspora), Ia?i, 22-23 mai 2002.

11. Anglicisme n publica?ii adresate tinerilor (Simpozionul interna?ional Aspecte ale dinamicii limbii romne actuale. Al doilea Colocviu al Catedrei de limba romn?, II) Bucure?ti,  27-28 noiembrie 2002.

12. The Framing of  the Loaned and  Derived Verbs in Macedo-romanian,  (4-th International Conference of  Phd. Students), University of Miskolc, Miskolc, 11-17 august 2003.

13. Tradi?ie ?i inova?ie n evolu?ia sistemelor ortografice n aromn? (Simpozionul interna?ional Tradi?ie ?i inova?ie n studiul limbii romne. Al 3-lea Colocviu al Catedrei de limba romn?, Bucure?ti, 27-28 noiembrie 2003.

14. Termeni de origine englez? n limba romn? actual? (Simpozionului ?tiin?ific Interna?ional Multidisciplinar. Universitaria ROPET Filologie), Petro?ani, 16-18 octombrie 2003.

15. Neologisme romanice n publica?ii aromne?ti din Republica Macedonia (Simpozionul interna?ional Spa?iul lingvistic ?i literar romnesc din perspectiva integr?rii europene), Ia?i, 1-2 octombrie 2004.

16. Considera?ii istorice ?i lingvistice asupra termenilor vlah ?i valah (Simpozionul interna?ional Spa?iul lingvistic ?i literar romnesc din perspectiva integr?rii europene), Ia?i, 1-2 octombrie 2004.

17. Evolu?ia formelor compuse de indicativ n aromn? (Conferin?a interna?ional? Second Balkan Conference Balkan Cultural Identities, Universitatea Ovidius, Constan?a) 14-16 octombrie 2004.

18. (Simpozionul interna?ional ?????  ? ???????? ????? ?????????? ????? ?? ????????,  St. Petersburg, Rusia), 10-14 iunie 2004.

19. Sur les emprunts albanais prsents dans les parlers des Aroumains (IX-e Congrs International dtudes Sud-Est Europennes, Tirana, Albania), 30 august-3 septembrie 2004.

20. Termeni economici noi n presa romneasc? actual? (Conferin?a interna?ional? Communication in languages for specific purposes (LSP) Continuity and Innovation, Universitatea din Bucure?ti) 3-4 decembrie 2004 (n colaborare cu Aida Todi).

21. Valori ale conjunctivului n aromn? (Simpozionul interna?ional Limba romn? structur? ?i func?ionare. Al 4-lea Colocviu al Catedrei de limba romn?, Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Litere), 25-26 noiembrie 2004.

22. Aspecte lingvistice ale globaliz?rii: terminologia economic? n limba romn? actual? (Simpozionul interna?ional Economy and globalisation, II, Universitatea din  TrguJiu), 4-5 iunie 2004 (n colaborare cu Aida Todi).

23. The Structure and the Evolution of Periphrastic Perfect Forms in Aromanian and Daco-Romanian (Conferin?a interna?ional?MICROCAD International Scientific Conference, University of Miskolc), 10-11 martie 2005 (n colaborare cu Aida Todi).

24. Aspetti del condizionale nell aromeno(Colloque linguistique La problmatique des catgories verbales dans les langues romanes, Universit de Sofia  Saint Clment dOhrid ,Sofia),  25-27 februarie 2005.

25. Sistemul deictic ternar n aromn? (Simpozionul interna?ional Limba romn? aspecte sincronice ?i diacronice. Al 5-lea Colocviu al Catedrei de limba romn?, Universitatea din Bucure?ti), 8-9 decembrie 2005.

26. Aspetti semantici e morfologici delladattamento dei verbi aromeni dorigine turca (Colloque linguistique La problmatique des catgories verbales dans les langues romanes, Universit de Sofia  Saint Clment dOhrid ,Sofia),  25-27 februarie 2005 (n colaborare cu Mirela Zelca).

