Home PROIECTE DGRU - Dicționarul graiurilor românești din Ungaria
PDF Imprimare Email

Articole / Articles

 

 • Ana Borbély, Orientări în cercetările lingvistice interacademice ungaro–române asupra comunităţilor româneşti din Ungaria, în Maria Berényi (ed.), Simpozion. Comunicările celui de al XXVIII-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria, Giula, Editura Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Mozi Nyomda Bt., 2019, p. 170–189 (ISBN 978-615-5369-16-2).
 • Ana Borbély, Cercetări lingvistice interacademice ungaro–române asupra comunităţilor româneşti din Ungaria: rezultate şi perspective după 25 de ani. Studii şi cercetări lingvistice 2019/2. 241–250.
 • Maria Marin, Daniela Răuţu, De ce un dicţionar dialectal al graiurilor româneşti din Ungaria?, în Maria Berényi (ed.), Simpozion. Comunicările celui de al XXVI-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria, Giula, Editura Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Mozi Nyomda Bt., 2017, p. 220–230 (ISBN 978-615-5369-12-4).
 • Maria Marin, Daniela Răuţu, Probleme privind literarizarea într-un dicţionar dialectal, în Maria Berényi (ed.), Simpozion. Comunicările celui de al XXVII-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria, Giula, Editura Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Mozi Nyomda Bt., 2018, p. 203–212 (ISBN 978-615-5369-14-8).
 • Maria Marin, Daniela Răuţu, Termeni de înrudire şi formule de adresare în comunităţile româneşti din Ungaria şi Serbia. Observaţii etnolingvistice, în Maria Berényi (ed.), Simpozion. Comunicările celui de al XXVIII-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria, Giula, Editura Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Mozi Nyomda Bt., 2019, p. 198–213 (ISBN 978-615-5369-16-2).
 • Iulia Mărgărit, Dr. rubedenie, în Gh. Chivu, Cătălina Vătăşescu (ed.), Omagiu profesorului Grigore Brâncuş la 90 de ani, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2019, p. 299–306.

Conferinţe, comunicări / Conference papers

 • Ana Borbély, „Cercetări lingvistice interacademice ungaro–române asupra comunităţilor româneşti din Ungaria după un sfert de veac (rezultate şi perspective)”, la The International Symposium on Linguistics, Seventh Edition May 18–19 2018 – Research Institute for Linguistics Romanian Academy, Bucharest – Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”.
 • Ana Borbély, „Orientări în cercetările lingvistice interacademice ungaro–române asupra comunităţilor româneşti din Ungaria”, la Simpozionul Internaţional al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, ediţia a XXVIII-a, Giula, Ungaria, 10–11 noiembrie 2018.
 • Borbély Anna, „A magyarországi románok közösségeiben folyó bilaterális akadémiai nyelvészeti kutatások huszonötödik évében – eredmények és további tervek”, Comunicare anuală la Institutul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare de Știinţe, 30 octombrie 2018, ora 11 (vezi http://www.nytud.hu/intprog.html)
 • Ferenczi Zsanett, „A Lexonomy szótárszerkesztő program/Lexonomy the dictionary editing program”, la Institutul de Cercetări Lingvistice (The Eötvös Loránd Research Network – ELKH) Budapesta, 3 septembrie 2019.
 • Maria Marin, Daniela Răuţu, „De ce un dicţionar al graiurilor româneşti din Ungaria?”, la Simpozionul Internaţional al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, ediţia a XXVI-a, Giula, Ungaria, 12–13 noiembrie 2016.
 • Maria Marin, Daniela Răuţu, „Probleme privind literarizarea într-un dicţionar dialectal”, la Simpozionul Internaţional al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, ediţia a XXVII-a, Giula, Ungaria, 11–12 noiembrie 2017.
 • Maria Marin, Daniela Răuţu, „Dicţionarul graiurilor româneşti din Ungaria – probleme ale elaborării”, la Conferinţele Academiei Române, ciclul „Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor”, Academia Română, Bucureşti, 28 iunie 2018.
 • Maria Marin, Daniela Răuţu, Termeni de înrudire şi formule de adresare în comunităţile româneşti din Ungaria şi Serbia. Observaţii etnolingvistice, la Simpozionul Internaţional al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, ediţia a XXVIII-a, Giula, Ungaria, 10–11 noiembrie 2018.
 • Maria Marin, Daniela Răuțu, Carmen Radu, „«Grai și suflet». Despre vorbirea românilor din Micherechi”, la Simpozionul Internaţional al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, ediţia a XXIX-a, Giula, Ungaria, 9 noiembrie 2019.
 • Iulia Mărgărit, Valoarea sapiențial-lingvistică a unor formații paremiologice (pe baza unui material din județul Bichiș), la Simpozionul Internaţional al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, ediţia a XXIX-a, Giula, Ungaria, 9 noiembrie 2019.

Referire la proiectul DGRU / Reference to DGRU project

 • Marius Sala – Nicolae Saramandu, coordonatori, Lingvistica românească, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018, p. 421.
 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.