Imprimare

DGRUDicționarul graiurilor românești din Ungaria

 [Dictionary of Regional Romanian Spoken in Hungary] 

Participanți / Participants 

Descriere / Description

Obiective / The Aims

Conferințe și lucrări publicate / Conferences, papers and articles

Deplasări și ședințe de lucru / Data collections and workshops

Arhivă foto / Foto archive