27. Spiritualitatea romneasc? n literatura popular? aromn? (Congresul spiritualit??ii romne?ti, Edi?ia a IX-a, Alba Iulia), 1 decembrie 2005.

28. Graiurile aromnei actuale n perspectiv? spa?ial? (pe baza atlaselor lingvistice) (Simpozionul interna?ional Comunicare intercultural? ?i integrare european?), Ia?i, 11-12 noiembrie 2005 (n colaborare cu Nicolae Saramandu).

29. Minorit??ile lingvistice n Romnia de ast?zi (Conferin?a interna?ional? Integrare european? - ntre tradi?ie ?i modernitate, Universitatea din Trgu-Mure?), 22-23 septembrie 2005.

30. The South Danubian Romanian Dialects in Spatial Perspective (Internationale Fachtagung zur pluridimensionalen Sprachgeographie, Kiel, Germania), 5-9 octombrie 2005).

31. Atelierul ?tiin?ific Aspecte privind elaborarea volumului 8. ALE (n colaborare cu Nicolae Saramandu ?i Carmen Radu) Cel de-al 39-lea Simpozion Interna?ional al Atlasului Limbilor Europei Atlas Linguarum Europae (ALE), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje al Academiei  Croate de ?tiin?e ?i Arte, Dubrovnik, Croa?ia, 8-21 mai 2006.

32. Aspecte privind infinitivul ?i participiul n aromn? (Al XII-lea Simpozion Na?ional de Dialectologie, Cluj-Napoca), 4-6 mai 2006.

33. Ternary Deictic System in Aromania (Congresul Interna?ional de Dialectologie ?i Geolingvistic?, Braga, Portugalia), 4-8 septembrie 2006.

34. Atelierul ?tiin?ific Atlas Linguarum Europae. New perspectives (Congresul Interna?ional de Dialectologie ?i Geolingvistic?, Braga, Portugalia), 8 septembrie 2006 (n colaborare cu Nicolae Saramandu ?u Wofgang Viereck).

35. H?r?i lingvistice motiva?ionale (pe baza ALE ?i ALiR) (Simpozionul interna?ional      Limba romn? stadiul actual al cercet?rii. Al 6-lea Colocviu al Catedrei de limba romn?, Universitatea din Bucure?ti), 29-30 noiembrie 2006 (n colaborare cu Nicolae Saramandu).

36. La carte TRFLE (Colloque International de lAtlas Linguistique Roman Onomasiologie e ricerca motivzionale nelle sintesi dell Atlas Linguistique Roman, Universitatea din Torino, Italia), 21-26 octombrie 2006.

37. La carte  CAHIER dans lAtlas Linguarum Europae (les langues romanes et germaniques) Al 40-lea Simpozion interna?ional al Atlasului Limbilor Europei Atlas Linguarum Europae (ALE), Research Center for Areal Linguistic, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Struga, Republica Macedonia), 17-26 aprilie 2007 (n colaborare  cu Nicolae Saramandu ?i Carmen Radu).

38. ALE-Digitalisation and web site (The 40th ALE Editorial Board Meeting), 17-26 aprilie 2007 (n colaborare  cu Nicolae Saramandu ?i Carmen Radu).

39.  Romanic vs. balcanic  (Simpozionul interna?ional  XXX. Romanistentag

2007, Institut fr Romanistik der Universitt, Wien) 23-28 septembrie 2007 (n

colaborare cu Nicolae  Saramandu).

40. Denumiri ale trifoiului in limbile romanice (Primul Simpozion de lingvistic? alInstitutului  de Lingvistic? Iorgu Iordan Al. Rosetti, Bucure?ti),13-14 noiembrie 2007.

41. Influen?a dacoromnei asupra aromnei (Colocviul interna?ional Limba romn?. Dinamica limbii, dinamica interpret?rii, Universitatea din Bucure?ti), 7-8 decembrie 2007.

42. Atlas Linguarum Europae. Probleme de editare, Universitatea din Floren?a, Italia atelier ?tiin?ific, n colaborare cu Alberto Nocentini, 24 iunie25 iulie 2007. 

