Home Structură organizatorică Personal de cercetare
PDF Imprimare Email

 

CS I, dr. Hab. Manuela Nevaci

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE

 

1. CĂRŢI ŞI CAPITOLÎN LUCRĂRIDE SPECIALITATE

I. Cartede autorunic,bazată pe tezade doctorat

1. Verbul în aromână. Structură şi valori, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, 280 p. ISBN (10) 973-27-1463-8; ISBN (13) 978-973-27-1463-6-8. (worldcat.org)

II. Carte deautorunicsau coautor (monografie,sinteză, studiu lingvistic,studiu filologic, dicţionar ştiinţific),publicată la o editurăacreditată

a) de unic autor

2. Graiul aromânilor fărșeroți din Dobrogea, Editura Cartea Universitară(editură acreditată CNCS: B),Bucureşti, 2007, 238 p. ISBN 978-973-731-566-3; ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universitară(editură acreditată CNCS: B),Bucureşti, 2011, 248 p.ISBN 978-606-591-265-6. (worldcat.org)

3Identitate românească în context balcanic, Bucureşti, 2013, Editura Muzeul Naţional al literaturii române (colecţia Aula Magna, editură editură acreditată CNCS: B), 271 p. ISBN. 978-973-167-151-2.

4. Dialectele aromân şi meglenoromân. Studiu sincronic, Editura Universitară (editură acreditată CNCS: B), Bucureşti, 2013, 231 p. ISBN 978-606-591-742-2.

            5. Scriitori aromâni de ieri şi de azi. Antologie de texte şi studiu filologic, Editura universitară (editură acreditată CNCS: B), Bucureşti, 2013, 288 p. ISBN 978-606-591-741-5.

b) coautor

            6. Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Sinteze de dialectologie română, Editura Universitară (editură acreditată CNCS: B), Bucureşti, 2013, 292 p. ISBN 978-606-591-740-8.

7. Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Multilingvism şi limbi minoritare în

omânia, Editura Qual-Media, Cluj-Napoca, 2009 (în colaborare cu Nicolae Saramandu). ISBN 978-606-92176-8-9. (worldcat.org, EBSCO).

            8. Nevaci, Manuela (coord.), Carmen-Irina Floarea, Ionuț Geană, Teodora Toroipan, Convergențe lingvistice balcano-romanice în dialectele românești sud-dunărene, Editura Universității din București, 2017.ISBN 978-606-16-0921-5.

II. A Coautorlalucrări fundamentalesaude referinţă (dicţionare, atlase, enciclopedii, tratate)

9. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Sinteză, vol. II, 2012 (coordonator: Nicolae Saramandu; coautor; colectiv de autori: Verginica Barbu Mititelu, Mihaela Mariana Morcov, Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu, Daniela Răuţu, Dana Mihaela Zamfir), Editura Academiei Române, 527 p. ISBN 978-973-27-2018-9.

10. Atlas Linguarum Europae (ALE). Volume I. Neuvième fascicule. Commentaires, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, 504 p. [(colectiv de autori: Luchia Antonva, Michel Contini, Federica Cugno, Libuše Čižmárová, Przemysław Dębowiak, Iliyana Garavalova, Ana Kočeva, Joep Kruijsen, Manuela Nevaci, Nicolae Saramandu, Milena Šipková, Jožica Škofic, Jadwiga Waniakowa, Seosamh Watson). (coordonator, în colaborare cu Nicolae Saramandu, Ionuţ Geană). ISBN 978-606-16-0579-8.

11. Atlas Linguarum Europae (ALE).Volume I. Neuvième fascicule. Cartes Linguistiques Européennes, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, 243 p. + 10 hărţi lingvistice [(colectiv de autori: Luchia Antonva, Michel Contini, Federica Cugno, Libuše Čižmárová, Przemysław Dębowiak, Iliyana Garavalova, Ana Kočeva, Joep Kruijsen, Manuela Nevaci, Nicolae Saramandu, Milena Šipková, Jožica Škofic, Jadwiga Waniakowa, Seosamh Watson) (coordonator, în colaborare cu Nicolae Saramandu, Ionuţ Geană).. ISBN 978-606-16-0580-4.

II. B. Editor la lucrări fundamentalesaude referinţă (dicţionare, atlase, enciclopedii, tratate)

12. Nicolae Saramandu, Atlasul lingvistic al dialectului aromân, Editura Academiei Române, 2014, LIII p. + 470 p. + 60 ilustraţii + hartă [Saramandu, Nicolae (autor), Nevaci, Manuela (editor]. ISBN 978-973-27-2466-8.

13. Atlas Linguarum Europae (ALE). Volume I. Huitième fascicule. Commentaires, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, 273 p. (coeditor, în colaborare cu Nicolae Saramandu, Carmen-Ioana, Radu, Ionuţ Geană). ISBN 978-606-16-0421-0.

14. Atlas Linguarum Europae (ALE).Volume I. Huitième fascicule. Cartes Linguistiques Européennes, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, 120 p. + 10 hărţi lingvistice (coeditor, în colaborare cu Nicolae Saramandu, Ionuţ Geană). ISBN 978-606-16-0456-2.

III. Curs sau manual universitar

15. Curs de aromână. Descrierea dialectului. Texte. Glosar, Editura Universitară (editură acreditată CNCS: B),Bucureşti, 2011, 220 p. ISBN 978-606-591-242-7.

16. Cultură şi tradiţii aromâne. Carti di aleadziri, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, 150 p. (în colaborare cu Mioara Gospodin şi Angela Fuduli). ISBN 978-973-749-590-7.

IV. Editarea unei opere ştiinţificesau literare;traducerea şidotarea cuaparatcritic (note şi/saucomentarii)a uneiopere ştiinţifice(publicatăla o editură acreditată)

          17. Studii aromâne şi mglenoromâne / Nicolae Saramandu (autor), Editura Ex Ponto (editură acreditată CNCSIS), Constanţa, 2003, 258 p + 2 hărţi (coeditor, în colaborare cu Mirela Zelca) ISBN 973-644-238-1.

18 . Lucrările primului Simpozion Internaţional de Lingvistică, Editura Universităţii, Bucureşti (editură acreditată CNCS: B), 2008, (coeditor, în colaborare cu Nicolae Saramandu şi Carmen Ioana Radu), 480 p. ISBN 978-973-737-542-1. (worldcat.org)

19. Lucrările celui de al II-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Editura Universităţii (editură acreditată CNCS: B), Bucureşti, 2009 (coeditor, în colaborare cu Nicolae Saramandu şi Carmen Ioana Radu), 606 p. ISSN 2066-7973. (worldcat.org)

               20. Lucrările celui de al III-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Editura Universităţii (editură acreditată CNCS: B), Bucureşti, 2010 (coeditor, în colaborare cu Nicolae Saramandu şi Carmen Ioana Radu), 626 p. ISSN 2066-7973

               21. Studia linguistica et philologica. Omagiu profesorului Nicolae Saramandu la 70 de ani, Editura Universităţii (editură acreditată CNCS: B), Bucureşti, 2011, 881 p.

ISBN 978-606-16-0055-7. (worldcat.org; Catalogul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova)

               22. Convergenţe lingvistice, Editura Universităţii (editură acreditată CNCS: B), Bucureşti, 2012 (coeditor, în colaborare cu Nicolae Saramandu şi Carmen Ioana Radu), 532 p. ISBN 978-606-16-0208-7.

              23. Dicţionarul dialectului aromân general şi etimologic. Dictionnaire aroumain (macédo-roumain), général et étymologique / Tache Papahagi (coeditor, în colaborare cu Nicolae Saramandu), Editura Academiei Române (editură acreditată CNCS: B), 1435 p + 25 p. (studiu introductiv al editorilor). ISBN 978-973-27-2343-2.

V. Colaboratorlalucrări internaţionaleconstituind elementealeunor serii ştiinţifice fundamentalepublicatela edituri stinede prestigiu

1. The Structure and the Evolution of the Verbal Forms in Aromanian,  în volumul internaţional colectiv “Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах”, Editura Academiei Ruse de Ştiinţe, St. Petersburg, 2005, p. 167-172. ISBN 5-02-026992-1. (worldcat.org).

2. Aspetti del condizionale nell aromeno,în volumul internaţional colectivLes catégories verbales dans les langues romanes”, (eds. Aseen Tchaouchev, Elena Meteva, Malinka Velinova), CU Romanistika,Sofia, 2010, p. 108-118. ISBN 954-354-003-9 .

