PCICCBAR – GAR-2019 – Activități în cadrul proiectului

Activităţi principale desfăşurate în cadrul proiectului
  1. Stabilirea unui istoric al Fondului „Special”, care a existat în timpul regimului comunist în BAR, cu referire în mod special la publicaţiile periodice interzise;
  2. Identificarea şi alcătuirea unei liste bibliografice pentru periodicele culturale , care au fost editate în perioada anilor 1931-1935, incluse ulterior în Fondul „Special” al BAR.
Subactivităţi realizate în cadrul celor două activităţi menţionate anterior:
  1. Gasirea documentelor existente în arhiva BAR cu privire la Fondul „Special” de periodice;
  2. Identificarea unor documente în arhiva Academiei Române cu privire la evoluţia colecţiilor BAR în perioada comunistă (1945-1989);
  3. Selectarea documentelor necesare redactării unui istoric al Fondului „Special” de periodice din BAR;
  4. Alcătuirea unui istoric al Fondului „Special” de periodice din BAR;
  5. Identificarea periodicelor culturale apărute între anii 1931-1935 care au fost interzise din colecţiile BAR;
  6. Inventarierea publicaţiilor culturale apărute între anii 1931-1935, din Fondul „Special” de periodice din BAR;
  7. Redactarea unei liste bibliografice cu titlurile publicaţiilor periodice culturale, apărute între anii 1931-1935, din Fondul „Special” al BAR;

 

Au fost publicate o serie de articole cu privire la Fondul „Special” al Bibliotecii Academiei Române (a se vedea pagina dedicată acestor articole publicate în cadrul proiectului).

Selectarea materialului bibliografic în vederea alcătuirii monografiei dedicată periodicelor culturale din anii 1931-1935, interzise de cenzura comunistă și incluse în Fondul „Special” al Bibliotecii Academiei Române.