43. La carte  CAHIER dans lAtlas Linguarum Europae (les langues slaves) (n colaborare cu Nicolae Saramandu ?i Carmen Radu), la al 41-lea Simpozion interna?ional Atlas Linguarum Europae (ALE), Durrs, Albania, organizat de Institute of Linguistic and LiteratureAcademy of Science of Albania), 8-10 mai 2008.

44. ALE-Digitalisation and web site - atelier ?tiin?ific (n colaborare cu N. Saramandu, A. Versloot, J. Skofic, D. Brozovic, C. Radu), The 41st  ALE Editorial Board Meeting,  Durrs, Albania, 8-10 mai 2008.

45. Aspecte lingvistice privind aromna vorbit? n Republica Macedonia (Primul Simpozion Interna?ional de Lingvistic?, Bucure?ti), 13-14 noiembrie 2007 (n colaborare cu Carmen-Ioana Radu).

46. Participare la Atelierul ?tiin?ific din cadrul reuniunii speciale a Atlasului Lingvistic Romanic: corecturi finale la vol. 3 ALiR, Universitatea din Madrid, Spania, 17-23  mai 2008. 

 47. Les dsignations romanes du LIVRE  (Al XVIII-lea Simpozion interna?ional al Atlasului Lingvistic Romanic (AliR), Trento, Vigo di Fassa, Italia, 15-19 octombrie 2008.

48. Recent researches in field at Aromanians form Balkan area (Simpozionul interna?ional Balkanskoe jazykoznanie, Institutul de Lingvistic?, Academia Rus? de ?tiin?e, Sankt-Petersburg), 2-3 octombrie 2009.

49. Rolul distinctiv al accentului n limba romn? din perspectiv? istoric? ?i  dialectal?, la Al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba romn? Limba romn?: teme actuale  (Universitatea din Bucure?ti, 6-7 decembrie 2008) (n colaborare cu Aida Todi). 

50. Limba publica?iilor aromne?ti actuale din diaspora, participare la Atelierul ?tiin?ific Limba romn? n lume din contractul de finan?are Nr. 6/26.08.2008 (organizat la Institutul  de Lingvistic? Iorgu Iordan Al. Rosetti, Bucure?ti), 17-18 septembrie 2008).

51. The Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal Aspects (conferin?a intera?ional? Gramaticaliztion and pragmaticalization, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure?ti), 3-4 octombrie 2008  (n colaborare cu Aida Todi).

52. Schimb?ri recente n graiul aromnilor f?r?ero?i (Al III-lea Simpozion Interna?ional de Lingvistic?, Bucure?ti), 25-26 noiembrie 2009.

53. Enqutes sur laroumain parl aujourdhui en Albanie (Al XIX-lea Simpozion al Atlasului Limbilor Romanice, Universitatea de Nord Baia Mare), 2-4 septembrie 2009.

54. Probleme privind editarea volumului 9 ALE (Cel de-al 42-lea simpozion interna?ional al Atlasului Limbilor Europei (ALE), Glosgow, Marea Britanie), 18-22 iunie 2009 (n colaborare cu Nicolae Saramandu ?i Carmen Radu).

55. Dialectal Research into Spoken Aromanian on the Balkan Peninsula (the VI Congress of Dialectology and Geolinguistics, University of Maribor, Slovenia), 14-18 Septembrie 2009.

56. Geolinguistics studies into Atlas Linguarum Europae Atelier de lucru la the VI Congress of Dialectology and Geolinguistics, University of Maribor, Slovenia, 14-18 Septembrie 2009 (n colaborare cu Nicolae Saramandu ?i Wolfgang Viereck).

57. Influen?a limbilor balcanice asupra dialectului aromn (Simpozionul interna?ional Rela?iile Rusiei cu Romnia ?i ??rile sud-estului european,Institutul de studii sud-est europene, Bucure?ti), 19-21 septembrie 2009.