3. Aspetti semantici e morfologici dell’adattamento dei verbi aromeni d’origine turca, în volumul internaţional colectivLes catégories verbales dans les langues romanes”, (eds. Aseen Tchaouchev, Elena Meteva, Malinka Velinova), CU Romanistika,Sofia, 2010, p. 108-118 (în colaborare cu Mirela Zelca). ISBN 954-354-003-9.

            4. The South-Danubian Romanian Dialects from the Spatial Perspective, în volumul  «La romanité orientale», autor: Nicolae Saramandu, Editura Gunter Narr-Verlag, Tübingen, 2008, p. 190-205, 262 p. ISBN 978 -973-27-1759-2.

5. L’aroumain : aspects ethnographiques dans un dialecte roumain parlé dans les Balkans, în volumul internaţional colectiv, din seria « I proverbi meteorologici. Ai confini dell’Europa romanza », Edizone dell’ Orso, Alessandria, 2011, p. 201-216 (coord. Prof. univ. dr. Jose Gargallo Enrique Gill, Universitatea din Barcelona), 317 p. ISBN 978-88-6274-283-2.

2. ACTIVITATE DE CERCETARE

2.1. Articole, studii, comuniri, recenzii

2.1.1. Articole, studii, comuniri, recenziiîn reviste indexate în bazelede dateinternaţionale, revisteclasificatede CNCSca A sau B, volume ale unor conferinţesau congrese internaţionale

a) Articole, studii în reviste indexate în bazelede dateinternaţionale, revisteclasificatede CNCSca A sau B

I. Articole, studii, comuniri, recenziiîn reviste indexate în bazelede dateinternaţionale, revisteclasificatede CNCSca A sau B, volume ale unor conferinţesau congrese internaţionale

a) Articole, studii în reviste indexate în bazelede dateinternaţionale, revisteclasificatede CNCSca A sau B

1. Aspecte ale contactului lingvistic româno-slav, cu referire la morfologia verbului în aromână, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi Dialectologie”, XXII-XXIII, 2003-2004, p. 217-222. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

2.Forme şi valori ale modurilor nepersonale în aromână, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXVI, 2007, p. 179-195. ISSN 0071-6855. ( ERIH-NAT).

3. Schimbări de conjugare la verbele moştenite de aromână din latină, în revista „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Ovidius” Constanţa, seria Filologie, XIV, 2003, p. 225-234. ISSN 1224-1784. (CNCSIS B, CEEOL).

4. Dezvoltarea gândirii critice prin intermediul metodelor activ-participative în lecţiile de comunicare, în   revista „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Ovidius” Constanţa, seria Filologie, XIV, 2003, p. 329-336. ISSN 1224-1784. (CNCSIS B, CEEOL).

5. Observaţii privind structura şi evoluţia conjunctivului în aromână, în revista „Annales Universitatis Apulensis. Philologica”, 5/2004, tom I, Alba Iulia, p. 329-334. ISSN 1582-5523.      (CNCSIS B).

6. Aspecte privind încadrarea împrumuturilor verbale în sistemul flexionar al aromânei, în revista „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»” din Iaşi, Secţiunea III, Lingvistică. Iaşi, 2003-2004, p. 401-405. ISSN 1221-8448. (CNCSIS B).

7. Participiul în aromână. Forme şi valori, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Studii şi cercetări lingvistice”, XLVIII, nr.1, 2007, p. 141-155, ISSN 0039-405X. (ERIH-NAT).

8. Ternary Deictic System in Aromanian, în revista internaţională „Dialectologia et Geolinguistica”, Bamberg, Germania, vol. 15, 2007, p. 71-76. ISSN 0942-4040. (ISI, worldcat.org).

9. Denumiri pentru „trifoi” în limbile romanice, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Studii şi cercetări lingvistice”, LIX, nr. 2, 2008, p. 471-478. ISSN 0039-405X. (ERIH-NAT).

10. Cartes linguistiques motivationelles. De l’ALE à l’AliR et aux atlas linguistiques nationaux, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Revue Roumaine de Linguistique”, LIII, nr. 1-2, 2008, p.78-90 (în colaborare cu Nicolae Saramandu). ISSN 0035-3957. (ISI).

11. The Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal Aspects, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Revue Roumaine de Linguistique”, LIV, nr. 1-2, 2009, p.137-150 (în colaborare cu Aida Todi). ISSN 0035-3957. (ISI).

12. Cercetări recente de teren la aromânii din Balcani, în revista internaţională „Acta Linguistica Petropolitana”, Tom V, vol. 1, Editura Academiei Ruse de Ştiinţe, Sankt-Petersburg, 2009, p. 78-92. ISBN 978-5-02-025577-7. (ISI).

13. Sisteme de scriere utilizate în limba publicaţiilor aromâneşti actuale, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXVII, 2009, p. 29-36. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

14. Cumătră – pe baza ALRR. Sinteză, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXVIII, 2009, p. 159-163. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

15. Enquêtes sur l’aroumain parlé aujourd’hui en Albanie, în revista internaţională « fromId= Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " title="Géolinguistique n° 11">Géolinguistique », n° 11/2009, Service Ellug, Université Stendhal, Grenoble, p. 223-237. ISBN : 978-2-84310-158-8. ISSN 0761-9081. (CNRSAERES).

16. Leagăn în „ALRR. Sinteză”. Digitalizare şi aspecte geolingvistice, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXX, 2011, p. 150-155 (în colaborare cu Carmen Ioana Radu). ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

17. Quelques aspects ethnolinguistiques réfléchis dans le parler des aroumains fărşeroţi, în revista academică „Revue des études sud-est-européennes”, XLIX, 1-4, 2011, p. 309-319. ISSN 0035-2063. (CNCSIS B+).

18. Conjugation Changes in the Evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in Verbs of Latin Origin, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Revue Roumaine de Linguistique”, 2012 (în colaborare cu Aida Todi), p. 374-384. ISSN 0035-3957. (ISI, SCOPUS).

19. Recent Researches amongst Aromanians from the Republic of Macedonia, în revista internaţională „Dialectologia et Geolinguistica”, Bamberg, Germania, vol. 21/2012, 2013, p. 20-34 (ISI). ISSN 0942-4040.

20. Cercetări recente de teren la aromânii din Peninsula Balcanică, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXXI, 2012, p. 63-78. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

21. Graiurile aromâneşti din Peninsula Balcanică. Situaţia actuală, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXXII, 2013, p. 103-128. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

22. Words for DANDELION in Romance, Germanic, Slavic and Baltic Languages, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXIII, 2014, p. 33-50.ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

23. Aspectul verbal în dialectul meglenoromân, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXIII, 2014, p. 123-129. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

24. Denumiri pentru ‘trifoi’ în limbile romanice, germanice şi slave, pe baza materialelor din „Atlas Linguarum Europae”, înrevista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică și dialectologie”, XXXIV, Bucureşti, 2015, p. 118– 132. ISSN 0071-6855. (în colaborare cu Ionuţ Geană) (ERIH-NAT).

            25. Aspecte ale pătrunderii cuvintelor de origine greacă în graiurile dacoromâne şi în dialectul aromân (pe baza ALRR. Sinteză şi ALAR), în înrevista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXXIV, 2015, p. 96-117. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

26. Consideraţii privind subordonarea la nivelul frazei în dialectul aromân, în „Fonetică şi dialectologie”, XXXV, 2016, p. 155–162. (în colaborare cu Ionuţ Geană) ISSN 0071-6855. (ERIH-PLUS).

27. Un nou proiect: Convergenţe lingvistice balcano-romanice în dialectele româneşti sud-dunărene. Perspectivă geolingvistică,  în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXXV, 2016, p. 217–223 ISSN 0071-6855. (în colaborare cu Ionuţ Geană, Carmen Irina Floarea, Teodora-Nicoleta Toroipan (ERIH-PLUS).

28. „O cercetare sociolingvistică asupra dialectului aromân”, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialecologie”, XXXV, 2016, p 145–154. ISSN 0071-6855. (ERIH-PLUS).

29. An Overview of Romance and Balkan Elements in the Vocabulary and Morphosyntax of South-Danubian Romanian Dialects (cu Ionuţ Geană), în „Romània Orientale, la lingua rumena, prospettive e punti di vista, a cura di Nicoleta Neșu” 29, Roma, 2016.

30. Cercetări de geografie lingvistică în dialectele româneşti sud-dunărene, în „Analele Universităţii «Ovidius» din Constanţa / „The Annals of Ovidius University Constanta”, Seria Filologie / Philology, 2016, p. 425–438.        

