Simpozionul internațional de lingvistică – SIL – ediția 2007

CUPRINS

Notă editorială

Istoria limbii, dialectologie, onomastică

Grigore Brâncuș, Texte literare în graiul din Gorj

 • Gheorghe Chivu, „Anonymus Caransebensiensis”, sursă importantă pentru „Dicționarul limbii române ”
 • Ion Coja, Romanitate etnică și romanitate lingvistică
 • Mircea Farcaș, Derivarea cu sufixe diminutivale în subdialectul maramureșean
 • Mara Manta, Eufemism și metaforă în lexicul dacoromânei sudice
 • Maria Marin, Importanța sinonimelor în elaborarea unui dicționar dialectal
 • Iulia Mărgărit, Câteva particularități ale unui grai românesc din bazinul Donului
 • Cristian Moroianu, Precizări etimologice la derivatele în -ism și -ist
 • Manuela Nevaci, Carmen Radu, Aspecte lingvistice privind aromâna vorbită în Republica Macedonia
 • Adrian Poruciuc, Problema vechilor germanisme din limba română
 • Nicolae Saramandu, Gheorghe Constantin Roja – un precursor al dialectologiei românești
 • Stefan Sassenberg, Varietăți ale românei vorbite în Ardeal cu aplicație la orașul Oradea (jud. Bihor) și zona sa de influență

Lexicologie

 • Carmen Avram, Limba franceză pentru afaceri — vehicul de comunicare lingvistică și interculturală
 • Doina Butiurcă, Superstratul lingvistic european în limbile naționale
 • Emanuela Dima, Vocabularul neologic actual. Dificultăți de normare
 • Ioan Milică, F. de Saussure și Ch. Bally sau despre temeiurile lingvistice ale stilisticii
 • Constantin Mladin, Cuvinte recente în limba română având în componență termenul sexual
 • Cristinel Munteanu, Modificarea discursului repetat latinesc în registrul grav al științei și al filozofiei
 • Maria Stanciu-Istrate, Românizarea afixelor derivative și calcul lingvistic
 • Alice Toma, Particularizare și excepție – relații logico-semantice în text
 • Nina Zgardan, Aurelia Vartic, Terminologia între dogme și realitate

Gramatică, ortografie

 • Ionel Apostolatu, Rolul analogiei în sistemul flexiunii verbale
 • Viorela Valentina Dima, Considerații privind infinitivul adnominal
 • Adina Dragomirescu, Ergativitatea complexă. Situația verbului a avea
 • Ionuț Geană, Argument vs adjunct în abordarea „ circumstanțialelor” prepoziționale
 • Carmen Mîrzea Vasile, O posibilă reinterpretare a clasei adverbului
 • Gina Necula, Comportamentul morfologic al termenilor folosiți în comunicarea pe Internet
 • Irina Claudia Nicula, Substantivele pluralia tantum în noul DOOM. Particularități morfologice și încadrări semantice
 • Andreea Șovar, Sincretismul prepoziției cu
 • Aida Todi, Dubletele accentuale și norma lingvistică

Pragmatică, stilistică

 • Laurenția Dascălu Jinga, Un clișeu actual: da?
 • Garofița Dincă, Strategii de construcție a predicii
 • Radu Drăgulescu, Distorsionări ale comunicării: lapsusul lingvistic
 • Ramona-Gabriela Eana, Aspecte funcționale ale metaforei în poezia simbolistă românească
 • Claudia Ene, Particularități ale structurilor explicative în Divanul lui Dimitrie Cantemir
 • Mihaela Gheorghe, Stanca Măda, Răzvan Săftoiu, Metode de analiză a românei de uz profesional
 • Marioara Ion, Face și face-work în negocierea comercială
 • Alexandru Nicolae, Persoana întâi în discursul egocentric Mihaela Popescu, Citatul în titlu – o formă de partizanat în presa scrisă

PROGRAM

Marți 13 noiembrie 2007

Sala de Consiliu „lorgu Iordan”
Ședință plenară

Marius Sala, membru al Academiei Române, Cuvânt de deschidere

Gheorghe Mihăilă, membru al Academiei Române, Noi contribuții la studiul poeziei eminesciene

Grigore Brâncuș, membru corespondent al Academiei Române, Texte literare în graiul din Gorj

Nicolae Saramandu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—Al. Rosetti”, București), Româna în perspectiva lingvisticii spațiale

Ana-Maria Barbu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București),
Descrierea valențelor verbale sub aspect computațional

Ion Coja (Universitatea din București), Romanitate etnică și romanitate lingvistică

Ședințe pe secții
Secția: Istoria limbii, dialectologie, onomastică
Sala de Consiliu „Al. Rosetti”

Maria Marin (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Importanța sinonimelor în elaborarea unui dicționar dialectal

Cristian Moroianu (Universitatea din București), Precizări etimologice la derivatele în -ism și -ist

Dumitru Loșonți (Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca), Interpretări etimologice

Iulia Mărgărit (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—Al. Rosetti”, București), Câteva particularități ale unui grai românesc din bazinul Donului (Ucraina)

Manuela Nevaci (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Denumiri ale trifoiului în limbile romanice

Adrian Rezeanu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Toponimie urbană. Burgul medieval transilvan

Irina Floarea (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Comentarii metalingvistice în texte dialectale

Secția: Lexicologie
Sala: Bibliotecă

Alina Celac, Victor Celac (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Lexicografia românească actuală și corpusurile electronice

Cătălina Mărănduc (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Consemnarea în dicționare a adjectivelor românești provenite din participii verbale

Emanuela Dima (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Vocabularul neologic actual. Dificultăți de normare

Nina Zgardan, Aurelia Vartic (Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău), Terminologia între dogme și realitate