58. Participare cu interven?ie la Atelierul ?tiin?ific Atlas Linguarum Europae recuperarea materialul lingvistic al limbilor turcice din spa?iul ex-sovietic (12-17 octombrie 2009), Academia Rus? de ?tiin?e,  Moscova (n colaborare cu Nicolae Saramandu, Natasha Donadze).

59. Multilingvism ?i limbi minoritare n Romnia, participare cu interven?ie la conferin?a interna?ional? de prezentare a proiectului la Departamentul pentru Rela?ii Interetnice, 25 septembrie 2009 (n colaborare cu Nicolae Saramandu).

60. Laroumain: aspects ethnographiques reflechis dans un dialecte roumain parl dans les Balkans (Segundo Seminario Internacional sobre Refranes Meteorolgicos (SESEREME), Facultad de Filologa, Universidad de Barcelona), 27-28 mai 2010.

61. ALRR. Synthse. Prsentation du projet et la digitalisation des donnes (The 43rd ALE Editorial Board Meeting,  Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences, Cracow), 23-27 iunie 2010 (n colaborare cu Nicolae Saramandu ?i Carmen-Ioana Radu).

62. Aspecte etnolingvistice la aromnii f?r?ero?i (Al XIV-lea Simpozion interna?ional de dialectologie, Cluj-Napoca), 16-17 septembrie 2010.

63. Aspecte motiva?ionale n harta caiet din Atlas linguarum Europae, la  Al XIV-lea Simpozion interna?ional de dialectologie, Cluj-Napoca, 16-17 septembrie 2010 (n colaborare cu Carmen-Ioana Radu).

64. Cuvinte din vocabularul p?storesc al f?r?ero?ilor,la colocviul Rela?iile Rusiei cu Romnia ?i ??rile sud-estului european, Institutul de studii sud-est europene, Bucure?ti, 29 septembrie 2010.

65. Participare la Atelierul ?tiin?ific Arhiva Atlasului Limbior Europei (Forschungsinstitut fr deutsche Sprache. Deutscher Sprachatlas, Marburg), 10-20 iulie  2010 (coordonator: Prof. Dr. Jrgen Erich Schmidt).

66.LEAG?Nn ALRR. Sintez?. Digitalizare ?i aspecte geolingvistice (Al IV-lea Simpozion interna?ional de lingvistic?, Institutul de Lingvistic? Iorgu Iordan Al. Rosetti, Bucure?ti), 5-6 noiembrie 2010 (n colaborare cu Carmen Ioana Radu).

67. Participare la atelierul de lucrul Valorificarea identit??ilor culturale n procesele globale, Universitatea din Florina, Grecia), 1 august 6 augus 2011 (n colaborare cu Kostas Dinas).

68. Participare la atelierul ?tiin?ific Valorificarea identit??ilor culturale n procesele globale, Universitatea din Salonic, Grecia), 1 septembrie 10 septembrie  2011 (n colaborare cu Doris Kyriazis).

69. SANGSUE n atlasele romanice. Tr?s?turi semantice, la Colocviul Interna?ional Atlas Linguistique Roman (ALiR), LAquila, Avezzano, Italia, la Universita degli studi LAquila, 19-21 mai 2011.

 70. Con?tiin?a romanit??ii ?i con?tiin?a romnit??ii la aromni, la Conferin?a Aromnii istorie ?i actualitate, organizat? de Academia Romn? n parteneriat cu Guvernul Romniei, Departamentul pentru romnii de pretutindeni ?i cu Societatea de Cultur? Macedo-Romn?, la Parlamentul Romniei,  25 mai 2011.

71. The Aromanian dialect spoken in Balkans from a spatial perspective, la   Colocviul Interna?ional Atlas Linguarum Europae (ALE) a 44-a reuniune,  Leeuwarden, Olanda (Fryske  Akademy, 22-27 iunie 2011.

72.  Participare la Atelierul ?tiin?ific Cercet?ri asupra  rela?iilor lingvistice dintre slava macedonean? ?i aromna vorbit? din R. Macedonia (Academia Macedonean? de ?tiin?e ?i Arte n  Republica Macedonia, Skopje), 21 iulie -31 iulie 2011.