31. Concordanţe lingvistice între dialectul istroromân şi celelalte dialecte ale limbii române, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică și dialectologie”, XXXVI, Bucureşti, 2017, p. 92-105. ISSN 0071-6855. (ERIH-PLUS). 

b) Articole, studii, comuniriîn volume ale unor conferinţesau congrese internaţionale

32. The Framing of the Loaned and Derived Verbs in Macedo-romanian, în volumul internaţional colectiv „4-th International Conference of Phd. Students”, University of Miskolc Press, Miskolc, 2003, p. 199-204. ISBN 963 661 583 3 ö; ISBN 963 661 587 X. (worldcat.org).

33. Identitatea prin limbă şi „modele” lingvistice, în volumul internaţional colectiv „Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora”, Editura Trinitas, Iaşi, 2003, p. 72-76. ISBN 973-8179-79-3.

34. Anglicisme în publicaţii adresate tinerilor, în volumul colectiv „Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele celui de-al doilea Colocviu al Catedrei de limba română”, II, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, p. 389-394. ISBN 973-575-702-8; 973-575-825-3.

35. Termeni de origine engleză în limba română actuală – artă şi cinematografie, în volumul internaţional colectiv „Lucrările Ştiinţifice ale Simpozionului Ştiinţific Internaţional Multidisciplinar „Universitaria ROPET. Filologie”, Editura Universitas, Petroşani, 2004, p. 22-27 (în colaborare cu Aida Todi). ISBN 973-8260-69-8.

36. Neologisme romanice în publicaţii aromâneşti din Republica Macedonia, în volumul internaţional colectiv „Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene”, Editura Alfa, Iaşi, 2004, p. 302-309. ISBN 973-8278-49-x. (worldcat.org).

37. Consideraţii istorice şi lingvistice asupra termenilor „vlah” şi „valah”, în volumul internaţional colectiv „Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene”, Editura Alfa, Iaşi, 2004 p. 134-139 (în colaborare cu Aida Todi). ISBN 973-8278-49-x. (worldcat.org).

38. Tradiţie şi inovaţie în evoluţia sistemelor ortografice în aromână, în volumul colectiv „Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române. Actele celui de al 3-lea Colocviu al Catedrei de limba română”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, p. 545-551. ISBN 973-575-916-0. (world.cat).

39. Valori ale conjunctivului în aromână, în volumul internaţional colectiv „Limba română – structură şi funcţionare. Actele celui de al 4-lea Colocviu al Catedrei de limba română”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005, p. 741-747. ISBN 978-973-737-090-2.

40. Aspecte lingvistice ale globalizării: terminologia economică în limba română actuală, în volumul internaţional colectiv „Economy and globalisation”, II, Academica Brâncuşi Publishing House, Târgu–Jiu, 2005, p. 433-438 (în colaborare cu Aida Todi). ISBN 973-8436-97-4.

41. Evoluţia formelor de perfect şi de participiu în dacoromână şi aromână, în volumul colectiv „Cercetări de limbă şi literatură”, tom XXII, Sibiu, 2005, p. 37-46, (volumul conferinţei ştiinţifice naţionale de la Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică, Universitatea « Lucian Blaga », Sibiu, 27-28 aprilie 2002). ISSN 00255-0539.

42. The Structure and the Evolution of Periphrastic Perfect Forms in Aromanian and Daco-Romanian, în volumul internaţional colectiv „MICROCAD International Scientific Conference”, University of Miskolc Press, Miskolc, 2005, p.133-138 (în colaborare cu Aida Todi). ISBN 963 661 646 9 ö; ISBN 963-661-664-7. (worldcat.org).

43. Graiurile aromânei actuale în perspectivă spaţială (pe baza atlaselor lingvistice), în volumul internaţional colectiv „Comunicare interculturală şi integrare europeană”, Editura Alfa, Iaşi, 2006, p. 259-272 (în colaborare cu Nicolae Saramandu). ISBN (10) 973-8953- 07-3; ISBN (10) 978-973-8953- 07-2. 

44. Sistemul deictic ternar în aromână, în volumul internaţional colectiv „Limba română – aspecte sincronice şi diacronice. Actele celui de al 5-lea Colocviu al Catedrei de limba română”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 635-639. ISBN 978-973-737-198-0; ISBN 973-737-198-4.

45. Aspecte privind infinitivul şi participiul în aromână, în volumul internaţional colectiv „Lucrările celui de al XII-lea Simpozion Naţional de Dialectologie”, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2006, p. 221-234. ISBN 973-7867-73-4; ISBN 978-973-7867-73-5.

46. Hărţi lingvistice motivaţionale (pe baza ALE şi ALiR)”, în volumul internaţional colectiv „Limba română – stadiul actual al cercetării. Actele celui de al 6-lea Colocviu al Catedrei de limba română”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 695-700 (în colaborare cu Nicolae Saramandu). ISBN 978-973-737-350-2.

47. Aspecte lingvistice privind aromâna vorbită în Republica Macedonia, în volumul internaţional colectiv „Lucrările primului Simpozion Internaţional de Lingvistică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, p. 91-104 (în colaborare cu Carmen-Ioana Radu). ISBN 978-973-737-542-1. (worldcat.org).

47. Codex Dimonie – un text religios aromânesc vechi. Probleme de editare, în volumul internaţional colectiv „Lucrările celui de-al XIII-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie”, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 134-146. ISBN 973-7867-73-4; 978 – 973-7867-73-5.

49. Denumiri pentru LIÈVRE în limbile romanice (pe baza „Atlasului Limbilor Romanice”), în volumul internaţional colectiv „Lucrările celui de al II-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 78-90. ISSN 2066-7973. (worldcat.org).

               50. Rolul distinctiv al accentului în limba română din perspectivă istorică şi dialectală, în volumul internaţional colectiv „Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română. Limba română: teme actuale”, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 747-754 (în colaborare cu Aida Todi). ISBN 978-973-737-754-8.

51. Romanic vs. balcanic, în volumul internaţional colectiv „XXX. Romanistentag. Romanistik in der Gesellschaft”, Frank & Timme.Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2009, p. 123-127 (în colaborare cu Nicolae Saramandu). ISBN 978-3-86596-195-2. ISSN 1869-0394.

52. Schimbări recente în graiul aromânilor fărşeroţi,învolumul internaţional colectiv„Lucrările celui de al III-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p.113-119. ISSN 2066-7973.

            53. Cuvinte din vocabularul păstoresc al fărşeroţilor,în volumul internaţional colectiv „Identitate, etnicitate, limbă în sud-estul Europei. Comunicările Simpozionului Relaţiile Rusiei cu România şi ţările sud-estului European”, (ed. Cătălina Vătăşescu, Zamfira Mihail; redactor Manuela Nevaci),Institutul de studii sud-est europene, Editura Bibliotecii Metropolitane, Bucureşti, 2011, p.104-111. ISBN 178-606-833-709-8.

            54. Aspecte etnolingvistice la aromânii fărşeroţi, în volumul internaţional colectiv „Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion internaţional de dialectologie”, Editura Argonaut Scriptor, Cluj-Napoca, 2012, p. 292-306. ISBN 978-973-109-354-3; ISBN 978-606-92174-2-9.

55. Aspecte motivaţionale în harta CAHIER din Atlas linguarum Europae, în volumul internaţional colectiv „Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion internaţional de dialectologie”, Editura Argonaut Scriptor, Cluj-Napoca, 2012, p. 307-318. (în colaborare cu Carmen-Ioana Radu). ISBN 978-973-109-354-3; ISBN 978-606-92174-2-9.

            56. Etymological aspects regarding the map leagăn in ALRR. Sinteză, în „Convergenţe lingvistice”, Editura Universităţii, Bucureşti, 2012 (ed. Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci şi Carmen Ioana Radu), 532 p. (în colaborare cu Carmen-Ioana Radu). ISBN 978-606-16-0208-7. (Editură acreditată CNCS: B). ISBN 978-992-814-614-4.

            57. Aspekte gjuhesore dhe etnografike te kontaktit te arumuneve me shqiptaret, în „Lindhet kulturore dhe historike shqiptaro-rumune” (editori: Ali Jashari, Viorel Stănilă, Anyla Maxhe, Daniela Stoica), Editura Shtëpia Botuese, Korçë, 2014, p.70-81. ISBN 978-992-814-614-4.

            58. Aromânii din Siracu şi Aminciu (Meţovo – Pind, Grecia). Elemente lingvistice şi etnografice, în „Lucrările celui de al XV-lea Simpozion Internaţional de dialectologie, Cluj-Napoca, 13-14 septembrie 2012”, Editura Argonaut/Scriptor, Cluj-Napoca, 2014, p. 247-262. ISBN 978-973-109-517-2; ISBN 978-606-8539-09-6.

