Proiecte fundamentale

Programul I. TEZAURUL LEXICAL AL LIMBII ROMÂNE

 1. Dicționarul limbii române (DLR).
 2. Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), ediția a III-a.
 3. Dicționarul etimologic al limbii române (DELR).

Programul II. LIMBA ROMÂNĂ CA EXPRESIE A CULTURII NAȚIONALE

 1. Tratatul de istorie a limbii române, 3 vol.
 2. Corpusul însemnărilor românești de pe cartea veche românească din colecțiile Academiei Române.

Programul III. ATLASE LINGVISTICE ROMÂNEȘTI

 1. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Muntenia și Dobrogea (ALRR Munt., Dobr.), vol. VI.
 2. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Sinteză (ALRR. Sinteză), vol. III.

Programul V. CULTIVAREA LIMBII ROMÂNE

 1. Normele ortografice academice ale limbii române. II. Punctua?ia limbii române.

Programul VI. DIALECTE ȘI GRAIURI ROMÂNEȘTI DIN ROMÂNIA 
ȘI DIN EUROPA

 1. Graiuri românești din afara granițelor țării. Graiuri românești din Banatul Sârbesc. Graiuri românești din sud-estul Ucrainei și din regiunea caucaziană din Federația Rusă.

Programul VII. TEZAURUL TOPONIMIC AL ROMÂNIEI

 1. Dicționarul toponimic al României. Muntenia (DTRM), vol. V (N-P).

Programul VIII. PROIECTE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE

 1. Atlas linguarum Europae (ALE), vol. VIII, IX. Atlas linguistique roman (ALiR), vol. IV.

Programul X. BANCA DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE LINGVISTICĂ

Banca de texte vechi românești.