Acasă

Evenimente

Atelier on-line de lingvistică – București, ediția a II-a, 29 septembrie – 1 octombrie 2021

PROGRAM

Simpozionul 1521-2021. Graiurile muntenești de la scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung la cercetările dialectale actuale, 9-10 decembrie 2021, București

Atlas Linguarum Europae, the 53rd annual meeting, 17-18 June 2021, Google meet https://meet.google.com/pqz-iyhx-jjw

The Xth Congress of the  International Society for Dialectology and Geolinguistics SIDG https://www.xthsidgcongress.lingv.ro/