Misiune

 Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” a preluat și dezvoltat una dintre cele mai importante misiuni ale Academiei Române; sub conducerea unor titani ai lingvisticii românești, a dat lucrări de uriașă importanță pentru cultura românească. E vorba nu numai de lucrări savante, adresate specialiștilor, dar și de cărti de larg interes, care stau la baza scrierii corecte în limba noastră, îndrumare de gramatică, ortografie, ortoepie, dicționare și atlase lingvistice, lucrări care trebuie să stea nu numai pe masa oricărui profesor de limba română, ci și în biblioteca fiecărui intelectual. Dintre acestea, cele mai importante și mai cunoscute sunt: Dicționarul limbii române, Dicționarul explicativ al limbii române, Gramatica limbii române, Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române.