Susținere teză doctorat Smaranda Agachi

În ziua de 17.10.2016, ora 12:00, în sala de consiliu „Iorgu Iordan” a Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan -Alexandru Rosetti” din calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, doamna Smaranda Agachi va susține, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul Limbajul parlamentar romănesc. Două studii de caz: M. Kogălniceanu și I.I.C. Brătianu, conducător științific prof. dr. Mariana Neț, în vederea obținerii titlului științific de doctor în filologie, domeniul FILOLOGIE.

    Informații privind teza de doctorat sunt publicate pe site-ul Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al Rosetti” http://www.lingv.ro și pe site-ul SCOSAAR http://www.acad.ro/scosaar/teze-dr.html.

     Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la biblioteca Institutului, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.

Documente însoțitoare:

Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Smaranda Agachi

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Președinte: Acad. Marius Sala (CV)

Conducător de doctorat: Prof. dr. Mariana Neț, (CV)

 Referenți: 1.   Prof. dr. Daniela Rovența-Frumușani  (CV)

                  2.   Prof. dr. Domnița Tomescu  (CV)

                  3.   Dr. Monica Busuioc  (CV)