Andreea Radu-Bejenaru – Publicații, Conferințe

Publicații

 1. Radu-Bejenaru, Andreea Conceptualizarea trăsăturilor morale negative în frazeologia română și bulgară. O perspectivă interculturală și interlingvistică, Editura Universității București, București, 2021.
 2. Radu-Bejenaru, Andreea, „Морфологична адаптация на чуждите думи от английски произход в българския и румънския език” („Adaptarea morfologică a cuvintelor străine de proveniență engleză în limbile bulgară și română”), în volumul dedicat conferinței internaționale „Eзикови нагласи и книжовен език”, organizată de Institutul Limbii Bulgare, 17 – 18 septembrie 2019, pp. 73 – 79: https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2019/10/Sbornik-Ezikovi-naglasi-i-knizhoven-ezik-2019.pdf.
 3. Radu-Bejenaru, Cristina-Andreea, „Exprimarea prostiei în frazeologia română și bulgară”, în Romanoslavica, vol. LV, № 1, Editura Universității din București, București, 2019, pp. 124 – 143.
 4. Radu-Bejenaru, Cristina-Andreea, „Фразеологични паралели между българския и румънския език” („Paralele frazeologice în limbile bulgară și română”), în volumul България и европейското културно наследство. Сборник с доклади от международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, Български културен институт „Дом Витгенщайн”- Виена, № 5, National Press „Аз-буки”, Sofia, 2019, pp. 50–57.
 5. Radu-Bejenaru, Cristina-Andreea, „Концептуализацията на интелигентността и глупостта в българската и румънската фразеология” („Conceptualizarea inteligenței și prostiei în frazeologia română și bulgară”), în Български език. Списание на Института за български език „Професор Любомир Андрейчин” при Българска Академия на Науките, LXVI (2019), № 2, pp. 73 – 80.
 6. Radu-Bejenaru Cristina-Andreea, „Теорията на концептуалните метафори във фразеология” („Teoria metaforei conceptuale în frazeologie”), în volumul България в Европейския съюз: традиции и перспективи. Сборник с доклади от международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, Български културен институт „Дом Витгенщайн”- Виена, № 4, National Press „Аз-буки”, Sofia, 2018, pp. 22 – 26.
 7. Radu-Bejenaru Cristina-Andreea, „O imagine de ansamblu a frazeologiei române și bulgare”, în Romanoslavica, vol. LIV, № 4, Editura Universității din București, București, 2018, pp. 87–103.
 8. Radu-Bejenaru Cristina-Andreea, „Специфики на българската и румънската фразеология” („Specificități ale frazeologiei române și bulgare”), în volumul Културен трансфер и българска идентичност. Сборник с доклади от международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, Български културен институт „Дом Витгенщайн”- Виена, № 3, National Press „Аз-буки”, Sofia, 2017, pp. 36 – 41.
 9. Bejenaru Cristina-Andreea, „Категориалната селекция в българските и румънските фразеологизми” („Selecția categoriilor sintactice în frazeologia română și bulgară”), în volumul Филологически форум, Балканският човек: времена и пътища, № 4, Print of the Faculty of Slavic Studies, Sofia, 2016, pp. 112 – 117.
 10. Bejenaru Cristina-Andreea, „Съседството в българската и румънската фразеология” („Vecinătatea în frazeologia română și bulgară”), în volumul Образът на България и на българите в европейски контекст. Сборник с доклади от международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, Български културен институт „Дом Витгенщайн”- Виена, № 1, National Press „Аз-буки”, Sofia, 2015, pp. 13 – 18.

Acceptate spre publicare

 1. Mariana Mangiulea Jatop, Radu-Bejenaru Andreea, „Aspectul verbal în limba bulgară”, în volumul Aspectul verbal în limbile slave, Editura Universității București, 2022.
 2. Radu-Bejenaru Andreea, „Calcul frazeologic după modele din limba engleză”, în Volum omagial dedicat prof. univ. Alexandra Cuniță, Editura Universității București, 2022.
 3. Radu-Bejenaru Andreea, „Modele de digitalizare și aplicabilitatea lor la noua ediție a dicționarului explicativ al limbii române”, în Studii și cercetări lingvistice LXXII, nr. 2/2021, Editura Academiei Române, 2022.
 4. Radu-Bejenaru Andreea, „Българското лексикално наследство. Думи от български произход в Етимологичния речник на румънския език”, în Bulgarica, № 4, Akademische Verlagsgemeinschaft München, 2022.

Conferințe

Participare la conferința internațională „Slavistica românească și dialogul culturilor”,  ediția a IX-a – online, organizată de Universitatea din București și Asociația slaviștilor din România, cu lucrarea Amalgamarea lexicală, un procedeu de îmbogățire a vocabularului limbii române și bulgare, 22 – 23 octombrie 2021.

