Coordonate istorice

Institutul de Lingvistică a fost înființat la 1 ianuarie 1949; în 1994 a primit numele primului său director, devenind Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. În 1961 a luat naștere Centrul de Cercetări Fonetice și Dialectale (anterior, sector/secție în cadrul Institutului de Lingvistică), devenit, în 1990, Institutul de Fonetică și Dialectologie, iar în 1992 Institutul de Fonetică și Dialectologie „Alexandru Rosetti”, după numele întemeietorului său. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” a rezultat din „comasarea prin fuziune”, la 25 ianuarie 2002, a acestor două institute, ca efect al Hotărârii Guvernului României nr. 1366 din 27 decembrie 2001.