Societatea de științe filologice – Distribuția revistelor – Contact SSF

Distribuția revistelor

Începând cu anul 2019, revistele Limbă și literatură și Limba și literatura română sunt publicate de Editura Univers Enciclopedic Books, care asigură și distribuția, inclusiv abonamentele.

Univers Enciclopedic Books

Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti, 010784

Tel.: 0371 332 838

e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro

www.universenciclopedic.ro

Contact SSF

Adresa SSF:

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan − Al. Rosetti”

Societatea de Ştiinţe Filologice

Calea 13 Septembrie, nr. 13, etaj II, camera 2228, sector 5, 050711, Bucureşti, România

e-mail: ssf.ssf@gmail.com

e-mail redactor-șef: mirceafranculescu@yahoo.com