59. Conceptul de dialect mixture şi cel de grai de contact ilustrate cu graiurile aromâneşti vorbite în Cruşova, Mulovişte şi Meţovo în vol. internaţional „Limba română: variaţie sincronică, variaţie diacronică. Al 12-lea colocviu internaţional al departamentului de lingvistică” (ed. Raluca Brăescu, Carmen Mârzea-Vasile, Ariadna Ştefănescu), Editura Universităţii, Bucureşti, 2013. ISBN 978-606-16-0342-8.

60. Sisteme de scriere în dialectul aromân (cu referire la scrierile din secolul al XVIII-lea), în „Sincronie şi diacronie în studiul limbii române. Actele celui de al 13-lea Colocviu internaţional al Departamentului de lingvistică, Bucureşti, 13-14 decembrie”, Zafiu, Rodica, Dragomirescu, Adina, Nicolae, Alexandru (editori), Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, p. 297-302. ISBN 978-606-16-0534-7.

61. Concordanţe lingvistice între dialectul aromân şi limba albaneză, în vol. internaţional colectiv „Integrare europeană / identitate naţională; plurilingvism /multiculturalitate – limbă şi cultură română: evaluări, perspective (European Integration / National Identity; Plurilingualism / Multiculturality – Romanian Language and Culture Evaluation, Perspectives)”, Luminiţa Botoşineanu, Ofelia Ichim (eds.), Roma, Italia, ARACNE Editrice, Colecţia „Danubiana”, ISBN 978-88-548-7812-9.

            62. Aspecte lingvistice ale contactului aromânilor cu albanezii, în acad. Sala, Marius, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov (ed.), Lucrările celui de-al cincilea simpozion internaţional de lingvistică, Bucureşti, 27-28 septembrie 2013, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, [2015], p. 142-143.

            63. Concordanţe lingvistice europene (pe baza Atlasului limbilor Europei), în în Pavel, Eugen, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi (ed.), Caietele Sextil Puşcariu, II. Actele Conferinţei Internaţionale „Zilele Sextil Puşcariu”, Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 10-11 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Editura Scriptor, 2015, p. 292-301 (+ 7 hărţi) (cu Nicolae Saramandu).

64. Concordanţe lingvistice pe baza Atlasului lingvistic al dialectului aromân şi a Atlasului lingvistic român pe regiuni. Sinteză”, în Vlasin, Veronica Ana, Dumitru Loşonţi, Nicolae Mocanu (ed.), Lucrările celui de al XVI-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 11–12 septembrie 2014), Cluj-Napoca, Editura Argonaut / Editura Scriptor, 2016, p. 340–351 + 7 hărţi lingvistice (cu Nicolae Saramandu).

65. Romance and Balkan Concordances in Aromanian and Meglenoromanian Dialects, în „Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 г.). Ч. 2. Александрова, Татяна, Диана Благоева (ред.). София: Институт за български език, 2017, p. 153-160. (în colaborare cu Irina-Carmen Floarea) ISBN 978-954-924-899-9.

66. Nevaci, Manuela (în colaborare cu Лучия Антонова-Василева, Илияна Гаравалова - Институт за български език) în „Названия на растението глухарче (Taraxacum) в диалектите в Европа, în Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 г.). Ч. 1. Александрова, Татяна, Диана Благоева (ред.). София: Институт за български език, 2017. ISBN 978-954-924-899-9, p. 222-235.

II. Articole, studii, comuniri în: Analele/Buletinele/Anuarele ştiinţifice ale universităţilor, Academiei Române, volume colective, omagiale, in memoriam,revisteclasificateC; reviste ştiinţificenecotate

67. Evoluţia formelor de perfect simplu în aromână, în revista „Philologos. Revistă de lingvistică generală şi românească”, I, 2005, nr. 1-2, Iaşi, p. 73-78. ISSN 1841-0103.

            68. Conştiinţa romanităţii şi conştiinţa românităţii la aromâni, în volumul internaţional colectiv Studii de dialectologie, istoria limbii şi onomastică. Omagiu domnului Teofil Teaha (coordonare: Maria Marin, Daniela Răuţu), Bucureşti, 2011, Editura Academiei Române, p. 409-414, ISBN 978-973-27-2093-6.

69. Valori ale prezentului în aromână, în volumul internaţional colectiv „Studii lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Gabriela Pană Dindelegan”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 211-220. ISBN 978-973-737-312-0.

            70. Formule de mulțumire în dialectul aromân,, în volumul internaţional colectiv „Studia linguistica et philologica. Omagiu profesorului Nicolae Saramandu la 70 de ani”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011 (editor: Manuela Nevaci), p. 629-634. ISBN 978-606-16-0055-7.

            71. Unitatea etnică şi lingvistică a aromânilor cu dacoromânii (pe baza surselor bibliografice), în „Modernitateşi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică. Omagiu doamnei profesor Liliana Ionescu-Ruxăndoiu” (ed. Mihaela Constantinescu, Gabriela Stoica, Oana Uţă-Bărbulescu), Bucureşti,Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p. 391-398. ISBN 978-606-16-0099-1.

            72. Dialectul aromân din Balcani în context european, în volumul „Polychronion. Omagiu Profesorului Nicolae-Şerban Tanaşoca la 70 de ani”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, p. 353-360. ISBN 978-973-27-2213-8.

73. Consideraţii asupra aromânei actuale: graiul grămostean, în volumul omagial „Cuvinte potrivite”. Omagiu Doamnei Maria Marin” (ed. Daniela Răuţu, Adrian Rezeanu, Dana Mihaela Zamfir), Editura Academiei Române, 2013.

            74. Prenume la aromânii din Balcani, în „Романистика и балканистика. Зборник на трудови во чест на проф. Д-р Петар Атанасов по повод 75 години од животот”, edited by Mirjana Aleksoska-Chkatroska, co-edited by Joana Hadži-Lega Hristoska, Скопје, издавач: Филолшки Факултет “Блаже Конески”, 2014, p. 531-538 ISBN 978-608-234-025-8.

            75. Recent dialectal researches at the Aromanians from Balkan area, în „Studi linguistici in onore di Lorenzo Massobrio”, a cura di F. Cugno, L. Mantovani, M. Rivoira, S. Specchia, Torino, Istituto dell'Atlante Linguistico Italiano, 2014. p. 699-707. ISBN 978-88-98051-09-0.

            76. Romanic vs balcanic în structura formelor pronominale din dialectele româneşti sud-dunărene, în, „Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu doamnei profesoare Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare” (ed. Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu), Editura Univesrităţii din Bucureşti, 2017, p. 303-310.ISBN978-606-16-0846-1.

77. Romanic vs balcanic în exprimarea complementului circumstanţial de loc în dialectul aromân, în „Lingvistică generală, lingvistică formală, lingvistică computaţională. Omagiu profesorului Emil Ionescu la 60 de ani”, (ed. coord. Verginica Barbu Mititelu et alii) Editura Univesităţii din Bucureşti, 2017, p. 127-136. ISBN 978-606-16-0873-7.

III. Recenziiîn reviste indexate în bazelede dateinternaţionale, revisteclasificatede CNCSca A sau B, volume ale unor conferinţesau congrese internaţionale

      1. Noi contribuţii la studierea aromânei şi meglenoromânei (recenzie la: Nicolae Saramandu, Studii aromâne şi meglenoromâne, Constanţa, 2003), în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXII-XXIII, 2003-2004. p 360-362. ISSN 0071-6855. (ERIH-NAT).

2. Nicolae Saramandu, Aromâna vorbită în Dobrogea. Texte dialectale. Glosar, 562 p. + 1 hartă, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXXII, 2013, p. 223-225. ISSN 0071-6855. ( ERIH-NAT).

IV. Cronici

1. A 41-a Reuniune anuală a proiectului Atals Linguarum Europae (ALE), Durrës, Albania, 7-11 mai 2008, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXVII, 2008,  p. 217-218, ISSN 0071-6855. (în colaborare Carmen-Ioana Radu).

2. The 42nd ALE Editorial Board Meeting, Glasgow (June 25th - 27th, 2009), în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie XXVIII”, 2009, p. 228-231, ISSN 0071-6855. (în colaborare Carmen-Ioana Radu).

3. The 43th ALE Editorial Board Meeting, Cracow, June 24th – 26th, 2010, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie XXIX”, 2010, p. 238-243, ISSN 0071-6855. (în colaborare Carmen-Ioana Radu).

