COMPARTIMENTE ADMINISTRATIVE

Compartimentul Secretariat și IT

Mihaela Elena Bărăscu  – Referent de specialitate IA

Compartimentul resurse umane, salarizare și contabilitate

Eugenia Gheție – Inspector de specialitate IA

Mihaela Mamară – Referent IA

Cristina Carmen Iancu – Inspector de specialitate IA

Compartimentul audit public intern

Daniela Maria Sîrbu

Consilier juridic

Adelina Oana Duțu  – consilier juridic IA