Planul de cercetare ILIR

PLAN DE ACTIVITATE

2021

Programe fundamentale:

 1. Tezaurul lexical al limbii române
 2. Limba română ca expresie a culturii naţionale
 3. Atlase lingvistice româneşti
 4. Locul limbii române între limbile romanice
 5. Cultivarea limbii române
 6. Dialecte şi graiuri româneşti din România și din Europa
 7. Tezaurul toponimic al României
 8. Atlase lingvistice europene
 9. Banca de informare şi documentare lingvistică

Programul I. TEZAURUL LEXICAL AL LIMBII ROMÂNE

6 proiecte

 1. Dicţionarul limbii române (DLR), Litera A. Serie Nouă. Tomul II – Departamentul Lexicografie și etimologie.
 2. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), ediţia a III-a – Departamentul Lexicografie și etimologie.
 3. Dicţionarul etimologic al limbii române (DELR), vol. al III-lea, litera D, partea I (D – Dez); vol. I, literele A – B în vederea digitalizării – Departamentul Lexicografie și etimologie.
 4. Formarea cuvintelor în limba română. Derivarea cu sufixe nominale. Vol. al IV-lea, partea a II-a – Departamentul Gramatică.
 5. Vocabularul cromatic al Bibliei. Studiu etimologic și semantic – Departamentul Lexicografie și etimologie.
 6. Contribuţia lui Alexie Marin la crearea şi modernizarea lexicului ştiinţific românesc – Departamentul Lexicografie și etimologie Proiect nou


Programul II. LIMBA ROMÂNĂ CA EXPRESIE A CULTURII NAŢIONALE

 1. proiecte
 • Corpusul însemnărilor româneşti de pe cartea veche românească din colecţiile Academiei Române ‒ Departamentul Limbă literară și filologie. Temă blocată pentru 2021, ca urmare o închiderii temporare a Bibliotecii Academiei din cauza pandemiei.
 • Crestomaţia limbii române vol. al III-lea ‒ Departamentul Limbă literară și filologie.
 • Cele mai vechi cărţi populare în literatura română ‒ Departamentul Limbă literară și filologie.
 • Monumente ale culturii vechi românești. Apostolul lui Coresi ‒ Departamentul Limbă literară și filologie.
 • Evoluția limbii române prin traduceri (1866‒2016) ‒ Departamentul Limbă literară și filologie.
 • Variație morfologică în româna actuală. Studiu cantitativ – Departamentul Gramatică.
 • Traducere a cărții The Grammar of Romanian, Oxford University Press, 2013
 • Contribuții la studiul vechii române literare ‒ Departamentul Limbă literară și filologie. Proiect nou
 • A Reference Grammar of Romanian vol. II: The Verb Phrase and the sentence –Departamentele Lexicografie și etimologie, Gramatică Proiect nou
 • Tratatul de istorie a limbii române, vol. al II-lea Departamentele de Limbă literară și filologie, Gramatică, Dialectologie şi sociolingvistică.

Programul III. ATLASE LINGVISTICE ROMÂNEŞTI

2 proiecte

 1. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Sinteză (ALRR. Sinteză), vol. al IV-lea ‒ Departamentul Dialectologie, geografie lingvistică, fonetică, onomastică.
 2. Atlas sociolingvistic al aromânei şi texte dialectale aromâne ‒ Departamentul Dialectologie, geografie lingvistică, fonetică, onomastică.

Programul IV. LOCUL LIMBII ROMÂNE ÎNTRE LIMBILE ROMANICE

5 proiecte

 1. Colocații in limbile romanice ‒ caracteristici sintactice, mecanisme semanticeDepartamentul Romanistică.
 2. Unități frastice constituite în jurul unor termeni religioși. Cu privire la limbile română, spaniolă, franceză și portughezăDepartamentul Romanistică. Proiect nou
 3. Mic dicționar: română-franceză canadiană ‒ Departamentul Romanistică.
 4. Antroponimie românească în context romanic – Departamentul Romanistică.
 5. Corpus electronic franco-român. texte franceze traduse în română ‒ Departamentul Lexicografie și etimologie.


Programul V. CULTIVAREA LIMBII ROMÂNE

3 proiecte

 • Normele ortografice academice ale limbii române. II. Punctuaţia limbii române Departamentul Romanistică.
 • Monitorizarea limbii române în mediul online – Departamentul Romanistică
 • Limba română actuală. O abordare psiholingvistică ‒Departamentul: Lexicografie și etimologie.

Programul VI. DIALECTE ŞI GRAIURI ROMÂNEŞTI DIN ROMÂNIA

ŞI DIN EUROPA

5 proiecte

 • Harta „sonoră” a graiurilor limbii române. Muntenia (I) ‒ Departamentul Dialectologie şi sociolingvistică.
 • Graiuri dacoromâne din România: Graiul din Ţara Bârsei. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar – Departamentul Dialectologie şi sociolingvistică Proiect nou
 • Dicţionarul graiurilor româneşti din Ungaria ‒ Departamentul Dialectologie şi sociolingvistică.
 • Românii de peste hotare. Influențe străine și concordanțe cu graiurile învecinate din România – Departamentul Dialectologie şi sociolingvistică Proiect nou
 • Dialecte româneşti sud-dunărene: a) Atlasul lingvistic al dialectului aromân (ALAR), vol. II; b) Dicţionar meglenoromân,vol. II (litereleL–O) ‒ Departamentul Dialectologie, geografie lingvistică, fonetică, onomastică.

Programul VII. TEZAURUL TOPONIMIC AL ROMÂNIEI

1 proiect

 • Dicţionarul toponimic al României. Dobrogea (DTRD) ‒ Departamentul Dialectologie, geografie lingvistică, fonetică, onomastică.

Programul VIII. ATLASE LINGVISTICE EUROPENE

3 proiecte

 • Atlas linguarum Europae (ALE), vol. al X-lea ‒ Departamentul Dialectologie, geografie lingvistică, fonetică, onomastică.
 • Atlas linguistique roman (ALiR), vol. al IV-lea ‒ Departamentul Dialectologie, geografie lingvistică, fonetică, onomastică.
 • Atlante Linguistico Mediterraneo (ALM) ‒ Departamentul Dialectologie, geografie lingvistică, fonetică, onomastică. Proiect nou.

Programul IX. BANCA DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE LINGVISTICĂ

7 proiecte

 • Banca de texte vechi româneşti ‒ Departamentul Limbă literară și filologie.
 • Bibliografia lucrărilor străine cu referiri la limba română ‒ Departamentul Romanistică.
 • Bibliografia românească de lingvistică (BRL) ‒ Departamentul Lexicografie și etimologie.
 • Conservarea şi gestionarea arhivei fonogramice a limbii române ‒ Departamentul Dialectologie şi sociolingvistică.
 • Conservarea arhivei Atlasului Limbilor Europei ‒ Departamentul Departamentul Dialectologie, geografie lingvistică, fonetică, onomastică.
 • Conservarea arhivei Atlasului Limbilor Romanice – arhiva naţională ‒ Departamentul Dialectologie, geografie lingvistică, fonetică, onomastică.
 • Conservarea şi gestionarea arhivei Dicţionarului limbii române – Departamentul Lexicografie și etimologie.