73. Romanitate ?i romnitate la aromnii din spa?iul balcanic (Colocviile Br?iloiu, edi?ia a VII-a, Romanitatea oriental? n dezbaterile secolului al XXI-lea. Perspective etnologice, Institutul de Etnografie ?i Folclor, Bucure?ti), 20-22 octombrie 2011.

74. Participare la lucr?rile Conferin?ei interactive interna?ionale Centru ?i marginalitate n cultura european?, Academia Romn?, Bucure?ti, 12-13 noiembrie 2011, n cadrul programului postdoctoral Valorificarea indentit??ilor culturale n procesele globale.

75. Participare cu interven?ia Identitate romneasc? n context balcanic n plenul reuniunii la Atelierul ?tiin?ific al seminarului Egalitate de ?anse ?i dezvoltare durabil? n cultura european?, Academia Romn?, Bucure?ti, 30 noiembrie 2011, n cadrul programului postdoctoral Valorificarea indentit??ilor culturale n procesele globale.

76. Krkimet e fundit tek arumunt e Repubiks s Maqedonis (Konferenc Shkencore Ndrkombtare International Scientific Conference Studimet sociolinguistike n Shqipri - trashgimia, gjendja dhe perspektiva , Fan S. Noli University, Kor), 4-5 noiembrie 2011.

 77. Participare n calitate de profesor formator cu prelegeri la cursul Cultur? ?i civiliza?ie aromn?, organizat de Institutul Cultural Romn, prin Direc?ia Romnii din Afara ??rii, n colaborare cu Societatea de Cultur? Macedo-Romn? din Bucure?ti, Sinaia, 30 iunie-11 iulie 2011.

 78. Participare la lucr?rile conferin?ei interactive cu participare interna?ional? Diploma?ia cultural? cultura dialogului, Academia Romn?, Bucure?ti, n cadrul programului postdoctoral Valorificarea indentit??ilor culturale n procesele globale, 20-21 aprilie 2012.

79. Participare n calitate de profesor formator cu pelelegeri Dialogul dialectelor, organizat de Institutul Cultural Romn, prin Direc?ia Romnii din Afara ??rii, n colaborare cu Societatea de Cultur? Macedo-Romn? din Bucure?ti, Bu?teni, 29 iunie-10 iulie 2012.

 80. Participare la Atelierul ?tiin?ific Valorificarea identit??ilor culturale n procesele globale, la Forschungsinstitut fr deutsche Sprache. Deutscher Sprachatlas, Marburg (coord. Heiko Girnth),  10-20 mai 2012.

81. La digitalisation des cartes de l Atlas Linguarum Europae (Colocviul Interna?ional Atlas Linguarum Europae (ALE) a 44-a reuniune, University of Latvia, Riga),29 mai 2012 (n colaborare cu Nicolae  Saramandu, Carmen-Ioana Radu).

 82. ALE web site, atelier ?tiin?ific (the 45th ALE Editorial Board Meeting, Latvian Language Institute, University of Latvia, Riga), 29 mai 2012 (n colaborare cu Nicolae Saramandu,  Carmen-Ioana Radu).

83. Recent researches amongst Aromanians from the Republic of Macedonia (VIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG), Austrian Academy of Sciences (AW), Vienna,), 23 iulie 30 iulie 2012.

84. Atelier ?tiin?ific Atlas Linguarum Europae, The VIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG), Vienna, Austrian Academy of Sciences (AW), 30 iulie 2012 (n colaborare cu  Nicolae Saramandu ?i  Wofgang Viereck).

85. Participare la Atelierul ?tiin?ific Identitatea aromnilor din Romnia n cadrul temei Cercet?ri privind aromnii din Ungaria ?i din Romnia, proiect be baz? de acord bilateral  ntre Institutul de Lingvistic? Iorgu Iordan-Al. Rosetti, Academia Romn? ?i Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapesta, 17-23 iulie 2012 (n colaborare cu  Nicolae Saramandu ?i  Anna Borbly).

