Home PROIECTE DGRU - Dicționarul graiurilor românești din Ungaria
PDF Imprimare Email

În primul rând, se va urmări constituirea unui corpus de material dialectal şi sociolingvistic, cu o valoare ştiinţifică deosebită, atât sub aspect cantitativ, cât şi, mai ales, calitativ, excerptat din diverse surse, publicate în ultimii aprox. 100 de ani (atlase lingvistice, texte etnofolclorice apărute în diverse publicaţii, culegeri de texte dialectale etc.). Materialul lexical inclus va avea în vedere criteriul specificităţii termenilor pentru zona cercetată, astfel încât lucrarea nu îşi propune (şi) înregistrarea întregului fond lexical din graiurile cercetate, ci se va constitui din elemente lexicale, care, în raport cu limba literară, au statut de cuvinte inedite sau fapte arhaice, învechite, dialectale şi, cel mult, populare, cu o frecvenţă mult mai ridicată în aceste graiuri, faţă de corespondentele lor literare. Înregistrarea acestora în dicţionar nu presupune evidenţierea elementelor cu o existenţă caducă, ci, dimpotrivă, reliefarea caracterul creator, varietatea şi complexitatea lexicului acestor graiuri.

În al doilea rând, în paralel cu acest demers, participanţii proiectului îşi propun, pe de o parte, excerptarea materialului din înregistrările cu caracter sociolingvistic, realizate de Ana Borbély în ultimii 30 de ani, iar, pe de altă parte, realizarea unor noi cercetări de teren, cu scopul de a îmbogăţi şi de a verifica corpusul obţinut, obiectiv care va fi atins în cadrul proiectului bilateral.

Rezultatele obţinute în urma cercetărilor de bibliotecă şi de teren vor fi valorificate în cadrul unor articole şi conferinţe, dar şi în cadrul dicţionarului propriu-zis, ce va cuprinde o secţiune introductivă, în care vor fi prezentate metodologia lucrării, aspecte legate de sursele din care s-a excerptat materialul, criteriile de selecţie a acestuia, date despre anchetele realizate, despre localităţi, informatori etc., şi partea care reuneşte articolele propriu-zise ale dicţionarului.

Dicționarul se va publica atât în varianta tipărită, cât și electronică (e-DGRU), pe baza unui program, oferit de Institutul de Lingvistică, prin amabilitatea Anei Barbu, cercetător științific I la Departamentul Romanistică, și adaptat la necesitățile dicționarului de către Marinela Bota.

 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.