Imprimare

Proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-0832, Istroromâna și istroromânii. Moștenire și patrimoniu / Project PN-III-P1-1.1-TE-2019-0832, Istro-Romanian and Istro-Romanians. Legacy and Heritage

 

Rezumat/Summary

Echipa/The Team

Conferințe și publicații / Conferences and publications

Raport de cercetare / Scientific report