Implementare proiecte – formulare și proceduri

Procedura operațională privind circuitul referatelor de necesitate și a documentelor pentru deplasări

Resurse umane

Anexe la contractul de muncă
 • Referat aprobare echipa de cercetare [doc
 • Referat privind atribuțiile din fișa postului [doc]
 • Fișa postului pentru echipa de cercetare [doc]
 • Referat de modificare a Contractului individual de muncă [doc]
 • Declarația de disponibilitate [doc]
Posturi vacante – documente
 • Referat aprobare concurs ocupare post vacant [doc]
 • Anunț concurs ocupare post cercetare [doc]
 • Cerere înscriere concurs model ILIR [doc]
 • Declarație de disponibilitate [doc]
 • Acord consimțământ prelucrare date personale [doc]
 • Declarație pe propria răspundere privind originalitatea [doc]
 • Anunț concurs pentru ziar [doc]
Plata salariilor
 • Contribuții angajator [doc]
 • Referat pentru plata salariilor [doc]
 • Notă justificativă privind resursele umane (PNIII) [xls], model 2021 [xls]]
 • Fișa de prezență [doc]
 • Foaie colectivă de prezență [doc]

Achiziții

 • Referat de necesitate și oportunitate [xls]
 • Decontul de cheltuieli [doc]
 • Decont de cheltuieli -referat de plata_contracte [doc]

Deplasări

Cerere de participare la conferință [doc]
Informații despre deplasări [pdf]
Referat pentru avans cheltuieli din contracte [doc]
Fișă însoțire documente [doc]
Referat de necesitate și oportunitate achiziții SEAP [xls]
Deplasări interne
 • Referat deplasare internă [doc]
 • Ordin intern de deplasare [pdf] [doc]
 • Decont deplasare interna [xls]
 • Declarație pe propria răspundere [doc]
 • Raport activitate deplasare internă [doc]
Deplasări externe
 • Referat deplasare externă [doc]
 • Raport activitate deplasare externă [doc]
 • Decont cheltuieli deplasare externă [xls]
 • Declarație pe propria răspundere [doc]