Home PROIECTE PN-III-P1-1.1-TE-2019-0832,
PDF Imprimare Email

RAPORTARE ȘTIINȚIFICĂ

privind etapa inițială (septembrie – decembrie 2020) a proiectului

PN-III-P1-1.1-TE-2019-0832, Istroromâna și istroromânii. Moștenire și patrimoniu

I. Rezumatul etapei

Activitățile și obiectivele din cadrul acestei etape au fost:

• parcurgerea bibliografiei de specialitate din dialectologia română și romanică (monografii și glosare dialectale, atlase dialectale), precum și de fonetică și fonologie (pentru a putea compara varietățile romanice orientale standard vs. regionale);

• documentare la biblioteci academice sau universitare din țară și din străinătate (cu acces liber);

• stabilirea de contacte cu autoritățile locale și persoanele (istroromâne) cu care dorim să colaborăm pentru cercetările de teren;

• organizarea de seminare de lucru o dată la două săptămâni, la sediul Institutului de Lingvistică al Academiei Române din București sau, din cauza pandemiei, prin platformele on-line; fiecare membru al echipei prezintă progresul în cadrul proiectului și se clarifică eventualele probleme;

• participarea la cel puțin 3 conferințe internaționale (desfășurate în România) cu rezultatele preliminare ale cercetărilor noastre.

            Față de acestea, am parcurs și realizat toate activitățile și obiectivele asumate, cu următoarele observații:

- din cauza pandemiei, am accesat doar biblioteca Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, precum și bibliotecile virtuale (cu acces gratuit);

- am depășit numărul asumat de 3 participări cu conferințe, membrii echipei totalizând 8 comunicări științifice (vezi infra);

- fără să ne asumăm publicații în această etapă, am reușit să publicăm două contribuții într-o revistă cotată ISI (vezi infra).

II. Descrierea științifică și tehnică

În ciuda pandemiei provocate de COVID-19, toți membrii echipei au lucrat intens și cu pasiune pentru respectarea termenelor din proiect. Pentru a diminua riscul de răspândire a noului coronavirus, întâlnirile față în față au fost din ce în ce mai rare, dar fără să fi redus și frecvența întâlnirilor, folosindu-ne pentru a comunica de platformele on-line (fie în cadrul seminarelor bilunare, fie pentru diverse situații mai punctuale).

Membrii echipei au participat la o serie de conferințe internaționale, desfășurate în România și peste hotare, după cum urmează:

  1. Geană, Ionuț, Genitives and Possessives in Istro-Romanian. A corpus-based analysis, la Cel de-al XIX-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, 10-11 septembrie 2020, Cluj‑Napoca (ediție on-line).
  2. Corbeanu, Ramona-Cătălina, Structuri discontinue: limba română veche vs. istroromâna, la Cel de-al XIX-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, 10-11 septembrie 2020, Cluj‑Napoca (ediție on-line).
  3. Geană, Ionuț,Ordinea constituenților în grupul nominal din istroromână. Analiză de corpus, la Simpozionul internațional Identitate și ideologie. Limba și literatura română în paradigma culturală contemporană. A XIX-a ediție a Simpozionului anual internațional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, 16-18 septembrie 2020, Iași (ediție on‑line).
  4. Geană, Ionuț, The Morphosyntax of Istro-Romanian DPs, la Anglia Ruskin Cambridge Romance Linguistics Seminar, Universitatea din Cambridge, Marea Britanie, 9 octombrie 2020 (on-line).
  5. Geană, Ionuț, Cătălina Ilie, The Morphosyntax of Pronominal Clitics in Istro‑Romanian, la Al 20-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică: Limba română – modernitate și continuitate în cercetarea lingvistică, 20–21 noiembrie 2020, București (ediție on-line). 
  6. Dragomirescu, Adina (cu Alexandru Nicolae), VP-ellipsis in Istro-Romanian, la Al 20-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică: Limba română – modernitate și continuitate în cercetarea lingvistică, 20–21 noiembrie 2020, București (ediție on-line).
  7. Nicolaie, Larisa,Allophones of the /a/ Vowel in Istro-Romanian. An acoustic analysis, la Al 20-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică: Limba română – modernitate și continuitate în cercetarea lingvistică, 20–21 noiembrie 2020, București (ediție on-line).
  8. Corbeanu, Ramona-Cătălina, Conjunctivul în istroromână. Statutul lui „neca”, la Al 20-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică: Limba română – modernitate și continuitate în cercetarea lingvistică, 20–21 noiembrie 2020, București (ediție on-line).

În ciuda timpului foarte scurt de la demararea proiectului, am reușit să depunem spre publicare două articole, care au apărut în cadrul unei reviste foarte bine cotate:

  1. Geană, Ionuț, Case Marking in Istro-Romanian, în Studia UBB Philologia, LXV, 4/2020, p. 173-187.
  2. Dragomirescu, Adina, Alexandru Nicolae, Particular Features of Istro-Romanian Pronominal Clitics, în Studia UBB Philologia, LXV, 4/2020, p. 147-158.

            Conchidem astfel că, față de obiectivele asumate în această etapă, am îndeplinit cu succes tot ce ne-am propus (ba chiar în plus), rezultatele cercetărilor noastre fiind diseminate în cadrul conferințelor și prin articolele publicate de membrii echipei.

 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.