Obiective generale ale Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”

AR

Principalele obiective ale ILIR sunt în concordanță cu acelea ale Academiei Române, stabilite prin Legea nr. 752/2001, republicată în MO nr. 299/2009, privind organizarea și funcționarea Academiei Române și prin Statutul Academiei Române, 2002, actualizat în 2009:

  • Participarea la programele de cercetare științifică naționale și internaționale
  • Cultivarea și promovarea limbii române
  • Îmbogățirea patrimoniului culturii și al cunoașterii universale
  • Răspândirea și valorificarea rezultatelor cercetării științifice obținute
  • Promovarea limbii române și a lingvisticii românești pe plan internațional
  •  Organizarea de doctorate în filologie, în condițiile legii
  • Organizarea de manifestări științifice în domeniul lingvisticii în cadrul Institutului sau în afara acestuia, prin cooperare cu alte instituții
  • Formare continuă / perfecționarea profesională a cercetătorilor.
  • Sprijinirea informării și documentării științifice în domeniul lingvisticii, al limbii române și al limbilor străine
  • Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare