Doctorate – Infrastructură de cercetare

În perioada studiilor doctorale, doctoranzii au acces permanent la Biblioteca Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” – bibliotecă de specialitate cu aproximativ 40.000 de cărți și periodice de profil, probabil cea mai completă colecţie de carte de lingvistică din România, care posedă și publicații din domeniu ce nu se găsesc în alte biblioteci din România. De asemenea, ei pot lucra în Biblioteca uzuală a Institutului, cu acces liber la raft pentru dicționarele și lucrările importante de lingvistică, ceea ce contribuie la reducerea timpului de documentare. Institutul gestionează şi oferă accesul la o bibliotecă online de publicații periodice de profil și alte resurse lingvistice. Cele două săli de consiliu, dotate cu aparatură și/sau tablă, pot fi folosite atât ca spații pentru cursuri și întâlniri, cât și pentru conferințe. Doctoranzii au acces la laboratorul de fonetică, la cele două camere surde și la Arhiva fonogramică a limbii române.

Biblioteca uzuală

Săli de lucru / conferințe 

 Laboratorul de fonetică 

Arhiva fonogramică a limbii române

Reviste online: Fonetică și dialectologie, Limba română,  Revue roumaine de linguistique, Studii și cercetări lingvistice 

Resurse lingvistice – Dicționar online de contexte verbale