Participare la conferința „Atelier lingvistic online”, ediția a II-a, organizată de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan ‒ Alexandru Rosetti”, cu lucrarea Modele de digitalizare și aplicabilitatea lor la noua ediție a Dicționarului explicativ al limbii române, 29 septembrie – 1 octombrie 2021.

Participare la conferința internațională „Slavistica românească și dialogul culturilor. 70 de ani de slavistică la Universitatea din București”, organizată de Universitatea din București și Asociația slaviștilor din România, cu lucrarea Conceptualizarea trăsăturilor morale negative în frazeologia română și bulgară, București, 20 – 21 septembrie 2019.

Participare la conferința internațională „Езикови нагласи и книжовен език” („Tendințe lingvistice și limba literară”), organizată de Institutul de limbă bulgară contemporană al Academiei Bulgare, cu lucrarea Морфологична адаптация на чуждите думи от английски произход в българския и румънския език („Adaptarea morfologică a cuvintelor străine de proveniență engleză în limbile bulgară și română”), Sofia, 17 – 18 septembrie 2019.

Participare la conferința internațională „България и европейското културно наследство” („Bulgaria și moștenirea culturală europeană”), organizată de Institutul Cultural Bulgar „Haus Wittgenstein”, cu lucrarea Фразеологични паралели между българския и румънския език („Paralele frazeologice în limbile bulgară și română”), Viena, 06 – 08 decembrie 2018.

Participare la conferința internațională „Slaviștii în centenarul Marii Uniri. Slavistica românească și dialogul culturilor”, organizată de Universitatea din București și Asociația slaviștilor din România, cu lucrarea Exprimarea prostiei în frazeologia română și bulgară, București, 21 – 22 septembrie 2018.

Participare la conferința internațională „България в Европейския Съюз: традиции и перспективи” („Bulgaria în Uniunea Europeană: tradiții și perspective”), organizată de Institutul Cultural Bulgar „Haus Wittgenstein”, cu lucrarea Теория за концептуалните метафори във фразеологията („Teoria metaforei conceptuale în frazeologie”), Viena, 06 – 08 decembrie 2017.

Participare la „Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă și slavă”, ediția a VII-a, organizată de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, cu lucrarea Arhimetafora inteligenței în frazeologia română și bulgară, București, 23 aprilie 2017.

Participare la conferința internațională „Културен трансфер и българска идентичност” („Transfer cultural și identitate bulgară”), organizată de Institutul Cultural Bulgar „Haus Wittgenstein”, cu lucrarea Специфики на българската и румънската фразеология („Specificități ale frazeologiei române și bulgare”), Viena, 07 – 09 decembrie 2016.

Participare la „Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă și slavă”, ediția a VI-a, organizată de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, cu lucrarea C-selecția în frazeologia română și bulgară, București, 28 mai 2016.

Participare la conferința internațională „XVI международна конференция по балканистика. Балканите – мост между познато и непознато” („A șaisprezecea conferință internațională de balcanistică. Balcanii – pod între cunoscut și necunoscut”), organizată de Facultatea de Filologie Slavă, Universitatea din Sofia „Sf. Kliment Ohridski”, cu lucrarea Категориалната селекция в българските и румънските фразеологизми („Selecția categoriilor sintactice în frazeologia română și bulgară”), Sofia, 26 aprilie 2016.

Participare la conferința internațională „Образът на България и на българите в европейски контекст” („Imaginea Bulgariei și a bulgarilor în context european”) organizată de Institutul Cultural Bulgar „Haus Wittgenstein”, cu lucrarea Съседството в българската и румънската фразеология (Vecinătatea în frazeologia bulgară și română), Viena, decembrie 2014.

Participare la „Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă și slavă”, ediția a III-a, organizată de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, cu lucrarea Substratul lingvistic în limbile română și bulgară, București, aprilie 2013.

Participare la „Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă și slavă”, ediția a II-a, organizată de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, cu lucrarea Elemente lexicale comune în limbile română și bulgară, București, mai 2012.

Participare la „Conferința internațională de balcanistică”, ediția a XII-a, organizată de Universitatea „Sf. Chiril și Metodie”, Veliko Tarnovo, cu lucrarea Български-румънски лексикални отношения (Raporturi lexicale bulgaro-române), Veliko Tarnovo, 19 – 20 April 2012.

Participare la „Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă și slavă”, prima ediție, organizată de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, cu lucrarea Lingvistica românească reflectată în Enciclopedia de bulgaristică străină a secolului XX, București, martie 2012.

Participare la „Sesiunea științifică a studenților de la Departamentul de filologie rusă și slavă”, organizată de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, cu lucrarea Viața și activitatea misionară a Sfinților Chiril și Metodie, București, mai 2011.