PCICCBAR – GAR-2019 – Tabel periodice culturale (1931-1935) incluse în Fondul „Special” al Bibliotecii Academiei Române după 1944

Tabel periodice culturale (1931-1935) incluse în Fondul „Special” al Bibliotecii Academiei Române după 1944

 

 

Nr. Titlul Locul Anul/Anii Fondul „Special” Cota BAR
1. Ardealul. Ziar săptămânal de luptă cultural-naţională Sibiu 1935 S P. III 42254
2. Azi. Revistă lunară de literatură, critică şi artă Bucureşti 1932-1935 F.S. P. I 11962
3. Bilete literare Craiova 1935 F.S. P. II 16989
4. Blajul. Revistă de cultură Blaj 1934-1935 S P. I 13614
5. Buciumul. Revistă de literatură, critică şi artă Bucureşti 1935 S P. II 16243
6. Bugeacul. Revista literară şi de luptă culturală a tinerei generaţii Bolgrad 1935 S P. I 14618
7. Cârligul. Revistă pentru încercări literare R[âmnicu]- Vâlcea 1932 S P. II 40978
8. Cele Trei Crişuri. Anale culturale Oradea 1931-1935 R P. I, II 6156
9. Citeşte-mă. Revistă pentru propagandă culturală Alexandria 1933 R P. II 12542
10. Colaborări. Revista bilunară                                              Bucureşti 1932, 1934-1935 R P. I, II 17325
11. Convorbiri literare. Revistă fundată de „Junimea” la 1 martie 1867 Bucureşti 1931-1935 F.S. P. I, II 20
12. Craiu-Nou. Revistă de cultură generală Galaţi 1934 S P. II 40983
13. Darul Mediaş 1935 R P. I 15895
14. Duminica Universului. Revistă ilustrată Bucureşti 1931 S P. II, III, IV 735
15. Familia. Revistă lunară de cultură Oradea 1934-1935 F.S. P. I 8182
16. Făgetul. Revistă de cultură şi informaţiuni literare Bucureşti 1932-1933 F.S. P. II 12768
17. Flux. Mensual literar şi critic Covasna 1934 S P. II 41024
18. Gând nou Odorhei 1935 R P. II 14708
19. Gând românesc. Revistă de cultură Cluj 1933-1935 F.S. P. I 12674
20. Gândirea Bucureşti 1931-1935 R P. II 6243
21. Gânduri. Revistă literară lunară Odorhei[u] Secuiesc 1935 R P. II 14751
22. Herald Cluj 1933 S P. II 41051
23. Herald. Revistă lunară de literatură Bucureşti 1933-1934 S P. II 14420
24. Ideea Românească. Revistă lunară de critică, ideologie şi poezie Bucureşti 1935 S P. I 14842
25. Izvodiri. Publicaţie periodică de literatură, muzică, folklor Cernăuţi 1934 S P. II 41081
26. Lae Chioru. Organ de literatură, artă, ştiinţă şi economie Bucureşti 1935 S P. III 18052
27. Licăriri literare. Literară, artistică Bălţi 1931-1933 S P. I 12045
28. Luceafărul. Revistă culturală, literară şi artistică Timişoara 1935 R P. II 14800
29. Luceafărul literar Bucureşti 1931- 1932,

1934-1935

S P. I 12147
30. Năzuinţa. Socială, ştiinţifică, artistică, intelectuală Călăraşi 1935 R P III 16416
31. Orientări Moineşti 1932-1935 S P. I 12165
32. Pacea. Revistă cu caracter umanitarist şi literar Vaslui 1931 S P. I 40268
33. Pagini basarabene Chişinău 1931 S P. I 11498
34. Pagini literare Turda 1934-1935 S P. I 14309
35. Pamflet. Hebdomar literar, artistic, social Iaşi 1934-1935 S P. III 16575
36. Plaiuri moldovene Borşani 1932-1935 S P. III 42708
37. Ramuri Craiova 1934-1935 S P. I, II 1808
38. Raza literară Bucureşti 1932-1935 S P. II, IV 12175
39. Revista scriitoarelor şi scriitorilor români  Bucureşti 1931-1935 S P. II 9155
40. Rod nou. Revistă literară, artistică şi ştiinţifică Silistra 1934-1935 S P. II 14459
41. Satul. Revistă de cultură pentru popor Bucureşti 1931-1935 F.S. P. II 11595
42. Taina fericirii. Revistă literară, filozofică, morală Ploieşti 1935 R P. I 15118
43. Transilvania. Organul societății culturale Astra Sibiu 1931-1935 S P I, II 67