Reviste

Revistele Institutului de lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”:

Fonetică și Dialectologie

Limba Română

Revue Roumaine de Linguistique

Studii și Cercetări Lingvistice