4. Al patrulea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Bucureşti, 5-6 noiembrie 2010, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie”, XXX, 2011,  p. 211-215, ISSN 0071-6855. (în colaborare Carmen-Ioana Radu).

5. The 44th ALE Editorial Board Meeting, Leeuarden, June 23th – 25th, 2011, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie XXXI”, 2012,  p. 258-261, ISSN 0071-6855. (în colaborare Carmen-Ioana Radu).

6. The 45th ALE Editorial Board Meeting, Riga, June 24th – 26th, 2012, în revista Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române „Fonetică şi dialectologie XXXII”, 2013 p. 231-235, ISSN 0071-6855. (în colaborare Carmen-Ioana Radu).

7. Minutes of the 46th Atals Linguarum Europae Editorial Board Meeting, Bayonne, May 28th – 30th, 2013, în „Fonetică şi dialectologie XXXIII”, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2014, p. 199-201. ISSN 0071-6855. (în colaborare Carmen-Ioana Radu).

8. Minutes of the 47th Atlas Linguarum Europae, Editorial Board Meeting, Marburg, June 3–6, 2014 (cu Manuela Nevaci), în „Fonetică și dialectologie”, XXXIV, Bucureşti, 2015, p. 271(în colaborare cu Ionuţ Geană).

9. Stagii de cercetare efectuate în Anglia (Londra şi Cambridge) şi în Irlanda de Nord,  în „Fonetică şi dialectologie”, XXXV, 2016, p. 247–248. (în colaborare cu Ionuţ Geană).

10. Minutes of the Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium. The 48th Editorial Board Meeting, Sofia, 10–13 June 2015, în „Fonetică şi dialectologie”, XXXV, 2016, p. 245–247. (în colaborare cu Ionuţ Geană).

11. Minutes of the 49th Editorial Board Meeting of Atlas Linguarum Europae, Londonderry, Northern Ireland, în „Fonetică și dialectologie”, XXXVI, Bucureşti, 2017, p. 256-267. (în colaborare cu Ionuţ Geană).

V. Studii,eseuri,articolepe temeliterarepublicate înreviste de specialitate, necotate CNCS

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” – 40 de ani de existenţă, 1961-2001, în Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”- 60 de ani de existenţă 1949-2009, (coordonare Ioana Vintilă Rădulescu), Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2009 (în colaborare cu Nicolae Saramandu), p. 29-42. ISBN 978-973-637-193-6.

LISTA COMUNICĂRILOR ŞTIINŢIFICE

a) Comunicări susţinute la reuniuni ştiinţifice interne şi ateliere de lucru interne

1. Evoluţia formelor de perfect simplu în aromână şi în dacoromână (Conferinţa ştiinţifică naţională, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică, Universitatea « Lucian Blaga », Sibiu, 27-28 aprilie 2002).

2. Aspecte ale contactului lingvistic slavo-român, cu referire la morfologia verbului în aromână (Conferinţa naţională „Lingua Pax-Multilingvism, multiculturalism”, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, 13-15 mai 2004).  

3. Adaptarea împrumuturilor din domeniul economico-financiar (Colocviul „Tratamentul neologismelor în limba română în mileniul III”, Universitatea din Bucureşti, 23-24 septembrie 2004) (în colaborare cu Aida Todi).

4. Ritualuri pastorale la aromâni (Colocviile Brăiloiu, Institutul de Etnografie şi Folclor «Constantin Brăiloiu», Bucureşti, 20-22 noiembrie, 2005).

5. Aspecte metodologice privind metodele activ-participative în ciclul primar (Conferinţa naţională „Psihologia cu faţa spre viitor”, Universitatea «Ovidius», Constanţa, 4-6 mai 2006).

       6. Participare în calitate de profesor formator invitat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării la Atelierul ştiinţific pentru cursul de Cultură şi civilizaţie aromână, organizat la Constanţa de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (12-14 octombrie 2007).

     7. AL 40-lea Colocviu al „Atlasului limbilor Europei (ALE)” (Struga 18-22 aprilie 2007). Comentariu lingvistic la harta „cahier”, la Atelierul de lingvistică al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Bucureşti, 4 iunie 2007, (în colaborare cu Nicolae Saramandu, Carmen Radu). 

8. „Atlas Linguarum Europae”. Stadiul actual al cercetărilor, la Atelierul de lingvistică al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Bucureşti, 5 mai 2010, (în colaborare cu Nicolae Saramandu, Carmen Radu). 

9. Participare cu intervenţie la conferinţa de finalizare a proiectului Multilingvism şi dialog intercultural în Uniunea Europeană. O viziune românească, Institutul European, Bucureşti, decembrie 2007, (coordonator: conf. univ. dr. Radu Carp; în colaborare cu Radu Carp, Mariana Nicolae, Camelia Runceanu, Nicolae Saramandu).

 

b) Comunicări susţinute la reuniuni ştiinţifice internaţionale şi ateliere de lucru internaţionale

10. Identitatea prin limbă şi „modele” lingvistice (Simpozionul internaţional „Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora”), Iaşi, 22-23 mai 2002.

11. Anglicisme în publicaţii adresate tinerilor (Simpozionul internaţional „Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Al doilea Colocviu al Catedrei de limba română”, II) Bucureşti, 27-28 noiembrie 2002.

12. The Framing of the Loaned and Derived Verbs in Macedo-romanian, (4-th International Conference of Phd. Students”), University of Miskolc, Miskolc, 11-17 august 2003.

13. Tradiţie şi inovaţie în evoluţia sistemelor ortografice în aromână (Simpozionul internaţional „Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române. Al 3-lea Colocviu al Catedrei de limba română”, Bucureşti, 27-28 noiembrie 2003.

14. Termeni de origine engleză în limba română actuală (Simpozionului Ştiinţific Internaţional Multidisciplinar. „Universitaria ROPET Filologie”), Petroşani, 16-18 octombrie 2003.

15. Neologisme romanice în publicaţii aromâneşti din Republica Macedonia (Simpozionul internaţional „Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene”), Iaşi, 1-2 octombrie 2004.

16. Consideraţii istorice şi lingvistice asupra termenilor „vlah” şi „valah” (Simpozionul internaţional „Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene”), Iaşi, 1-2 octombrie 2004.

17. Evoluţia formelor compuse de indicativ în aromână (Conferinţa internaţională „Second Balkan Conference Balkan Cultural Identities”, Universitatea „Ovidius”, Constanţa) 14-16 octombrie 2004.

18. The Structure and the Evolution of the Verbal Forms in Aromanian (Simpozionul internaţional “Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах”, St. Petersburg, Rusia), 10-14 iunie 2004.

19. Sur les emprunts albanais présents dans les parlers des Aroumains (IX-e Congrès International d’Études Sud-Est Européennes, Tirana, Albania), 30 august-3 septembrie 2004.

20. Termeni economici noi în presa românească actuală (Conferinţa internaţionalăCommunication in languages for specific purposes (LSP) Continuity and Innovation”, Universitatea din Bucureşti) 3-4 decembrie 2004 (în colaborare cu Aida Todi).

21. Valori ale conjunctivului în aromână (Simpozionul internaţional „Limba română –structură şi funcţionare. Al 4-lea Colocviu al Catedrei de limba română”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere), 25-26 noiembrie 2004.

22. Aspecte lingvistice ale globalizării: terminologia economică în limba română actuală (Simpozionul internaţional „Economy and globalisation”, II, Universitatea din Târgu–Jiu), 4-5 iunie 2004 (în colaborare cu Aida Todi).

23. The Structure and the Evolution of Periphrastic Perfect Forms in Aromanian and Daco-Romanian (Conferinţa internaţională„MICROCAD International Scientific Conference”, University of Miskolc), 10-11 martie 2005 (în colaborare cu Aida Todi).

24. Aspetti del condizionale nell aromeno(Colloque linguistique La problématique des catégories verbales dans les langues romanes”, Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid »,Sofia), 25-27 februarie 2005.

25. Sistemul deictic ternar în aromână (Simpozionul internaţional „Limba română – aspecte sincronice şi diacronice. Al 5-lea Colocviu al Catedrei de limba română”, Universitatea din Bucureşti), 8-9 decembrie 2005.

26. Aspetti semantici e morfologici dell’adattamento dei verbi aromeni d’origine turca (Colloque linguistique La problématique des catégories verbales dans les langues romanes”, Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid »,Sofia), 25-27 februarie 2005 (în colaborare cu Mirela Zelca).

27. Spiritualitatea românească în literatura populară aromână (Congresul spiritualităţii româneşti, Ediţia a IX-a, Alba Iulia), 1 decembrie 2005.

