Susținere teză de doctorat Florin Marius Sterian

În ziua de 25 octombrie ora 12.00, în sala de consiliu „Iorgu Iordan”  a Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan –  Al. Rosetti” din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector V, București, domnul Florin-Marius I. STERIAN va susține, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul Metode de definire lexicografică. Studiu comparativ aplicat la limba română(conducător prof. univ. dr. Ioana VINTILĂ-RĂDULESCU), în vederea obținerii titlului științific de doctor în filologie, domeniul FILOLOGIE.

            Rezumatul tezei de doctorat este publicat pe site-ul Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan –  Al Rosetti” http://www.lingv.ro și pe site-ul SCOSAAR http://www.acad.ro/scosaar/teze-dr.html.

Documente însoțitoare:

Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Florin Marius Sterian

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Președinte:   Conf. univ.dr. ADINA DRAGOMIRESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din București (CV)

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. IOANA VINTILĂ-RĂDULESCU (CV)

 Referenți:   1.   Dr. MONICA BUSUIOC, Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al Rosetti” (CV)

                 2.   Prof. univ. dr. CRISTIAN MOROIANU, Facultatea de Litere, Universitatea  din București (CV)

                  3.   Prof. univ. dr. DOMNIȚA TOMESCU, Facultatea de Litere, Universitatea Ovidius din Constanța (CV)