Susținere teză doctorat Daniel-Mircea Minică

În ziua de 24.10.2016, ora 12.00, în sala de consiliu „Iorgu Iordan” a Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al Rosetti” din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector V, București, domnul DANIEL-MIRCEA MINICĂ va susține, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul Semantica relației în limba română. Desemnarea spațiului și a timpului, conducător științific prof. dr. Mariana Neț, în vederea obținerii titlului țtiințific de doctor în filologie, domeniul FILOLOGIE.

Informații privind teza de doctorat sunt publicate pe site-ul Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al Rosetti” http://www.lingv.ro și pe site-ul SCOSAAR http://www.acad.ro/scosaar/teze-dr.html.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la biblioteca Institutului, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00. 

Documente însoțitoare:

Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Daniel-Mircea Minică

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Președinte: Acad. Marius Sala (CV)

Conducător de doctorat: Prof. dr. Mariana Neț (CV)

Referenți:  1. Dr. Cristina Florescu (CV)

                  2. Prof. dr. Rodica Zafiu (CV)

                  3. Dr. Emanuela Timotin (CV)