Simpozionul internațional de lingvistică – SIL- ediția 2010

Istoria limbii, dialectologie, onomastică

Acad. Gr. Brâncuș (Universitatea din București), La lilieci: obiceiuri, credințe și practici populare străvechi

Lia Brad-Chisacof (Institutul de Studii Sud-Est Europene, București), Elemente esențiale despre lexicul din Meșteșugul doftorici  

Ion Coja (Universitatea din București), -Ilă. Avatarurile unui sufix traco-dacic       

Federica Cugno (Universitatea din Torino), Atlasul lingvistic italian (volumul VII): instrument de cercetare lingvistică și etnolingvistică

Emanuela Dima (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Apelative păstorești în terminologia entopică a limbii române

Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă (Institutul de Filologie Română „A.Philippide”, Iași), Etimologia multiplă. Un studiu de caz: bursă             

Mircea Farcaș (Universitatea de Nord, Baia Mare/ Academia Română, Filiala Iași), Aspecte morfologice în antroponimia maramureșeană

Oliviu Felecan (Universitatea de Nord, Baia Mare), Numele actuale între uz și abuz. Reflectarea lor în mass-media

Vasile Frățilă (Universitatea de Vest, Timișoara), Formarea cuvintelor în dialectul istroromân    

Alexandru Gafton (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), între aspectul scris și cel cultivat al limbii române vechi

Simona Georgescu (Universitatea din București), Lat. infans și descendența săi romanici

Theodor Georgescu (Universitatea din București), Nume de produse de patiserie moștenite din latină în limbile romanice

Sorin Guia (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), Aspecte fonetice și lexicale în graiul din comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava

Iulia Mărgărit (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Derivate opace. Noi propuneri

Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Etymological aspects regarding the map leagăn in ALRR. Sinteză

Adrian Poruciuc (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), Etimologiile cuvintelor românești burtă, burde și borț, clarificate prin vechea germanică

Lexicologie, lexicografic

Adrian Chircu (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca), Un sufix ieșit din „amorțeală”, rom. -eală. Repede aruncătură de privire asupra limbii române de azi

Gheorghe Chivu (Universitatea din București), Cărțile de bucate, o sursă lexicografică insuficient exploatată

Cristina Crețu (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), Mijloace de nuanțare a lexicului în Cazaniile lui Ilie Miniat, (București, 1742)

Elena Dănilă, Marius-Radu Clim (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași), Perspective în cercetarea lexicografică informatizată din România

Simona Goicu-Cealmof (Universitatea „Tibiscus”, Timișoara), Cuvinte românești în -et (-etă) împrumutate din limba franceză

Liviu Groza (Universitatea din București), Despre unele expresii frazeologice cu aspect de propoziții subordonate

Gabriela Haja, Marius-Radu Clim (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași), Resurse lingvistice informatizate pentru redactarea în format electronic a Dicționarului limbii române (DLR), create în cadrul proiectului complex eDTLR

Cătălina Mărănduc (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Consemnarea în dicționare a calcului lingvistic

Mihaela-Mariana Morcov (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Observații referitoare la câmpul semantic al numelor de animale din dialectele limbilor romanice

Cristian Moroianu (Universitatea din București), Contaminația și analogia lexicală din perspectiva DELR

Petronela Savin (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), Dicționar frazeologic român-francez: domeniul alimentației omului. Obiective și metodologie..

Dana-Luminița Teleoacă (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Observații asupra vocabularului a două texte contemporane de rugăciune  267

Monica Vasileanu (Institutul de Lingvisitcă „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Câteva prime atestări ale cuvintelor în Dicționarul limbii române. Cazul Dimitrie Cantemir

Gramatică

Alexandra Comilescu (Universitatea din București), Alexandru Nicolae (Institutul de Lingvisitcă „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Observații asupra genitivului prenominal în limba română veche    285

Blanca Croitor (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Constituenți non-canonici în poziția de subiect în limba română

Adina Dragomirescu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Specificul limbii române în privința clasei verbelor de deplasare

Dumitra Draica (Univesitatea din Oradea), Momente din istoria ortografiei românești (unele precizări)    

Valerica Draica (Univesitatea din Oradea), Câteva considerații asupra genului neutru     

Ionuț Geană (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Un tip special de coordonare copulativă: elementele interogative

Ion Giurgea (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Cantitativele – o categorie aparte

Dana Manea (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Modalitate și negație în limba română contemporană

Mona Moldoveanu Pologea (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Aspecte gramaticale privind prepozițiile din structura locuțiunilor

Georgiana-Andreea Șovar (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Vocativul termenilor de rudenie în limba română veche        

Laurențiu-Ioan Theban (Universitatea din București), Spre o reprezentare de maximă iconicitate a dinamismului intern al timpului prezent

Stilistică, pragmatică

Vasile Bahnara (Institutul de Filologie al Academiei de Științe din R. Moldova), Note privind corelația dintre limbă și stat

Oana Chelaru-Murăraș (Universitatea din București), Alimentele ca termeni- sursă ai metaforei în limbajul popular, colocvial și argotic

Sofiana Chiriacescu (Universitatea din Stuttgart), English indefinite this and referential persistence

Georgeta Corniță (Universitatea de Nord, Baia Mare), Stilistica atributelor mimice            

Daiana Felecan (Universitatea de Nord, Baia Mare), Aspecte ale utilizării nickname-ului în „limba română virtuală” (perspectivăpragmatică)

Ioana Jieanu (Universitatea Petrol-Gaze, Ploiești), Fenomenul de comutare de cod în comunicarea românilor din Spania

Constantin Manea (Universitatea din Pitești), Remarks on euphemism and PC vocabulary in English and Romanian

Ioan Milică (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), Proverbe și anti-proverbe

Diego Munoz Carrobles (Universitatea Complutense, Madrid), Limba română vorbită în Madrid. Aspecte sociolingvistice ale comunității românești: atitudini

Mihaela Popescu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Categorii structurale moderne în presa scrisă: hiperstructură, multitext, dosar

Oana Roșu-Stoican (Universitatea din București), Mecanismul formal al comparației ca trop în limbajul poetic arghezian

Sorin Cristian Semeniuc (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), Oscilațiile uzului în cotidianul „Universul” (1909-1915)

Igor Skouratov (Universitatea din Moscova), Kevin Bacquet (Universitatea „Charles-De-Gaulle”, Lille 3), Le multilinguisme sur Internet ou du respect de la diversite interculturelle

Ana-Maria Teodorescu (Universitatea din București), Aspecte ale deixisului în textul media. Un posibil punct de vedere

Alice Toma (Universitatea din București), L’exemple et la relation d’exemplification