86. Graiul aromnilor din Siracu ?i Aminciu (Pind, Grecia ) (Al XV-lea Simpozion interna?ional de dialectologie Dialectologia romneasc? n context romanic, Cluj-Napoca), 13-15 septembrie 2012.

87. Identitate romneasc? n context balcanic.  Participare cu o comunicare n plen la a treia Sesiune ?tiin?ific? cu tema, Egalitate de ?anse ?i dezvoltare durabil? n cultura european?, Bucure?ti, Academia Romn?, 14-15 decembrie 2012.

88. Conceptul de dialect mixture ?i cel de grai de contact  ilustrate cu graiurile aromne?ti vorbite n Cru?ova, Mulovi?te ?i Me?ovo (Al 12-lea Colocviu interna?ional al departamentului de lingvistic?: Limba romn?: varia?ie sincronic?, varia?ie diacronic? la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure?ti), 15 decembrie 2012.

89. Raporturi lingvistice ?i etnografice ale aromnilor cu albanezii (Simpozionul interna?ional Rela?iile culturale ?i istorice romno-albaneze Kor, Facultea de Filologie, Universitatea Fan S. Noli din Korcea), 26-27 martie 2013.

90. Romanian Identity of Aromanians from Balkan area (Colocviul interna?ional Atlas Linguarum Europae (ALE) a 45-a reuniune,  La facult pluridisciplinaire de l'Universit de Pau et des Pays de l'Adour, Bayonne, Fran?a), 27-31 mai 2013.

91. La carte ALE 081. PISSENLIT   (Colocviul interna?ional Atlas Linguarum

Europae (ALE) a 45-a reuniune,  La facult pluridisciplinaire de  l'Universit de Pau et des Pays de l'Adour Bayonne, Fran?a), 27-31 mai 2013 (n colaborare cu Federica Cugno).

92. Participare la Atelierul ?tiin?ific Terminologia p?storitului n limbile romanice ?i n limbile slave, la Institutul de Limb? Bulgar?, Academia Bulgar? de ?tiin?e, Sofia, 12 septembrie-25 septembrie 2013 (n colaborare cu Nicolae Saramandu, Luchia Antonova, Ana Koeceva).

93.Observa?ii privind contactul lingvistic aromnilor cu albanezii (Al V-lea Simpozion interna?ional de lingvistic?, Institutul de Lingvistic? Iorgu Iordan Al. Rosetti, Bucure?ti), 27-28 septemrie 2013. 

94. Sisteme de transcriere n dialectul aromn. Tradi?ie ?i actualitate, la la Cel de al XVI-lea Simpozion interna?ional de dialectologie, Cluj-Napoca, 12-13 septembrie, 2014.

95.  Linguistic Aspects of the Contact of Aromanians with Albanians, la Balkan

Languages, Literatures and Cultures. Divergence and Convergence 20years of Balkan Studies at the Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia,Sofia, 30-31 May 2014.

96. Motiva?ia lingvistic? n denumirile pentru PISSENLIT (pe baza Atlasului limbilor Europei), Al 14-lea Colocviu Interna?ional al Departamentului de Lingvistic?: Varia?ia lingvistic?: probleme actuale, Bucure?ti,  28-29 noiembrie 2014.

97. H?r?i lingvistice europene. Elaborare ?i interpretare, la Cel de al XVI-lea Simpozion interna?ional de dialectologie, Cluj-Napoca, septembrie, 2014 (n colaborare cu Nicolae Saramandu, Ionu? Gean?).

98. Atlas Linguarum Europae Map Digitalisation, la The 47th Atlas Linguarum Europae Editorial Board Meeting, Marburg, Germania, 3-6 iunie 2014 (n colaborare cu Nicolae Saramandu, Ionu? Gean?).