Alice Toma (Universitatea din București), Particularizare și excepție – relații logico-semantice în text

Doina Butiurcă (Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș), Superstratul lingvistic european în limbile naționale

Secția: Gramatică, ortografie
Sala de Consiliu „lorgu Iordan”

Aida Todi (Universitatea „Ovidius”, Constanța), Dubletele accentuate și norma lingvistică

Camelia Dragomir (Universitatea „Ovidius”, Constanța), Realizarea trăsăturii aspectuale [+ Continuativ] în limba română

Ionel Apostolatu (Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați), Rolul analogiei în sistemul flexiunii verbale

Adina Dragomirescu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—Al. Rosetti”, București), Ergativitatea complexă. Situația verbului a avea

Carmen Mîrzea Vasile (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”,
București), O posibilă reinterpretare a clasei adverbului

Andreea Șovar (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Sincretismul prepoziției cu

Viorela Valentina Dima (Academia de Studii Economice, București), Considerații privind infinitivul adnominal

Ședințe pe secții

Secția: Istoria limbii, dialectologie, onomastică
Sala de Consiliu „Al. Rosetti”

Gheorghe Chivu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), „Anonymus Caransebensiensis”, sursă importantă pentru „Dicționarul limbii române”

Adrian Poruciuc (Universitatea „AL I. Cuza”, lași), Problema vechilor germanisme din limba română

Daniela Răuțu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Forme cu metateză în graiurile dacoromâne

Mircea Farcaș (Universitatea de Nord, Baia Mare), Derivarea cu sufixe diminutivale în subdialectul maramureșan

Mara Manta (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—Al. Rosetti”, București), Eufemism și metaforă în lexicul dacoromânei sudice

Gabriela Domide (Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca), Ocurențele lui de în structuri toponimice

Secția: Lexicologie
Sala: Bibliotecă

loan Milică (Universitatea „AL I. Cuza”, lași), F. de Saussure și Ch. Bally sau despre temeiurile lingvistice ale stilisticii

Cristinel Munteanu (Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Pitești, filiala Brăila), Modificarea discursului repetat latinesc în registrul grav al științei și al filozofiei

Constantin Mladin (Universitatea „1 Decembrie 1918″, Alba-lulia), Cuvinte recente în limba română având în componență termenul sexual

Maria Stanciu-lstrate (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Românizarea afixelor derivative și calcul lingvistic

Isabela Nedelcu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Relația lexicală parte-întreg (meronimia)

Carmen Avram (Academia de Studii Economice, București), Limba franceză pentru afaceri – vehicul de comunicare lingvistică și interculturală

Secția: Pragmatică, stilistică
Sala de Consiliu „lorgu Iordan”

Margareta Magda (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Observații referitoare la funcția comunicativă a interjecției hortative în limba română actuală

Adriana Gorăscu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Condiționalele Indiferenței

Mihaela Popescu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Citatul în titlu – o formă de partizanat în presa scrisă

Claudia Ene (Universitatea din București), Particularități ale structurilor explicative în Divanul lui Dimitrie Cantemir

Stanca Măda (Universitatea „Transilvania”, Brașov), Răzvan Săftoiu (Universitatea din Ploiești), Metode de analiză a românei de uz profesional

Garofița Dincă (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—Al. Rosetti”, București), Strategii de construcție a predicii

Secția: Istoria limbii, dialectologie, onomastică
Sala de Consiliu „Al. Rosetti”

Manuela Nevaci, Carmen Radu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Aspecte lingvistice privind aromâna vorbită în Republica Macedonia

Cătălina Vătășescu (Institutul de Studii Sud-Est Europene, București), împrumuturi slave în aromână și albaneză

Nistor Bardu (Universitatea „Ovidius”, Constanța), Observații asupra lexicului din graiul de azi al aromânilor din Greava (Grabova) – Albania

Mihaela-Mariana Morcov (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Lat. bestia și descendența săi romanici

Andreea-Alexandra Loizo (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Secvențe și grupuri consonantice mediale în limba greacă

Stefan Sassenberg (Universitatea din Munchen), Varietăți ale românei vorbite în Ardeal

Secția: Gramatică, ortografie
Sala de Consiliu „lorgu Iordan”

Blanca Croitor Balaciu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Dinamica flexiunii substantivale. Cu privire la substantivele nou introduse în DOOM

Ionuț Geană (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—Al. Rosetti”, București), Argument vs adjunct în abordarea „ circumstanțialelor” prepoziționale

Mihaela Gheorghe (Universitatea „Transilvania”, Brașov), Aspecte de dinamică a structurilor relative în limba română

Irina Claudia Nicula (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Substantivele pluralia tantum în noul DOOM. Particularități morfologice și încadrări semantice

Monica Vasileanu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Fluctuații de acord – cazul locuțiunilor pronominale de politețe

Gina Necula (Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați), Comportamentul morfologic al termenilor folosiți în comunicarea pe Internet

Secfia: Pragmatică, stilistică
Sala: Bibliotecă

Laurenția Dascălu Jinga (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Un clișeu actual: da?

Anabella-Gloria Niculescu-Gorpin (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan—AL Rosetti”, București), Relevanța și persuasiunea: nivelul lexical al discursurilor politice

Marioara Ion (Universitatea din București), Face și face-work în negocierea comercială

Alexandru Nicolae (Universitatea din București), Persoana întâi în discursul egocentric

Radu Drăgulescu (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu), Distorsionări ale comunicării: lapsusul lingvistic

Ramona-Gabriela Eana (Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Pitești), Aspecte funcționale ale metaforei în poezia simbolistă românească

Ileana Popescu (Colegiul Național „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeș), Proza fantastică – tăcerile și ezitarea