28. Graiurile aromânei actuale în perspectivă spaţială (pe baza atlaselor lingvistice) (Simpozionul internaţional „Comunicare interculturală şi integrare europeană”), Iaşi, 11-12 noiembrie 2005 (în colaborare cu Nicolae Saramandu).

29. Minorităţile lingvistice în România de astăzi (Conferinţa internaţională „Integrare europeană - între tradiţie şi modernitate”, Universitatea din Târgu-Mureş), 22-23 septembrie 2005.

30. The South Danubian Romanian Dialects in Spatial Perspective (Internationale Fachtagung zur pluridimensionalen Sprachgeographie, Kiel, Germania), 5-9 octombrie 2005).

31. Atelierul ştiinţific „Aspecte privind elaborarea volumului 8. ALE” (în colaborare cu Nicolae Saramandu şi Carmen Radu) „Cel de-al 39-lea Simpozion Internaţional al Atlasului Limbilor Europei Atlas Linguarum Europae (ALE)”, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje” al Academiei Croate de Ştiinţe şi Arte, Dubrovnik, Croaţia, 8-21 mai 2006.

32. Aspecte privind infinitivul şi participiul în aromână (Al XII-lea Simpozion Naţional de Dialectologie”, Cluj-Napoca), 4-6 mai 2006.

33. Ternary Deictic System in Aromania (Congresul Internaţional de Dialectologie şi Geolingvistică, Braga, Portugalia), 4-8 septembrie 2006.

34. Atelierul ştiinţific Atlas Linguarum Europae. New perspectives (Congresul Internaţional de Dialectologie şi Geolingvistică, Braga, Portugalia), 8 septembrie 2006 (în colaborare cu Nicolae Saramandu şu Wofgang Viereck).

35. Hărţi lingvistice motivaţionale (pe baza ALE şi ALiR) (Simpozionul internaţional     „Limba română – stadiul actual al cercetării. Al 6-lea Colocviu al Catedrei de limba română”, Universitatea din Bucureşti), 29-30 noiembrie 2006 (în colaborare cu Nicolae Saramandu).

36. La carte TRÈFLE (Colloque International de l’Atlas Linguistique Roman Onomasiologie e ricerca motivzionale nelle sintesi dell Atlas Linguistique Roman, Universitatea din Torino, Italia), 21-26 octombrie 2006.

37. La carte CAHIER dans l’Atlas Linguarum Europae (les langues romanes et germaniques) Al 40-lea Simpozion internaţional al „Atlasului Limbilor Europei” Atlas Linguarum Europae (ALE), „Research Center for Areal Linguistic, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Struga, Republica Macedonia), 17-26 aprilie 2007 (în colaborare  cu Nicolae Saramandu şi Carmen Radu).

38. ALE-Digitalisation and web site (The 40th ALE Editorial Board Meeting), 17-26 aprilie 2007 (în colaborare  cu Nicolae Saramandu şi Carmen Radu).

$139.  Romanic vs. balcanic (Simpozionul internaţional „XXX. Romanistentag

2007”, Institut für Romanistik der Universität, Wien) 23-28 septembrie 2007 (în

colaborare cu Nicolae Saramandu).

40. Denumiri ale „trifoiului” in limbile romanice (Primul Simpozion de lingvistică alInstitutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti),13-14 noiembrie 2007.

41. Influenţa dacoromânei asupra aromânei (Colocviul internaţional „Limba română. Dinamica limbii, dinamica interpretării”, Universitatea din Bucureşti), 7-8 decembrie 2007.

      42. Atlas Linguarum Europae. Probleme de editare, Universitatea din Florenţa, Italia – atelier ştiinţific, în colaborare cu Alberto Nocentini, 24 iunie–25 iulie 2007. 

43. La carte CAHIER dans l’Atlas Linguarum Europae (les langues slaves) (în colaborare cu Nicolae Saramandu şi Carmen Radu), la al 41-lea Simpozion internaţional Atlas Linguarum Europae (ALE), Durrës, Albania, organizat de „Institute of Linguistic and LiteratureAcademy of Science of Albania”), 8-10 mai 2008.

44. ALE-Digitalisation and web site - atelier ştiinţific (în colaborare cu N. Saramandu, A. Versloot, J. Skofic, D. Brozovic, C. Radu), „The 41st ALE Editorial Board Meeting”, Durrës, Albania, 8-10 mai 2008.

45. Aspecte lingvistice privind aromâna vorbită în Republica Macedonia („Primul Simpozion Internaţional de Lingvistică”, Bucureşti), 13-14 noiembrie 2007 (în colaborare cu Carmen-Ioana Radu).

46. Participare la Atelierul ştiinţific din cadrul reuniunii speciale a Atlasului Lingvistic Romanic: corecturi finale la vol. 3 ALiR, Universitatea din Madrid, Spania, 17-23 mai 2008.

47. Les désignations romanes du LIÈVRE  („Al XVIII-lea Simpozion internaţional al Atlasului Lingvistic Romanic (AliR)”, Trento, Vigo di Fassa, Italia, 15-19 octombrie 2008.

48. Recent researches in field at Aromanians form Balkan area (Simpozionul internaţional „Balkanskoe jazykoznanie”, Institutul de Lingvistică, Academia Rusă de Ştiinţe, Sankt-Petersburg), 2-3 octombrie 2009.

49. Rolul distinctiv al accentului în limba română din perspectivă istorică şi dialectală,la Al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română Limba română: teme actuale (Universitatea din Bucureşti, 6-7 decembrie 2008) (în colaborare cu Aida Todi). 

50. Limba publicaţiilor aromâneşti actuale din diaspora, participare la Atelierul ştiinţific „Limba română în lume” din contractul de finanţare Nr. 6/26.08.2008 (organizat la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti), 17-18 septembrie 2008).

51. The Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal Aspects (conferinţa interaţională Gramaticaliztion and pragmaticalization, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti), 3-4 octombrie 2008  (în colaborare cu Aida Todi).

52. Schimbări recente în graiul aromânilor fărşeroţi („Al III-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică”, Bucureşti), 25-26 noiembrie 2009.

53. Enquêtes sur l’aroumain parlé aujourd’hui en Albanie (Al XIX-lea Simpozion al Atlasului Limbilor Romanice, Universitatea de Nord Baia Mare), 2-4 septembrie 2009.

54. Probleme privind editarea volumului 9 ALE („Cel de-al 42-lea simpozion internaţional al Atlasului Limbilor Europei (ALE)”, Glosgow, Marea Britanie), 18-22 iunie 2009 (în colaborare cu Nicolae Saramandu şi Carmen Radu).

55. Dialectal Research into Spoken Aromanian on the Balkan Peninsula (the VI Congress of Dialectology and Geolinguistics, University of Maribor, Slovenia), 14-18 Septembrie 2009.

56. Geolinguistics studies into Atlas Linguarum Europae – Atelier de lucru la the VI Congress of Dialectology and Geolinguistics, University of Maribor, Slovenia, 14-18 Septembrie 2009 (în colaborare cu Nicolae Saramandu şi Wolfgang Viereck).

57. Influenţa limbilor balcanice asupra dialectului aromân (Simpozionul internaţionalRelaţiile Rusiei cu România şi ţările sud-estului european,Institutul de studii sud-est europene, Bucureşti), 19-21 septembrie 2009.

58. Participare cu intervenţie la Atelierul ştiinţific Atlas Linguarum Europae – recuperarea materialul lingvistic al limbilor turcice din spaţiul ex-sovietic (12-17 octombrie 2009), Academia Rusă de Ştiinţe, Moscova (în colaborare cu Nicolae Saramandu, Natasha Donadze).

59. Multilingvism şi limbi minoritare în România, participare cu intervenţie la conferinţa internaţională de prezentare a proiectului la Departamentul pentru Relaţii Interetnice, 25 septembrie 2009 (în colaborare cu Nicolae Saramandu).

60. L’aroumain: aspects ethnographiques reflechis dans un dialecte roumain parlé dans les Balkans (“Segundo Seminario Internacional sobre Refranes Meteorológicos (SESEREME)”, Facultad de Filología, Universidad de Barcelona), 27-28 mai 2010.

61. ALRR. Synthèse. Présentation du projet et la digitalisation des donneés (“The 43rd ALE Editorial Board Meeting”,  Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences, Cracow), 23-27 iunie 2010 (în colaborare cu Nicolae Saramandu şi Carmen-Ioana Radu).