99. Aspecte ale p?trunderii cuvintelor de origine greac? n graiurile dacoromne ?i n dialectul aromn (pe baza ALRR. SINTEZ? ?i ALAR),  (Al VI-lea Simpozion interna?ional de lingvistic?, Institutul de Lingvistic? Iorgu Iordan Al. Rosetti, Bucure?ti),  28-29 mai 2015. 

100. Greek Terms in Daco-Romanian Sub-Dialects (Based on ALRR. SINTEZ?, VOL. I-II), (???????? ?????????????, Aristotle University of Salonic), 23-25 aprilie 2015.

101. The Linguistic Atlas of The Aromanian Dialect, 3-6 iunie 2015, The 48th Atlas Linguarum Europae Editorial Board Meeting, n colaborare cu Nicolae Saramandu, Institutul de Limb? Bulgar?, Academia Bulgar? de ?tiin?e-Sofia, Bulgaria.

102. Names for Trfle Clover in Romance, Germanic and Slavic Languages, Based on Data from Atlas Linguarum Europae, 3-6 iunie 2015, The 48th Atlas Linguarum Europae Editorial Board Meeting, n colaborare cu Nicolae Saramandu, Ionu? Gean?, Institutul de Limb? Bulgar?, Academia Bulgar? de ?tiin?e-Sofia, Bulgaria.

103. Concordan?e lingvistice europene (pe baza Atlasului limbilor Europei), n colaborare cu Nicolae Saramandu, (Al doilea Simpozion Interna?ional Zilele Sextil Pu?cariu, Cluj-Napoca), 12-13 septembrie, 2015.

104. Un nou atlas dialectal: Micul atlas lingvistic al elementelor romanice ?i

balcanice n dialectele romne?ti sud-dun?rene, Bucure?ti, Al 15-lea Colocviu Interna?ional al Departamentului de Lingvistic?, Bucure?ti,  27-28 noiembrie 2015.

105. Nevaci, Manuela A new approach to geolinguistics: The Socio-Linguistic Atlas of the Aromanian Dialect, la Daco-Romance Linguistics Workshop, Universitatea din Cambridge, Marea Britanie, 315  iunie 2016.

106. Nevaci, Manuela, Ionu? Gean?, Balkan and Romance linguistic convergences in South?Danubian Romanian dialects, la Daco-Romance Linguistics Workshop, Universitatea din Cambridge, Marea Britanie, 1315 iunie 2016.

107. Nevaci, Manuela, Ionu? Gean?, A New Geolinguistic Project: South-Danubian Romanian Dialects in a Balkan and Romance Context, la Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium, Universitatea Ulster, Londonderry, Irlanda de Nord, 1619 iunie 2016.

108. Nevaci, Manuela, Cercet?ri directe de teren la aromnii ?i meglenomnii din spa?iul balcanic, la Cel de-al XVII-lea Simpozion Interna?ional de Dialectologie, Institutul de Lingvistic? ?i Istorie Literar? Sextil Pu?cariu al Academiei Romne, Cluj-Napoca, 89 septembrie 2016.  

109. Nevaci,  Manuela, Particularits romanes vs particularits balkaniques dans les dialectes roumains sud-danubiens, la Le XXIe Congrs International de lAtlas Linguistique Roman (ALiR), Universitatea de Nord, Baia Mare, 27 septembrie1 octombrie 2016.

110. Nevaci, Manuela, Balcanic vs romanic n construc?iile morfosintactice din dialectele aromn ?i meglenoromn, la Al 16-lea Colocviu Interna?ional al Departamentului de Lingvistic?: Lingvistic? romneasc?, lingvistic? romanic?, Bucure?ti, 2526 noiembrie 2016.

111. Probleme privind elaborarea h?r?ilor lingvistice  motiva?ionale n Atlas Linguarum Europae, la Institutul de Lingvistic? al Academiei de ?tiin?e din R. Ceh?, Brno, 1718 mai 2016 (n colaborare cu Nicolae Saramandu).

112. A linguistic geography analysis of Balkan and Romance feature in Romanian Dialectal Atlases, la conferin?a I dialetti romeni: strutture eprospettive geolinguistiche, Universitatea din Torino, 20 martie 2017. 

