Workshop naţional – Teorie şi teorii lingvistice. Rolul teoriei în cercetarea lingvistică actuală românească

Organizatori:

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere,

Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti”

Motivare

Ideea de teorie este intim legată de demersurile lingvisticii moderne. Prin acest workshop, ne propunem să explorăm aspecte ale acestei legături şi să prilejuim reflecţii asupra rolului pe care ideea de teorie îl joacă în cercetarea lingvistică românească, mai ales actuală.

Aspecte tematice ale problemei

·         Teorie ştiinţifică, teorie lingvistică: ce este o teorie ştiinţifică şi cum se reflectă ea în structura unei teorii lingvistice

·         Cartografie: ce teorii lingvistice se aplică în cercetarea românească actuală ? Ce tradiţii teoretice moştenim?

·         O chestiune de metodă: eclectism sau uniformitate?

·         O chestiune de comunicare. Teoria şi limbajul ei, ajutor sau inhibator al intercomunicării ştiinţifice?

·         Istoria teoriilor lingvistice: s-au schimbat în timp obiectivele/funcţiile teoriei lingvistice? Există factori eventuali de schimbare?

·         Tipuri de argumente în cercetarea lingvistică: argumente „theory-internal„, argumente „theory-neutral”

·         Teorie şi obiect: ce fel de relaţie?

În funcţie de numărul de participanţi, se ia în consideraţie şi organizarea unei mese rotunde, vizând aspecte mai sus-menţionate.

Key Note Speakers

Mircea Dumitru – Profesor, Universitatea din Bucureşti, M.C. al Academiei Române

Alexandra Cornilescu – Profesor Emerit, Universitatea din Bucureşti  

Comitetul ştiinţific

Emil Ionescu (Universitatea din Bucureşti)

Rodica Zafiu (Universitatea din Bucureşti şi Institutul de Lingvistică I. Iordan-Al. Rosetti)

Ana-Maria Barbu (Institutul de Lingvistică I. Iordan-Al. Rosetti)

Gabriela Bîlbîie (Universitatea din Bucureşti)

Adina Dragomirescu (Institutul de Lingvistică I. Iordan-Al. Rosetti şi Universitatea din Bucureşti)

Ion Giurgea (Institutul de Lingvistică I. Iordan-Al. Rosetti)

Alexandru Nicolae (Institutul de Lingvistică I. Iordan-Al. Rosetti şi Universitatea din Bucureşti)

Calendar şi alte detalii organizatorice

·         Data de desfăşurare: 21 nov. 2019 (o zi înainte de începerea conferinţei internaţionale a Departamentului de lingvistică, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti)

·         Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 5-7, Bucureşti

·         Primul apel naţional: 15 martie 2019

·         Al doilea apel naţional: 15 aprilie 2019 

·         Termen-limită de trimitere a contribuţiilor: 15 iunie 2019, ora 24

·         Formatul contribuţiilor trimise de către autori : un rezumat de cel mult două pagini (corp 12, TNR), inclusiv bibliografia.

·         Limba de comunicare şi de redactare a rezumatelor: româna

·         Evaluarea rezumatelor: dublu peer-review pentru fiecare rezumat

·         Alte detalii organizatorice privind desfăşurarea workshopului şi înştiinţări de acceptare/respingere a rezumatelor trimise: 30 august 2019

·         Termen-limită de predare a versiunii integrale a contribuţiilor anunţate a fi admise la data de 30 august 2019: 21 nov. 2019.

·         Publicare: versiunile integrale ale contribuţiilor admise la workshop vor fi supuse (ulterior workshopului) unei selecţii, din partea comitetului ştiinţific, în vederea publicării în volum sau revistă.

·         Adresă de contact (inclusiv pentru trimiterea rezumatelor):

  emil.ionescu@litere.unibuc.ro