Susținere teză de doctorat Liliana Georgiana Radu

În ziua de vineri, 06 octombrie 2017, ora 12.00, în sala de consiliu „Iorgu Iordan”  a Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan –  Al. Rosetti” din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector V, București, doamna Liliana Georgiana RADU va susține, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul  Predicate și construcții reciproce în limba română veche (conducător prof. univ. dr  Gabriela Pană DINDELEGAN), în vederea obținerii titlului științific de doctor în filologie, domeniul FILOLOGIE.

            Rezumatul tezei de doctorat este publicat pe site-ul Institutului de Lingvistic? al Academiei Române „Iorgu Iordan –  Al Rosetti” http://www.lingv.ro și pe site-ul SCOSAAR http://www.acad.ro/scosaar/teze-dr.html.

Documente însoțitoare:

Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Liliana Georgiana RADU

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Pre?edinte: Dr. MARIA ISTRATE, secretar științific (CV

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. GABRIELA PANĂ DINDELEGAN (CV)

 Referenți: 1.   Prof. univ. dr. MIHAELA GHEORGHE, Facultatea de Litere, Universitatea „Transilvania” din Brașov  (CV)

                  2.   Conf. dr. ISABELA NEDELCU, Facultatea de Litere, Universitatea București  (CV)

                  3.   EMANUELA TIMOTIN, CSII la Institutul de Lingvisticș al Academiei Române (CV)