113. la Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium The 50th Annual Meeting, Santiago de Compostela, Spania, 19-23 iunie 2017.

114. Romanitate ?i romnitate n dialectele romne?ti sud-dun?rene,
 la manifestarea ?tiin?ific? interna?ional? Dialectele romne?ti sud-dun?rene n actualitate, organizat? de Societatea de Cultur? Macedo-Romn?, Bucure?ti, 26 octombrie 2017.

115. Nevaci, Manuela, Romance and balcanic concordances in aromanian and meglenoromanian dialects,  (n colaborare cu Irina Floarea), Academia Bulgar? de Stiinte, Sofia, 15-16  mai 2017.

International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language.

116. Nevaci, Manuela, (n colaborare cu ????? ????????-????????, ?????? ?????????? - ???????? ?? ????????? ????). ???????? ?? ?????????? ???????? (Taraxacum) ? ?????????? ? ??????, la congresul International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language, Academia Bulgar? de Stiinte, Sofia, 15-16  mai 2017.

117. Nevaci, Manuela, Balkan vs. Romance Features in the Pronominal System of the Aromanian and Megleno?Romanian Dialects la congresul Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium The 50th Annual Meeting, Santiago de Compostela, Spania, 19-23 iunie 2017. 

118. Saramandu, Nicolae, Nevaci, Manuela, Ionu? Gean?, Lecture on notions: 084 trfle (final version), la congresul Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium The 50th Annual Meeting, Santiago de Compostela, Spania, 19-23 iunie 2017.

119. Nevaci, Manuela, Le dnominations romanes dans la cartes ALiR Trfle, la congresul Atals Linguistique Roman,  Santiago de Compostela, Spania, 24-26 iunie 2017.

120. Nevaci, Manuela, Cercet?ri recente de teren la istroromnila conferin?a Clasic ?i modern n cercetarea filologic? romneasc? actual? la Institutul de Filologie Romn? A. Philippide, 27-29 .09.2017.

122. Nevaci, Manuela(cu Nicolae Saramandu), S?rb?toarea de Snziene la aromni, la manifestarea ?tiin?ific? a Colocviilor "Br?iloiu, Bucure?ti, 19-20 octombrie 2017.

123. Nevaci, Manuela, The first Aromanian literature: the teaching  writings (Theodor Cavallioti, Daniil Moscopolean, Constantin Ucuta) la conferin?a The civilization of Voskopoja/Moscopolis nd the century of iluminism in the Balkans, Academia de ?tin?e din R. Albania, Tirana, 12-16.11. 2017. 

124. Nevaci, Manuela, Dialectul istroromn n raport cu celelalte dialecte romnesti sud-dun?rene la Al ?aptesprezecelea Colocviu interna?ional al Departamentului de lingvistic?: Varia?ie n romn? ?i n limbile romanice, Universitatea din Bucure?ti, 24-25 noiembrie 2017.

III) Comunic?ri sus?inute la Academia Romn? n cadrul temei Conferin?ele Academiei Romne Limba romn? ?i rela?iile ei cu istoria ?i cultura romnilor

125. Codex Dimonie n literatura aromn? veche, Conferin?ele Academiei Romne Limba romn? ?i rela?iile ei cu istoria ?i cultura romnilor, Academia Romn?, Bucure?ti, 28 februarie 2008.

126. Aromna din Albania azi, Conferin?ele Academiei Romne Limba romn? ?i rela?iile ei cu istoria ?i cultura romnilor, Academia Romn?, Bucure?ti, 30 octombrie 2008.

127. Cercet?ri recente de teren la aromnii din Peninsula Balcanic?  Conferin?ele Academiei Romne Limba romn? ?i rela?iile ei cu istoria ?i cultura romnilor, Academia Romn?, Bucure?ti, 12 iulie 2012.

                  ianuarie 2018              

                                                                                                            Manuela Nevaci

Ultima actualizare în Luni, 17 Decembrie 2018 13:32
 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.