Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare

În acord cu prevederile Ordinului Nr. 3845 din 06.05.2009 privind Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare, pentru fiecare proiect de cercetare – dezvoltare se întocmește, după aprobarea raportului final de activitate, Fișa de evidenţă a rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare.(doc)

Directorul/Responsabilul de proiect are responsabilitatea de a completa datele solicitate în Tabelul nr. 1 și Tabelul nr. 2 din Fișa de evidență, respectând instrucțiunile din formular.  Ambele  documente se vor preda la Compartimentul Cercetare, Dezvoltare si Inovare, respectând prevederile Art. 8 din Ordin, după cum urmează:

  • Tabelul nr.1 se predă în termen de 30 de zile de la aprobarea raportului final de activitate al proiectului de cercetare – dezvoltare.
  • Tabelul nr. 2 se predă în termen de 10 zile de la data finalizării activităților de valorificare a rezultatelor cercetării și se actualizează pentru fiecare activitate de valorificare.

Conform Art. 2 din Ordin, rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare fac referire la:     

a) Documentații, studii, lucrări, planuri, scheme și altele asemenea.     

b) Brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și altele asemenea.     

c) Tehnologii, procedee, produse informatice, rețete, formule, metode și altele asemenea.     

d) Obiective fizice și produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv.


 Fișe de evidență 

PCCA332-28,08.2014

PN-II-RU-PD-2011-3-0297

PN-II-RU-PD-2012-3-0490

PN-II-RU-TE-58-2010

PN-II-RU-TE-2014-4-0372

PN-II-RU-TE-2014-4-2162

PN-II-RU-TE-2014-4-2480

PN-II-RU-TE-2014-4-2523

ROMTEXT- 50-2017

MB fisa NOE