62. Aspecte etnolingvistice la aromânii fărşeroţi („Al XIV-lea Simpozion internaţional de dialectologie”, Cluj-Napoca), 16-17 septembrie 2010.

63. Aspecte motivaţionale în harta caiet din Atlas linguarum Europae, la „Al XIV-lea Simpozion internaţional de dialectologie”, Cluj-Napoca, 16-17 septembrie 2010 (în colaborare cu Carmen-Ioana Radu).

64. Cuvinte din vocabularul păstoresc al fărşeroţilor,la colocviul „Relaţiile Rusiei cu România şi ţările sud-estului european, Institutul de studii sud-est europene, Bucureşti, 29 septembrie 2010.

65. Participare la Atelierul ştiinţific „Arhiva Atlasului Limbior Europei” (Forschungsinstitut für deutsche Sprache. Deutscher Sprachatlas, Marburg), 10-20 iulie 2010 (coordonator: Prof. Dr. Jürgen Erich Schmidt).

66.LEAGĂNîn „ALRR. Sinteză”. Digitalizare şi aspecte geolingvistice („Al IV-lea Simpozion internaţional de lingvistică”, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti), 5-6 noiembrie 2010 (în colaborare cu Carmen Ioana Radu).

67. Participare la atelierul de lucrul „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, Universitatea din Florina, Grecia), 1 august – 6 augus 2011 (în colaborare cu Kostas Dinas).

68. Participare la atelierul ştiinţific „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, Universitatea din Salonic, Grecia), 1 septembrie – 10 septembrie 2011 (în colaborare cu Doris Kyriazis).

       69. SANGSUE în atlasele romanice. Trăsături semantice, la Colocviul Internaţional „Atlas Linguistique Roman (ALiR)”, L’Aquila, Avezzano, Italia, la „Universita degli studi L’Aquila”, 19-21 mai 2011.

70. Conştiinţa romanităţii şi conştiinţa românităţii la aromâni, la Conferinţa „Aromânii – istorie şi actualitate”, organizată de Academia Română în parteneriat cu Guvernul României, Departamentul pentru românii de pretutindeni şi cu Societatea de Cultură Macedo-Română, la Parlamentul României, 25 mai 2011.

71. The Aromanian dialect spoken in Balkans from a spatial perspective, la  Colocviul Internaţional „Atlas Linguarum Europae (ALE) – a 44-a reuniune”, Leeuwarden, Olanda (Fryske Akademy, 22-27 iunie 2011.

      72. Participare la Atelierul ştiinţific Cercetări asupra relaţiilor lingvistice dintre slava macedoneană şi aromâna vorbită din R. Macedonia (Academia Macedoneană de Ştiinţe şi Arte în Republica Macedonia, Skopje), 21 iulie -31 iulie 2011.

           73. Romanitate şi românitate la aromânii din spaţiul balcanic (Colocviile Brăiloiu, ediţia a VII-a, „Romanitatea orientală în dezbaterile secolului al XXI-lea. Perspective etnologice”, Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti), 20-22 octombrie 2011.

     74. Participare la lucrările Conferinţei interactive internaţionale Centru şi marginalitate în cultura europeană, Academia Română, Bucureşti, 12-13 noiembrie 2011, în cadrul programului postdoctoral „Valorificarea indentităţilor culturale în procesele globale”.

     75. Participare cu intervenţia Identitate românească în context balcanic în plenul reuniunii la Atelierul ştiinţific al seminarului „Egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă în cultura europeană, Academia Română, Bucureşti, 30 noiembrie 2011, în cadrul programului postdoctoral „Valorificarea indentităţilor culturale în procesele globale”.

76. Kërkimet e fundit tek arumunët e Repubikës së Maqedonisë (Konferencë Shkencore Ndërkombëtare International Scientific Conference “Studimet sociolinguistike në Shqipëri - trashëgimia, gjendja dhe perspektiva” , “Fan S. Noli” University, Korçë), 4-5 noiembrie 2011.

       77. Participare în calitate de profesor formator cu prelegeri la cursul Cultură şi civilizaţie aromână, organizat de Institutul Cultural Român, prin Direcţia Românii din Afara Ţării, în colaborare cu Societatea de Cultură Macedo-Română din Bucureşti, Sinaia, 30 iunie-11 iulie 2011.

       78. Participare la lucrările conferinţei interactive cu participare internaţională Diplomaţia culturală – cultura dialogului, Academia Română, Bucureşti, în cadrul programului postdoctoral „Valorificarea indentităţilor culturale în procesele globale”, 20-21 aprilie 2012.

79. Participare în calitate de profesor formator cu pelelegeri Dialogul dialectelor, organizat de Institutul Cultural Român, prin Direcţia Românii din Afara Ţării, în colaborare cu Societatea de Cultură Macedo-Română din Bucureşti, Buşteni, 29 iunie-10 iulie 2012.

80. Participare la Atelierul ştiinţific „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, la Forschungsinstitut für deutsche Sprache. Deutscher Sprachatlas, Marburg (coord. Heiko Girnth), 10-20 mai 2012.

81. La digitalisation des cartes de l’ Atlas Linguarum Europae („Colocviul Internaţional „Atlas Linguarum Europae (ALE) – a 44-a reuniune”, University of Latvia, Riga),29 mai 2012 (în colaborare cu Nicolae Saramandu, Carmen-Ioana Radu).

       82. ALE web site, atelier ştiinţific (the 45th ALE Editorial Board Meeting, Latvian Language Institute, University of Latvia, Riga), 29 mai 2012 (în colaborare cu Nicolae Saramandu, Carmen-Ioana Radu).

83. Recent researches amongst Aromanians from the Republic of Macedonia (VIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG), Austrian Academy of Sciences (ÖAW), Vienna,), 23 iulie – 30 iulie 2012.

84. Atelier ştiinţific Atlas Linguarum Europae, The VIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG), Vienna, Austrian Academy of Sciences (ÖAW), 30 iulie 2012 (în colaborare cu Nicolae Saramandu şi Wofgang Viereck).

85. Participare la Atelierul ştiinţific „Identitatea aromânilor din România” în cadrul temei Cercetări privind aromânii din Ungaria şi din România, proiect be bază de acord bilateral între Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Academia Română şi Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapesta, 17-23 iulie 2012 (în colaborare cu Nicolae Saramandu şi Anna Borbély).

86. Graiul aromânilor din Siracu şi Aminciu (Pind, Grecia ) (Al XV-lea Simpozion internaţional de dialectologie „Dialectologia românească în context romanic”, Cluj-Napoca), 13-15 septembrie 2012.

87. Identitate românească în context balcanic. Participare cu o comunicare în plen la a treia Sesiune ştiinţifică cu tema, Egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă în cultura europeană, Bucureşti, Academia Română, 14-15 decembrie 2012.

88. Conceptul de dialect mixture şi cel de grai de contact ilustrate cu graiurile aromâneşti vorbite în Cruşova, Mulovişte şi Meţovo (Al 12-lea Colocviu internaţional al departamentului de lingvistică: „Limba română: variaţie sincronică, variaţie diacronică” la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti), 15 decembrie 2012.

89. Raporturi lingvistice şi etnografice ale aromânilor cu albanezii (Simpozionul internaţional Relaţiile culturale şi istorice româno-albaneze” Korçë, Facultea de Filologie, Universitatea ”Fan S. Noli” din Korcea), 26-27 martie 2013.

90. Romanian Identity of Aromanians from Balkan area (Colocviul internaţional

„Atlas Linguarum Europae (ALE) – a 45-a reuniune”, La faculté pluridisciplinaire de

l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, Bayonne, Franţa), 27-31 mai 2013.

91. La carte ALE 081. PISSENLIT   (Colocviul internaţional „Atlas Linguarum

Europae (ALE) – a 45-a reuniune”, La faculté pluridisciplinaire de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour Bayonne, Franţa), 27-31 mai 2013 (în colaborare cu Federica Cugno).

92. Participare la Atelierul ştiinţific „Terminologia păstoritului în limbile romanice şi în limbile slave”, la Institutul de Limbă Bulgară, Academia Bulgară de Ştiinţe, Sofia, 12 septembrie-25 septembrie 2013 (în colaborare cu Nicolae Saramandu, Luchia Antonova, Ana Koeceva).

93.Observaţii privind contactul lingvistic aromânilor cu albanezii („Al V-lea Simpozion internaţional de lingvistică”, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti), 27-28 septemrie 2013. 

94. Sisteme de transcriere în dialectul aromân. Tradiţie şi actualitate, la la Cel de al XVI-lea Simpozion internaţional de dialectologie, Cluj-Napoca, 12-13 septembrie, 2014.

