Home PROIECTE DGRU - Dicționarul graiurilor românești din Ungaria
PDF Imprimare Email

Dicţionarul graiurilor româneşti din Ungaria (DGRU) este o temă de cercetare înscrisă în planul Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan–Alexandru Rosetti”, începând cu anul 2017.

În cadrul acestei teme se desfăşoară proiectul bilateral al Academiei Ungare de Știinţe, PROJEKT 2017–55 (MTA–NKM – 115/2018, 37/2019, 8/2020) cu acelaşi nume (Dicţionarul graiurilor româneşti din Ungaria [Dictionary of Regional Romanian Spoken in Hungary]), prin colaborarea între Academia Română şi Academia Ungară de Ştiinţe din Budapesta, 2018–2021, la care participă Ana Borbély (coordonatorul proiectului din partea ungară), Maria Marin (coordonatorul lucrării din partea română), Iulia Mărgărit, Carmen-Ioana Radu şi Daniela Răuţu.

DGRU reprezintă o noutate în domeniul lexicografiei, în general, şi al dialectologiei, în special, fiind una dintre primele lucrări de acest fel, consacrată unor graiuri româneşti vorbite în medii aloglote. Lucrarea va reuni cuvinte dintr-o serie de localităţi cu populaţie românească din Ungaria, care, de-a lungul timpului, a utilizat limba română ca mijloc de comunicare (satele Apateu/Körösszegapáti, Bedeu/Bedő, Săcal/Körösszakál) sau care încă păstrează, fie şi parţial, deprinderea folosirii limbii române (Aletea/Elek, Bătania/Battonya, Chitighaz/Kétegyháza, Cenadul-Unguresc/Magyarcsanád, Giula/Gyula, Micherechi/Méhkerék, Otlaca-Pustă/Pusztaottlaka etc.). Astfel, dicţionarul întregeşte imaginea asupra repertoriului lexical (cu implicaţii în fonetică, morfologie şi formarea cuvintelor) al graiurilor dacoromâne, în ansamblu, şi al celor transilvănene, crişene şi/sau bănăţene, în particular.

Lucrarea se adresează atât specialiştilor din diferite domenii (dialectologie, lexicografie şi lexicologie, istoria limbii române, sociolingvistică, etnologie şi etnografie etc.), cât şi celor interesaţi de aspecte privind cunoaşterea limbii, a obiceiurilor şi a tradiţiilor specifice zonei cercetate.

Bogăţia şi varietatea materialului care urmează a fi extras din diverse surse: atlase lingvistice, culegeri de texte, monografii, studii şi cercetări de dialectologie, etnologie, folclor, istorie etc., precum şi a celui înregistrat în cadrul unor anchete de teren impun elaborarea şi publicarea acestui dicţionar, care va putea fi valorificat în Dicţionarul-tezaur al limbii române.

Colaborarea dintre cele două institute oferă cercetătorilor prilejul de a realiza o lucrare inedită, consacrată unei varietăţi dialectale unice, vorbită în comunităţile cu populaţie românească din Ungaria.

 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.