Susținere teză doctorat Cristina Nicoleta Pană

În ziua de vineri, 29 septembrie 2017, ora 12.00, în sala de consiliu „Iorgu Iordan”  a Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan –  Al. Rosetti” din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector V, București, doamna Cristina PANĂ (AFUMATU) va susține,   în ședință publică, teza de doctorat cu titlul  Topica verbelor auxiliare și a cliticelor pronominale în texte dialectale și relația cu limba română veche (conducător prof. univ. dr  Gabriela Pană DINDELEGAN), în vederea obținerii titlului științific de doctor în filologie, domeniul FILOLOGIE.

            Rezumatul tezei de doctorat este publicat pe site-ul Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan –  Al. Rosetti” http://www.lingv.ro și pe site-ul SCOSAAR http://www.acad.ro/scosaar/teze-dr.html.

Documente însoțitoare:

Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Cristina Pană

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Președinte: Dr. MARIA ISTRATE, secretar științific (CV

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. GABRIELA PANĂ DINDELEGAN (CV)

 Referenți: 1.   Conf. univ.dr. ADINA DRAGOMIRESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din București(CV)

                  2.   Prof. univ. dr. MIHAELA GHEORGHE, Facultatea de Litere, Universitatea „Transilvania” din Brașov  (CV)

                  3.   Conf. univ. dr. habil ADRIAN CHIRCU, Facultatea de Litere, Universitatea „Babe?-Bolyai” din Cluj-Napoca (CV)