$195.  Linguistic Aspects of the Contact of Aromanians with Albanians, la Balkan

Languages, Literatures and Cultures. Divergence and Convergence” 20years of Balkan Studies at the Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia,Sofia, 30-31 May 2014.

96. Motivaţia lingvistică în denumirile pentru PISSENLIT (pe baza „Atlasului

limbilor Europei”), „Al 14-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de

Lingvistică: Variaţia lingvistică: probleme actuale”, Bucureşti, 28-29 noiembrie 2014.

97. Hărţi lingvistice europene. Elaborare şi interpretare, la Cel de al XVI-lea Simpozion internaţional de dialectologie, Cluj-Napoca, septembrie, 2014 (în colaborare cu Nicolae Saramandu, Ionuţ Geană).

98. Atlas Linguarum Europae Map Digitalisation, la The 47th Atlas Linguarum Europae Editorial Board Meeting, Marburg, Germania, 3-6 iunie 2014 (în colaborare cu Nicolae Saramandu, Ionuţ Geană).

99. Aspecte ale pătrunderii cuvintelor de origine greacă în graiurile dacoromâne şi în dialectul aromân (pe baza ALRR. SINTEZĂ şi ALAR), („Al VI-lea Simpozion internaţional de lingvistică”, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti), 28-29 mai 2015. 

100. Greek Terms in Daco-Romanian Sub-Dialects (Based on ALRR. SINTEZĂ, VOL. I-II), (Ελληνική διαλεκτολογία, Aristotle University of Salonic), 23-25 aprilie 2015.

101. The Linguistic Atlas of The Aromanian Dialect, 3-6 iunie 2015, The 48th Atlas Linguarum Europae Editorial Board Meeting”, în colaborare cu Nicolae Saramandu, Institutul de Limbă Bulgară, Academia Bulgară de Ştiinţe-Sofia, Bulgaria.

102. Names for Trèfle ‘Clover’ in Romance, Germanic and Slavic Languages, Based on Data from Atlas Linguarum Europae, 3-6 iunie 2015, “The 48th Atlas Linguarum Europae Editorial Board Meeting”, în colaborare cu Nicolae Saramandu, Ionuţ Geană, Institutul de Limbă Bulgară, Academia Bulgară de Ştiinţe-Sofia, Bulgaria.

103. Concordanţe lingvistice europene (pe baza Atlasului limbilor Europei), în colaborare cu Nicolae Saramandu, (Al doilea Simpozion Internaţional Zilele Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca), 12-13 septembrie, 2015.

104. Un nou atlas dialectal: „Micul atlas lingvistic al elementelor romanice şi

balcanice în dialectele româneşti sud-dunărene”, Bucureşti, „Al 15-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică, Bucureşti, 27-28 noiembrie 2015.

105. Nevaci, Manuela „A new approach to geolinguistics: The Socio-Linguistic Atlas of the Aromanian Dialect”, la Daco-Romance Linguistics Workshop, Universitatea din Cambridge, Marea Britanie, 3–15 iunie 2016.

106. Nevaci, Manuela, Ionuţ Geană, „Balkan and Romance linguistic convergences in South‑Danubian Romanian dialects”, la Daco-Romance Linguistics Workshop, Universitatea din Cambridge, Marea Britanie, 13–15 iunie 2016.

107. Nevaci, Manuela, Ionuţ Geană, „A New Geolinguistic Project: South-Danubian Romanian Dialects in a Balkan and Romance Context”, la Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium, Universitatea Ulster, Londonderry, Irlanda de Nord, 16–19 iunie 2016.

108. Nevaci, Manuela, „Cercetări directe de teren la aromânii şi meglenomânii din spaţiul balcanic”, la Cel de-al XVII-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 8–9 septembrie 2016.  

109. Nevaci, Manuela, „Particularités romanes vs particularités balkaniques dans les dialectes roumains sud-danubiens”, la Le XXIe Congrès International de l’Atlas Linguistique Roman (ALiR), Universitatea de Nord, Baia Mare, 27 septembrie–1 octombrie 2016.

110. Nevaci, Manuela, „Balcanic vs romanic în construcţiile morfosintactice din dialectele aromân şi meglenoromân”, la Al 16-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică: Lingvistică românească, lingvistică romanică, Bucureşti, 25–26 noiembrie 2016.

111. „Probleme privind elaborarea hărţilor lingvistice motivaţionale în Atlas Linguarum Europae”, la Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe din R. Cehă, Brno, 17–18 mai 2016 (în colaborare cu Nicolae Saramandu).

112. A linguistic geography analysis of Balkan and Romance feature in Romanian Dialectal Atlases, la conferinţa “I dialetti romeni: strutture eprospettive geolinguistiche”, Universitatea din Torino, 20 martie 2017.

113. Saramandu, Nicolae, Vasile Apopei, Silviu Bejinariu, Nevaci, Manuela, Ionuț Geană, Digitalisation Software for ALE Project, la Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium – The 50th Annual Meeting, Santiago de Compostela, Spania, 19-23 iunie 2017.

114. Romanitate şi românitate în dialectele româneşti sud-dunărene,
 la manifestarea ştiinţifică internaţională „Dialectele româneşti sud-dunărene în actualitate”, organizată de Societatea de Cultură Macedo-Română, Bucureşti, 26 octombrie 2017.

115. Nevaci, Manuela, Romance and balcanic concordances in aromanian and meglenoromanian dialects, (în colaborare cu Irina Floarea), Academia Bulgară de Stiinte, Sofia, 15-16 mai 2017.

International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language.

116. Nevaci, Manuela, (în colaborare cu Лучия Антонова-Василева, Илияна Гаравалова - Институт за български език). Названия на растението глухарче (Taraxacum) в диалектите в Европа, la congresul International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language, Academia Bulgară de Stiinte, Sofia, 15-16 mai 2017.

117. Nevaci, Manuela, Balkan vs. Romance Features in the Pronominal System of the Aromanian and Megleno‑Romanian Dialects la congresul Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium – The 50th Annual Meeting, Santiago de Compostela, Spania, 19-23 iunie 2017. 

118. Saramandu, Nicolae, Nevaci, Manuela, Ionuț Geană, Lecture on notions: 084 trèfle (final version), la congresul Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium – The 50th Annual Meeting, Santiago de Compostela, Spania, 19-23 iunie 2017.

119. Nevaci, Manuela, Le dénominations romanes dans la cartes ALiR Trèfle, la congresul Atals Linguistique Roman,  Santiago de Compostela, Spania, 24-26 iunie 2017.

120. Nevaci, Manuela, Cercetări recente de teren la istroromânila conferinţa „Clasic şi modern în cercetarea filologică românească actuală la Institutul de Filologie Română” „A. Philippide”, 27-29 .09.2017.

121. Nevaci, Manuela, Verbalisation of Negative Emotions in Aromanian Dialects la conferinţa „The First International Conference on Emotions, Language Processing and Psycholinguistic Testing”, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan -Alexandru Rosetti" al Academiei Române, Bucureşti, 12.10-15.10. 2017. 

122. Nevaci, Manuela(cu Nicolae Saramandu), Sărbătoarea de Sânziene la aromâni, la manifestarea ştiinţifică a Colocviilor "Brăiloiu, Bucureşti, 19-20 octombrie 2017.

123. Nevaci, Manuela, The first Aromanian literature: the teaching writings (Theodor Cavallioti, Daniil Moscopolean, Constantin Ucuta) la conferinţa “The civilization of Voskopoja/Moscopolis nd the century of iluminism in the Balkans”, Academia de Ștințe din R. Albania, Tirana, 12-16.11. 2017. 

124. Nevaci, Manuela, Dialectul istroromân în raport cu celelalte dialecte românesti sud-dunărene la Al șaptesprezecelea Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică: Variație în română și în limbile romanice, Universitatea din București, 24-25 noiembrie 2017.

III) Comunicări susţinute la Academia Română în cadrul temei Conferinţele Academiei Române Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor

      125. Codex Dimonie în literatura aromână veche, Conferinţele Academiei Române „Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor”, Academia Română, Bucureşti, 28 februarie 2008.

126. Aromâna din Albania azi, Conferinţele Academiei Române „Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor”, Academia Română, Bucureşti, 30 octombrie 2008.

127. Cercetări recente de teren la aromânii din Peninsula Balcanică Conferinţele Academiei Române „Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor”, Academia Română, Bucureşti, 12 iulie 2012.

                  ianuarie 2018              

                                                                                                            Manuela Nevaci

 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.