PCICCBAR – GAR-2019 – Lista periodice culturale (1931-1935) incluse în Fondul „Special” al BAR

1. Ardealul. Ziar saptamanal de luptă cultural-naţională

2. Azi. Revistă lunară de literatură, critică şi artă

3. Bilete literare

4. Blajul. Revistă de cultură

5. Buciumul. Revistă de literatură, critică şi artă

6. Bugeacul. Revista literară şi de luptă culturală

7. Cârligul. Revistă pentru încercări literare

8. Cele Trei Crişuri. Anale culturale

9. Citeşte-mă. Revistă pentru propagandă culturală

10. Colaborări. Revista bilunara

11. Convorbiri literare. Revistă fundată de „Junimea”

12. Craiu-Nou. Revistă de cultură generală

13. Darul

14. Duminica Universului. Revistă ilustrată

15. Familia. Revistă lunară de cultură

16. Făgetul. Revistă de cultură şi informaţiuni literare

17. Flux. Mensual literar şi critic

18. Gând nou

19. Gând românesc. Revistă de cultură

20. Gândirea

21. Gânduri. Revistă literară lunară

22. Herald

23. Herald. Revistă lunară de literatură

24. Ideea Românească. Revistă lunară de critică

25. Izvodiri. Publicaţie periodică de literatură

26. Lae Chioru. Organ de literatură, artă, ştiinţă şi economie

27. Licăriri literare. Literară, artistică

28. Luceafărul. Revistă culturală, literară şi artistică

29. Luceafărul literar

30. Năzuinţa. Socială, ştiinţifică, artistică, intelectuală

31. Orientări

32. Pacea. Revistă cu caracter umanitarist şi literar

33. Pagini basarabene

34. Pagini literare

35. Pamflet. Hebdomar literar, artistic, social

36. Plaiuri moldovene

37. Ramuri

38. Raza literară

39. Revista scriitoarelor şi scriitorilor români

40. Rod nou. Revistă literară, artistică şi ştiinţifică

41. Satul. Revistă de cultură pentru popor

42. Taina fericirii. Revistă literară, filozofică, morală

43. Transilvania. Organul soc. Cult. Astra