Susținere teză de doctorat Ramona Cătălina Corbeanu

În ziua de marți, 03 octombrie 2017, ora 12.00, în sala de consiliu „Iorgu Iordan”  a Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan –  Al. Rosetti” din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector V, București, doamna Ramona Cătălina CORBEANU (DRAGU) va susține, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul  Topica subiectului în limba română veche (conducător prof. univ. dr  Gabriela Pană DINDELEGAN), în vederea obținerii titlului științific de doctor în filologie, domeniul FILOLOGIE.

            Rezumatul tezei de doctorat este publicat pe site-ul Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan –  Al Rosetti” http://www.lingv.ro și pe site-ul SCOSAAR http://www.acad.ro/scosaar/teze-dr.html.

Documente însoțitoare:

Anunțul susținerii publice a tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat

CV drd. Ramona Cătălina CORBEANU

Comisia de doctorat pentru susțnerea publică a tezei de doctorat

Președinte: Dr MARIA ISTRATE, secretar științific (CV)

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr GABRIELA PANA DINDELEGAN (CV)

Referenți:

  1. Dr. MONICA BUSUIOC, Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al Rosetti” (CV)
  2. Prof univ dr. ALEXANDRU GAFTON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CV)
  3. Prof. univ. dr. DOMNIȚA TOMESCU, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” din Constanța (CV)