Susținere teză doctorat Ana-Maria Pîrvu-Constantin

În ziua de luni, 6 iulie 2020, ora 11.00, în Sala de Consiliu „Iorgu Iordan” a Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan ‒ Al. Rosetti” din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector V, București, doamna Ana-Maria PÎRVU-CONSTANTIN va susține, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul Ambiguitatea prepoziției DE în textele vechi românești (conducător prof. univ. dr Gabriela PANĂ DINDELEGAN), în vederea obținerii titlului științific de doctor în filologie, domeniul FILOLOGIE.

            Rezumatul tezei de doctorat este publicat pe site-ul Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan ‒ Al Rosetti” http://www.lingv.ro și pe site-ul SCOSAAR http://www.acad.ro/scosaar/teze-dr.html.

Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la biblioteca Institutului, de luni până vineri, între orele 10.00 ‒ 14.00.

Documente însoțitoare:

            Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat

            Rezumatul tezei de doctorat

           CV drd. Ana-Maria Pîrvu-Constantin 

Comisia de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat:

Președinte: Dr. Emanuela TIMOTIN, secretar științific (CV)

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gabriela PANĂ DINDELEGAN (CV)

Referenți:

1. Conf. univ. dr.Adina DRAGOMIRESCU, Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan ‒ Al. Rosetti” (CV)

2. Prof. univ. dr. Mihaela GHEORGHE, Facultatea de Litere, Universitatea „Transilvania” din Brașov (CV)

3. Prof. univ. dr. Alexandru GAFTON, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CV)