CV Daniela-Luminița-Dobre

Daniela-Luminița Teleoacă (Dobre)

dr., CS  II

Domenii de interes: Lingvistică romanică; Limbajul bisericesc: terminologia religioasă și vocabularul non-terminologic al textelor religioase; morfosintaxă și stilistică (abordare tradițională și semiotică); Gramatică funcțional-cognitivă (cu aplicare în special la câmpul verbelor psihologice); Probleme de cultivare a limbii (române) ș.a.

danielateleoaca@gmail.com

Curriculum vitae, Listă de lucrări

Pagina personală: